Всичко във Вселената е предопределено
2 mths


Известният холандски теоретичен космолог ДЖерар ‘т Хофт изложил нова идея, която предизвикала много критики. Той казва, че всичките събития във Вселената са напълно предопределени, хората нямат никаква свободна воля, а висшите сили имат способността да се намесват в работата му.

Проблемът, според Джерард ‘т Хофт, е, че както теорията на относителността на Айнщайн, така и изчисленията на квантовата физика не са погрешни. През последните две десетилетия и двете идеи са преминали успешно всички експериментални тестове. Тук възниква въпросът, как да се съчетаят и да се създаде теорията за всичко, която да обясни, както процесите в микрокосмоса, подобно на квантовата физика, така и взаимодействието на обектите на космологичните разстояния.

Общата теория на относителността и квантовата теория са диаметрално противоположни една на друга в почти всяко отношение. Общата теория на относителността е теорията за много големите черни дупки, големи взривове, квазари и разширяващата се вселена.

Квантовата теория е точно обратното – тя описва света на всичко мъничко атоми, протони с неутрони и кварки. В тези две теории всичко е различно – математическите подходи, физичните принципи и областите на приложение. Не е изненадващо, че всички опити за обединяването им завършили с неуспех.

Всичко във Вселената е предопределено

Всичко това се променя с появата на теорията за суперструните,

която твърди, че електронът и другите субатомни частици не са нищо повече от различните вибрации на струната, действаща приблизително като малка гумена лента. Ако издърпате опънат ластик, той ще извибрира по различни начини – като всяка нота съответства на определена субатомна частица. По този начин теорията за суперструните обяснява съществуването на стотици субатомни частици, открити от учените с помощта на ускорителите.

Досега учените не са успели да създадат теория за всичко, тъй като нейното създаване изисква обединяване на несъвместими неща, като теорията на относителността и квантовата физика. Както Джерард ‘т Хоофт казва:

Тези противоречия могат да бъдат разрешени, ако нашата Вселена е абсолютно детерминистична ( предопределена ) – няма нито свободна воля, нито възможност за божествена намеса в нея.

Откриването на принципите на квантовата механика през 20-те години на миналия век накарала много физици, включително и Алберт Айнщайн, да подозират, че необичайната им работа се дължи на някои неизвестни за нас тайни и скрити променливи, които могат да бъдат описани на езика на класическата физика.

През 1935 г. Алберт Айнщайн поставил под съмнение принципа на квантовата теория, като казал, че наблюдението на една частица незабавно засяга състоянието на частицата, свързана с нея, където и да се намира тя. Това означава, че информацията се движи от частица към частица по-бързо от скоростта на светлината, което Айнщайн смята за невъзможно и несъвместимо с теорията на относителността.

Всичко във Вселената е предопределено

Основният аргумент на Айнщайн и неговите поддръжници

било това, което известният физик нарекъл “призрачно действие на разстояние” – невъзможно явление от гледна точка на теорията на относителността, че частиците се свързват една с друга на квантово ниво, отдалечени една от друга на големи разстояния, които ще променят свойствата си едновременно.

„Призрачно действие от разстояние“ означава, че някои от атомите в тялото ни могат да бъдат свързани с невидима мрежа от атоми в другия край на Вселената, така че движенията на тялото ни могат незабавно да повлияят на състоянието на атомите милиарди светлина години, което води до очевидно нарушение на законите на общата теория на относителността .

През 70-те години на миналия век физиците се опитали да тестват това свойство на частиците. За това били формулирани така наречените неравенства на Бел и условията на експеримента на Бел. През октомври 2015 г. изследователи от Техническия университет в Делфт (Холандия) успяли да проведат правилния експеримент на Бел за първи път в историята. Експериментаторите проверили състоянието на частиците на разстояние от 1,3 км и записали ~96% съвпадение. Това е повече от предвиденото от теоремата на Бел.

Теорията за многоизмерността, която е популярна днес, приема, че във всеки момент от време Вселената се разделя на две, превръщайки се в безкрайна поредица от разделящи се вселени. Според този сценарий всички вселени са възможни, и всяка една от тях е толкова реална, колкото и другата. Според теорията на Хю Еверет за многоизмерността, Вселената е непрекъснато фрагментирана и образува Мултивселена, състояща се от много вселени. Например в една вселена имаме мъртва котка на Шрьодингер , а в другата тя е жива.

Учените смятат, че нашият видим свят не е единственият във Вселената.

Времето не е линейно, слоевете време се наслагват един върху друг и ние живеем в тях едновременно хиляди животи, в хиляди различни епохи от миналото и бъдещето. Както казва Алън Харви Гут, “има вселена, в която Елвис Пресли е все още жив.

Всичко във Вселената е предопределено

Според Джерард ‘т Хоофт е много по-лесно да се съчетаят квантовата механика и теорията на относителността, без да се въвеждат “призрачни действия“, допълнителни измерения и паралелни светове. Двете теории ще се разбират една с друга, ако абсолютно всички събития във Вселената са предопределени от самото начало на своето съществуване. Съответно всички резултати от квантовите събития, както и действията на хората, също ще бъдат предопределени, подчинявайки се на такива закони на Вселената и първоначалните условия за раждането на Вселената, за които все още не знаем.

Сабина Хосенфелдер, физик в Института за напреднали изследвания във Франкфурт (Германия), смята, че заключенията на Джерард ‘т Хоофт са принципно съвместими с науката, просто много хора не са психологически готови да повярват, че първоначалните условия за раждането на Вселената и нейните закони могат твърдо да определят всичко, което ще се случи след това.

Всички събития в нашата Вселена могат да бъдат напълно предопределени! 

Джерард ‘т Хоофт

Благодарим Ви, че прочетохте тази статия. Просвещението няма за цел да промени вашата гледна точка. Дали ще повярвате на тази статия или не, това е ваш избор! Не забравяйте да ни последвате в социалните мрежи!

Просвещението ©

Внимание! Всяко пълно или частично копиране на материали на Просвещението без писмено разрешение и директен линк към оригиналната публикация на Просвещението, включително от други електронни ресурси, ще се смята за грубо нарушение на Закона за защита на интелектуалната собственост на Република България. Просвещението си запазва правото да реагира на подобни нарушения включително по съдебен ред.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *