Saturday, September 24office@prosveshtenieto.com

“Времевите тунели” и “Звездните портали”Навсякъде във нашата Вселена, в Слънчевата система и дори на нашата планета – има “Звездни порти“, “Портали“, “Временни тунели“. Тези явления доказват, че живеем в свръхпространство, а 3-то измерение е просто светът на възприятие от материалистично съзнание и ограничена видимост на светлинните вълни с обикновена визия. Над земята се образуват магнитни лей линии, които се пресичат с геометричните решетки на земята на Хартман. В основните възли на пресичането се формират Порталите, създадени от вихровото движение на енергията.

На земята има 10 основни възли – портали, където измервания показват наличието на огромно количество енергия, като на тези места самолетите и корабите изчезват. Вихърът е област на електромагнитната енергия, обикновено разположена в пресечната точка на две или повече линии. Центърът на вихъра на енергийната вълна е “нулевата зона“. Този термин се отнася до момента на абсолютното равновесие между полярностите на електромагнитното поле или когато полярностите отслабват.

В Зоната на нулева полярност

се формира т.нар. портал, който свързва 3-то измерение с другите измерения. Многоизмерността на пространството се състои от поляризираните електромагнитни полета – ефирните огледала в пространството, кохерентно припокриващи се, така че видимостта на непрекъснатото триизмерно времево пространство да бъде запазена.

"Времевите тунели" и "Звездните портали"

Формите на земята са проектирани от природата с помощта на няколко енергийни конфигурации, които могат да се нарекат „сакрални фрактали“.

Първичните конфигурации, в триизмерно пространство са квадрат, кръг, спирала и триъгълник. Квадратът е най-плътната и стабилна от формите и представлява състоянието на изолация, триизмерният свят, който съществува в символичното Черно кубично пространство, осветено само от лъчите на космоса. Геометричните форми на енергийните образувания са тетраедри, додекаедри, икосаедри и имат върхове, които са точки на сингулярност, където полярностите изчезват, но се раждат вихри от енергии, които изграждат портали на изхода към сферите на многомерното пространство.

Квантовата сфера е в основата на Многоизмерната реалност,

тя е прозрачно ефирно огледало. Земята е облечена в енергийна рамка от додекаедри и икосаедри, където линиите на пресичане имат “Нулеви точки на пространство-времето“, като те могат да бъдат затворени или отворени. В случая, когато се отворят точките на нулевата единичност, на земята се проявяват аномални зони, свързани с многоизмерността. Енергийната форма на човека е лептон-плазмен тетраедър, чиито върхове са свързани с изхода към единичните сфери.

Звездните портали се отварят за тези, които създават Любов, а Духа им е в по- висок етап на развитие!

Плътните магнитни полета на Черния куб улавят умствените и емоционални шаблони в морфогенетичното поле на триизмерността, поради което материалистичните концепции доминират във всички сфери на живота. С намаляването на интензивността на магнитното поле тези „порти“ отслабват и правят възможно постигането на по-високо състояние на Духовност, тъй като клетките на нашето тяло са настроени на Хармоничната честота на ноосферата – Ефирното огледало на 4-то измерение.

Камертона на космоса или честотата на Шуман („пулсът на земята“) се увеличава, като земята започва да се адаптира към новата реалност на Космоса. Емоциите на Любовта и Духовното Единство с космоса предизвикват у човека специални биохимични процеси, които влияят на електрическото напрежение и вибрации на клетките, бързите квантови и химични процеси, които могат да трансмутират ДНК-то на молекулите. По този начин нашите високи етични и морални качества са вълновите вихри на Сингулярността, програмиращи процесите в нашата ДНК за производството на нови аминокиселини и спонтанни иновации в подготовка за еволюционния преход.

"Времевите тунели" и "Звездните портали"

При излизане от Единичния портал,

съзнанието навлиза във вакуумната зона на празнота или непроявеното Съзнание и само леки вихри и високоскоростни кванти на Енергийната Меркаба изтласкват Космическата Душа в Квантовата Сфера на Многоизмерността. Но са възможни пътища към долните слоеве на етерното съществуване, където скаларният вакуум е лишен от Божествената светлина. Когато електромагнитното поле намали полярността, то премества всичко в това поле към Нулева точка или точката без полярност.

Такива събития са се случвали на земята, когато хората на древните цивилизации са попадали в Периода на единичния преход, тогава често се е случвало състояние на ступор на волята и от настъпващите енергийни, геофизични, климатични аномалии, където хората са изпадали в шоково екстатично състояние – не разпознавайки себе си и феномените на съществуването! Паметта била изтрита, а съзнанието спряло да работи, след планетарната катастрофа, когато легендарната Атлантида се потопила във водите на океана – преди 12 800 години.

Земята от 4-ия обертон на висша реалност, се преместила в 3-ия обертон на 3-то измерение. Мнозина загубили паметта си при промяна на електромагнитните честоти на светлината и трябвало да започнат пещерен начин на живот в подножието на Алпите. Свещениците, притежаващи техниките за навлизане в новата реалност, били възродени и отново изградили нови цивилизации като Египтяни, Траки, Шумери, Хиперборейци.

Възможно е скоро нови фотонни енергии

да започнат да образуват нулева електромагнитна зона – Сферата на Сингулярността, като това се улеснява от излъчването на Духовното Централно Слънце на Галактиката. Тогава човечеството ще премине през „фотонния пояс“ на скаларната енергия. Следователно, планетата ще започне да се движи през Звездната врата или през „Възходящите спирали на Мобиус“ и ще влезе в следващата октава на Божественото творение.

Преди апокалиптичния край и началото на един нов свят ще настъпи период на големи изпитания. Ако човек остане в плен на заземен ум и не може да разбере значението на настъпващите промени, тогава той може да придобие специални състояния на остър психологически дискомфорт, когато се променят пространствено-времевите координати.

Емоционалният шок и безсъзнанието ще доведат до факта, че човек няма да запомни името си, възрастта, националността си и дори основите на езика, няма да може да запали огън и да готви храна, целият придобит опит ще бъде загубен. За да се свържете с честотите на Новото време, е необходимо да създадете лек пашкул около физическото тяло – Меркаба, това е единственият начин да влезете в резонанс с новия Ноосферен свят.

"Времевите тунели" и "Звездните портали"

Духовната йерархия на Космоса вече е взела решение да прехвърли цивилизацията в други квантови полета на многоизмерност. Ако човечеството не спре войните и политическата вражда, тогава Есхатон – Краят на времената ще помете всички препятствия и пречки за преобразяването на Душата и Духа. Трансформацията може да започне всеки момент, тъй като вече не е възможно да се отлага възможността да се живее в по-съвършен и прекрасен свят.

Човек може да напусне този свят на материята,

ограничен от Черния куб на триизмерното пространство. Полетът на Духа ще отведе Новата Чела до божествените пейзажи на Красивия свят и може би този Мир ще дойде утре. Абсурдно е да се отрича идеята за възможността да се живее във Вечността – с достойнство, красота и свобода. Всеки прави своя избор по призива на Сърцето и Душата, или изобщо не прави избор.

Изборът на действие и бездействие е право на всеки човек. Има толкова много препятствия по пътя към светлината и земният мироглед, кодиран човешкото съзнание чрез – илюзорни невроактивни модели на Космическата игра, като в този сценарий на живота той преминава през опита на индивидуализма, съперничеството, състезанието, като само в тези модели егоцентризъм е извоюваният култ към парите.

Човек ще трябва да направи малък подвиг – да спре да мрази, да преодолее егоцентризма си, и вместо това той ще трябва да обича! Това е страхотен подарък – способността да обичаш целия свят без причина, наградата и условностите, да обичаш Бога, Твореца, Вселената и живота във всичките му проявления.

Това е Държавата на Просвещението!

Ако съзнателно се свържем с Прехода, ще станем различни, неузнаваеми, чисти, мъдри, справедливи. Съвременният човек ще се държи като високо организирана, програмирана машина, подсъзнателно убива живота в ежедневната надпревара за илюзията за материални блага, като съдбата му е просто точен график на механични действия от раждането до смъртта.

Но всички сме Богоизбрани и той пише безкрайни сценарии на съдбите ни, за да ни опознае и изпита, дали ставаме по-мъдри, по-светли! Всички играем роли в пиеса, чието начало се губи във вековете, но някой ден краят на тази Планетна игра трябва да се случи. Трябва да осъзнаем отговорността за нашите действия и мисли! Космическото осъзнаване ще дойде само с разбиране на истинската природа на Божественото творение на световете, които са безгранични и изпълнени с любов до краен предел.

Благодарим Ви, че прочетохте тази статия. Просвещението няма за цел да промени вашата гледна точка. Дали ще повярвате на тази статия или не, това е ваш избор! Не забравяйте да ни последвате в социалните мрежи!

Просвещението ©

Внимание! Всяко пълно или частично копиране на материали на Просвещението без писмено разрешение и директен линк към оригиналната публикация на Просвещението, включително от други електронни ресурси, ще се смята за грубо нарушение на Закона за защита на интелектуалната собственост на Република България. Просвещението си запазва правото да реагира на подобни нарушения включително по съдебен ред.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Translate »
error: Съдържанието е защитено!!!