Атлантите във време - пространството
6 mths


Жреците на Египет били главните пазители на свещените тайни, традиции и култура оставени от Атлантите на Древен Египет. Те притежавали древни, тайни, мощни знания в областта на астрономията, физиката, химията, математиката и дори медицината.

Свещениците оглавили своите училища в Мемфис, Саис, Тива и Хелиополис. Притежавайки тайните знания, те посветили в тях само своите ученици. Това знание не било достъпно за обикновените хора. Ученето за свещеничество било трудно. То започвало, когато бъдещият свещеник бил на четири години, и завършвал, когато направи двадесетгодишна възраст.

Жреците от най-висок ранг са били удостоени с титлата Ур – “висок, възвишен”.

Най-известният жрец на Маа е Имхотеп, строителят на стъпаловидната пирамида на Джосер. Той бил главният ясновидец и носел най-високата титла на Ур Маа.

Специална роля играели жреците на Ур Хеку – „притежател на свещените сили“. Те били пазители на Божествената сила и можели да я прехвърлят на предмети – да ги „освещават“, както и да помагат на болните при изцелението. Свещениците на Кхер Хеб изпълнявали задълженията на храмови книжници и били пазители на свещените книги.

Атлантите във време - пространството

Те били отговорни за копирането и съхраняването на свитъците на храмовата библиотека и били почитани като пазители на „словата на силата“ – т.е. свещени думи със специални сили.

Жреците избират благоприятното време за сеитба и жътва,

определят точното време на наводнението на Нил. При правенето на прогнози те са използвали данни от храмовите библиотеки, където се съхранявали подробни наблюдения на астрономически явления.

Древните египтяни са били опитните лекари в древния свят.

Медицината обаче за тях не било просто професия, а свещена наука. Египтяните вярвали, че възстановяването на пациента зависило не само от медицинските умения, но и от божествената воля. Затова лечителите на Древен Египет са били не само лекари, но и свещеници, освен мъдростта на лечението, те са изучавали и свещените текстове.

Свещениците притежавали знанието за ритуалната погребална магия и обслужвали некрополи и гробници. Древните египтяни вярвали, че след смъртта на физическото тяло на човек (Кат), остава да живее душата – Ба (вечният живот) и енергийният двойник на човек – Ка (астрален план). Ка си заминава (както Слънцето залязва на запад в страната на мрака) на запад в Дуат (подземния свят), където живеят душите на всички мъртви.

Смятало се, че жреците могат да повлияят на посмъртното съществуване на Ка

с тайни мистични заклинания и ритуална магия. Те знаели, как да мумифицират телата на мъртвите, и поставяли близо до тях специални фигури – “ушебта“, които изобразявали човек, който защитава Ка в отвъдното.

Атлантите във време - пространството

Те използвали тайни мистични психотехники на заклинания и магьосничество. Имало култура на амулети, отвари, магически изображения, които предпазвали от различни болести.

Лечението е било провеждано, като се вземат предвид астрономическите фактори

– местоположението на звездите, съзвездията, Слънцето, Луната и планетите. Древните египетски жреци владеели изкуството на предсказването, магическия контрол на времето и астрономическите явления.

Първите жреци на Египет са били атлантите,

които са могли да общуват с Духовния Космически Разум – Бог и именно те са построили пирамидите на Хефрен, Хеопс и Микерин, в които са заложили знанията на древните атланти.

Древните жреци са използвали пирамидите за мистерии, които се пазят тайно и до днес. Жреците на Атлантида са живеели до 500 години, като те са знаели, че Бог е един и са дали на египтяните знания за пътуването на душата в онзи свят, като излагат тези знания в Египетската книга на мъртвите.

Пирамидите в Гиза, построени от атлантските жреци, действат като пазители на Земята. Един вид те са антени, които приемат и предават енергиите на Космоса.

Пирамидите изпълняват Божия план.

Те позволяват на човек да мисли за смисъла на живота, усещайки величието и мистерията на необичайните структури. Те съдържат криптирани знания, които ще бъдат разкрити на хората, докато израстват духовно.

Вътре в пирамидата на Хеопс има капсула, съдържаща документи, потвърждаващи, че пирамидите са построени по чертежите на жреците – атланти, и когато това знание бъде разкрито на хората, те ще започнат нов етап в развитието на цивилизацията на Земята.

Атлантите във време - пространството

Египетските пирамиди съдържат много тайни и мистерии.

Те служат като най-важният източник на информация за събития, които са се случили в далечното минало. Великата Хеопсова пирамида е ориентирана така, че в дните на пролетното (20-21 март) и есенното (22-23 септември) равноденствие слънцето точно на обяд да се появява на върха на пирамидата, сякаш увенчава огромният храм. В Голямата пирамида египетските жреци изпълнявали мистериите на Озирис и Изида.

Просвещението на учениците става в подземни стаи, които се намират под пирамидата.

След като адептът придобил известното количество знания, той бил подложен на изпитания в подземните лабиринти. Тогава избраният от свещениците ученик паднал в тайно светилище, където под страх от смъртта се заклевал никога да не споделя знанията си с непросветени.

Едва след това жреците му разкривали основните тайни, първата от които е догмата за един-единствен Бог. Освен това жреците учели новопросветените да предсказват бъдещето по звездите и да осъществяват контакт с космическите сили.

Според Друнвало Мелхиседек, учен, еколог, езотерик, пише в своята книга „Тайната египетска мистерия“ следното:

„Древните египетски мистерии учат, че божествените енергии се излъчват от върха на Голямата пирамида, която се оприличава на обърнато дърво с корона в долната част и корени в горната част. От това обърнато дърво божествената мъдрост се разпространява надолу по наклонените страни и се разпространява по света”.

Триъгълната форма на пирамидата е подобна на позата на човешкото тяло по време на традиционните медитации. Голямата пирамида, според замисъла на жреците, се оприличавала на Вселената, върхът ѝ на човек, протягащ се към Бога. През мистичните коридори и стаи на Голямата пирамида минавали просветените, като там влизали като хора, а излизаликато богове.

Атлантите във време - пространството

Някои изследователи на египетските пирамиди смятат,

че жреците са използвали способността си да предсказват бъдещето в полза не само на своите съвременници, но и на бъдещи потомци. За да ни предадат важната информация, те използвали пирамидите.

Като доказателство за подобна теория учените цитирали резултатите от сравняването на размерите, пропорциите и местоположението на тайните вътрешни помещения в пирамидите. Те ни напомнят, че пирамидите са ориентирани спрямо кардиналните точки, закономерността в съвпадението на техните цифрови обозначения и с известните дати от историята на човешкото развитие.

Въз основа на това изследователите стигнали до заключението, че истинската цел на пирамидите, която според тях е желанието да предупреди човечеството за предстоящите катаклизми, е била свързаната с пророческите предсказания на египетските жреци, и с тяхните криптирани съобщения, които не били само с букви, но и в самите пропорции на пирамидите.

Поддържайки връзка с Космоса, египетските жреци са били в състояние да изчислят бъдещи събития в продължение на много хилядолетия, преди да се случат.

Какво ни оставиха в наследство атлантите?

Египтологът Базил Дейвидсън успял да дешифрира текста на коптския ръкопис, в който древните строители на Голямата пирамида предават информация, получена от жреците за постиженията на науката, положението на звездите и събитията, случили се в Египет. Информацията, съдържаща се в ръкописа, съвпада с информацията, получена чрез сравняването на пропорциите на пирамидите.

Атлантите във време - пространството

Джон Тейлър, основателят на науката за пирамидологията, през 1859 г. казва:

разбра, че архитектът на Голямата пирамида не е египтянин, а израилтянин, който действа според божествената заповед. Може би това беше самият Ной. Този, който построил Ковчега, бил най-квалифицираният човек да ръководи изграждането на Голямата пирамида.”

През 1864 г. известният астроном Чарлз Пиаци Смит излага идеята, че Великата пирамида съдържа тайните на разбирането на библейските пророчества от началото на времето до второто пришествие на Христос.

През 1993 г. белгийският учен Робърт Бювел прави поразително откритие.

Той забелязал, че разположението на трите пирамиди в Гиза съответства на положението на трите главни звезди в пояса на Орион, които са над хоризонта само когато пресичат меридиана в Гиза.

Компютърният анализ на Баувал показа, че разположението на паметниците в Гиза съответства на небесната карта, както се появява около 10450 г. пр.н.е. Това позволило на учените да заключат, че именно тогава са издигнати пирамидите.

Известният гадател Едгар Кейси твърди, че Сфинксът е построен приблизително по същото време като пирамидата на Хеопс. „Сфинксът е обърнат точно към тази точка на небето“, казва той, където около 10450 г. пр.н.е. три звезди от пояса на Орион светели на строго определено място над хоризонта. Сфинксът е ясно изразен “допълнителен маркер“, насочващ към тази точка.

Атлантите във време - пространството

Едгар Кейси пише:

Най-важната информация за съвременното човечество трябва да се намери в основата на лявата предна лапа на Сфинкса, но не и в подземните тунели под нея. Информацията е заложена в крайъгълния камък на основата на тази лапа. Тунелите под Сфинкса, които все още не са ви известни, също носят информационно натоварване в конфигурациите си. Капсулата с посланието към потомството обаче е под лявата предна лапа…”.

Тунелите под Сфинкса наистина са открити.

Използвайки сеизмично оборудване, изследователите открили камера под предните лапи на Сфинкса, от която се вижда тунел. В една от дупките на дълбочина 32 метра е открит вход към тунела. Имало саркофаг от черен гранит. Нищо обаче не се знае за „капсулата с послание към потомството“.

Много неразгадани мистерии и загадки са оставени на човечеството от атлантските жреци, като са ги криптирали в най-древните структури, а именно пирамидите.

Човечеството следва пътя на адепта, който търси просвещението в мистериите на египетските мистерии.

В същото време пътят за адепта и човечеството е един и същ. Той е зашифрован в архитектурата на Голямата пирамида. Има само една разлика, пътят, който изминава адептът в пространството на Пирамидата, човечеството го преминава във Времето.

Благодарим Ви, че прочетохте тази статия. Просвещението няма за цел да промени вашата гледна точка. Дали ще повярвате на тази статия или не, това е ваш избор! Не забравяйте да ни последвате в социалните мрежи!

Просвещението ©

Внимание! Всяко пълно или частично копиране на материали на Просвещението без писмено разрешение и директен линк към оригиналната публикация на Просвещението, включително от други електронни ресурси, ще се смята за грубо нарушение на Закона за защита на интелектуалната собственост на Република България. Просвещението си запазва правото да реагира на подобни нарушения включително по съдебен ред.

One thought on “Атлантите във време – пространството

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *