Sunday, October 2office@prosveshtenieto.com

Детството на Иисус – какво не знаем за негоВ книгите и приказките за детството на Иисус (които не са включени в Библията), богочовекът се е държал като обикновено момче. Той непрекъснато влизал в битки с други момчета, бил е груб с учителите си или с други думи е бил съвсем нормално момче за годините си.

Но защо за вярващите е толкова важно да знаят „предвестника“ на историята на Божия Син и как средновековните художници са илюстрирали тези необичайни легенди?

Детството на Иисус - какво не знаем за него

Защо апокрифът е написан

През Средновековието, когато професията най-често се унаследява, тя определяла социалния статус на човек. Някои професии са се смятали за особено угодни на Бога, докато други, напротив, били грешни и презрени. Не е изненадващо, че когато се говори за Спасителя, Библията разказва за занаятите, с които са се занимавали Христос и неговите близки. Всички знаят, че Йосиф, съпругът на Мария е бил дърводелец.

Но откъде идват средновековните изображения, където самият Христос работи върху дърво или действа като бояджия? Какви са тези странни професии за един бог-човек? Защо в допълнение към това Исус е изобразен да върши домакинска работа?

А откъде идват илюстрациите и легендите, в които младият Христос опитомява змейове, ходи на училище, където се бие със съседските момчета, или с учителите си? За да разберем всичко това, ще трябва да се потопим в историята на християнските апокрифи, тоест текстовете, в които не са включени в официалния библейски канон.

Детството на Иисус - какво не знаем за него

Новият Завет е основата, върху която е изградена биографията на Иисус

Но за много неща (например за детството му) тя изобщо нищо не споменава или казва, но твърде кратко. Празнините, оставени в Писанието, били запълнени с множество апокрифи. Те изиграли същата роля като продълженията и предисториите в съвременното кино и разказали за случилото се преди или след събитията, за които можело да се прочете в каноничните евангелия.

Някои от апокрифните легенди, които противоречат на „официалната” версия на събитията, са гледани неодобрително от Църквата и директно са били забранявани за разпространението им. Въпреки това, други апокрифи – да речем тези, които говорели за живота на Светото семейство – били много популярни.

Много сюжети от християнската иконография (например Слизането на Христос в ада) и дори църковните празници (като Възнесение на Дева Мария) възникват под влиянието на апокрифните традиции, за които е трудно да се намери доказателства в Новия завет.

Първите апокрифи са записани в Мала Азия и Сирия,

където християнската проповед е особено активна. Те били необходими, за да се потвърди идеята, че Исус е самият Бог, а не просто Христос (тоест „месията“ ). Тъй като в гръко-римският свят е било прието да се обожествяват герои и императори, благодарение на апокрифите, ето защо Иисус започнал да извършва огромен брой подвизи още в ранна детска възраст. Тогава той бързо започва да се възприема като Бог и като Спасител.

Евреите, които не вярвали в историите на ранните християни, се опитали да осмеят тяхното богословие, наричайки Иисус пародия на Персей, който също е роден от девица.

Детството на Иисус - какво не знаем за него

Вниманието на вярващите през първи век било приковано към проповядването, смъртта и възкресението на Иисус, а не към неговото детство. В Евангелието от Лука обаче има (единствената в цялата Библия) история за юношеството на Христос, в която той остава сам в Йерусалим и разговаря с учители в храма. Именно към него привличат всички апокрифи за детството на Спасителя, показвайки тяхната приемственост по отношение на каноничния текст.

През 2 век апокрифите от детството са били необходими, за да задоволят нуждата на вярващите от по-пълна картина на живота на техния месия. Освен това много нови християни, свикнали с историите за чудеса. Не само за тях се изисквало „предистории“, но и за да обяснят на противниците на християнството, какво се е случило с Иисус през онези седемнадесет години, за които каноничните евангелия мълчат.

През II-VI век. се появяват т.нар. „Евангелия от детството на Спасителя”.

В тях те се опитали да изобразят Христос като обикновено дете. Той помагал на родителите си около къщата, ходел на училище и дори кандидатствал като чирак при занаятчия. Но това ежедневие, разбира се, било изпълнено с чудеса, които Иисус, истинският човек и истинският Бог, вършел неуморно.

Детството на Иисус - какво не знаем за него

Много легенди от апокрифите са записани от гностиците, така че самата дума “апокриф” се свързва именно с тяхната вяра. 

Християнските апокрифи черпят сюжети не само от горните текстове, но и от фолклорните истории, традиции на проповедниците, като понякога те са изградени от преписвачи на библейски текстове, които се опитват да улеснят тяхното разбиране. Ето защо в крайна сметка Църквата започнала да разглежда повечето апокрифи като изкривявания на истината. Оцелелите от цензурата обаче биха могли да бъдат включени в средновековните книги заедно с официалните евангелия – затова днес имаме богат визуален материал, илюстриращ апокрифите за детството на Христос.

Един от първите подобни апокрифи за младия Иисус е „Евангелието от детството на Тома”,

създадено в средата на 2 век от автора на друг популярен текст „Историята на Яков за раждането на Мария”. В последното, например, се казвало, че Иисус имал полубратя, синовете на Йосиф.

Евангелието от Тома: съживяването на врабчетата и убийството на учителя

Всяка глава от Евангелието от Тома описва едно от чудесата, извършени от детето Иисус. Там е разгледан подробно престоят му (със семейството) в Египет – епизод, който се споменава само накратко в Новия Завет. Двегодишният Христос и семейството му живеели с млада вдовица, която ги приютила. Веднъж той започнал да хвърля осолена риба в басейна, която веднага оживяла (изследователите смятат, че това може да е намек за възраждането на египетските мумии, както и за бъдещите чудеса на възкресението на хората).

Съседите подозирали семейството като магьосници, така че Йосиф, Мария и Иисус трябвало да се преместят. На тригодишна възраст Иисус се разхождал из града и видял учител, който изнасял лекция на своите ученици. След това той хвърлил зърно на дванадесет врабчета, които седяли наблизо. Птиците започнали да се бият за храната. Тогава учителят хванал Спасителя за ухото, но той му казал значението на неговата притча, като това бил намек за раздор между учениците му.

Детството на Иисус - какво не знаем за него

В Назарет петгодишният Иисус,

играейки си, направил малки езерца, а в тях той пуснал дванадесет глинени врабчета. Съседите бяха възмутени от постъпката му, защото все пак било събота, а за евреите, на този ден нищо не може да се прави. Йосиф вече бил започнал да се кара на детето си, но Иисус направил чудо. Той съживил глинените врабчета и те започнали да летят.

Няколко дни след чудото с врабчета едно от децата на улицата ударило Христос (в други версии той хвърли камък или се блъсна в него). Но щом момчето направило това, то веднага паднало мъртво. Тогава родителите на момчето се оплакали на Йосиф, но вместо да възкреси убитото момче, Христос ослепил родителите му за тяхната наглост. Тогава Йосиф хвана доведения си син за ухото, на което Исус каза: „Ти не знаеш кой съм, но ако знаеше, нямаше да ми се ядосаш.

В следващата история Христос, заедно с други момчета, скачали от покрива на къща. Момчето на съседа скочило и паднало до смърт. Родителите на момчето смятали, че Иисус го е бутнал, но за да опровергае това, Божият Син възкресило детето за да каже, истината.

„Арабското евангелие от детството на Спасителя”

В „Арабското евангелие на детството на Спасителя”, написано на арабски през 5-6 век въз основа на древни легенди, Христос се появява като още по-невероятен чудотворец, отколкото в „Евангелието на Тома“.

След новината, че цар Ирод искал да убие Иисус, семейството се премества в Египет, където се случва друго чудо. Веднага след като Иисус бил доведен в града, земята се разклатила и местните жреци започнали да питат своя езически идол какво се случва. Тогава той отговорил: „Бог дойде тук, но Той наистина е Бог. Никой не е достоен освен Него като Бог да бъде почитан, защото наистина е Син Божий “.

Детството на Иисус - какво не знаем за него

Славата на бебето се прочуло по всички земи. Минавайки покрай една сватба, Мария дала на глухонямата булка да държи детето ѝ, а тя, едва го притиснала в ръцете си, като по чудо започнала да говори и чува.

Освен това в „Арабското евангелие“ се разказва, как един младеж от Витлеем на име Юда бил обладан от демони и след това той ухапал всички около себе си. Веднъж Иисус играел с други деца, където се срещнал с Юда. Тогава той ударил Христос, и се разплакал, а демонът под формата на куче излезнал от него. Това момче е същият Юда, който ще предаде Спасителя след няколко десетилетия.

Арабското евангелие, за разлика от други източници,

представя Йосиф като не особено умел дърводелец. За чудото на дърводелеца има и отделна история. Царят искал да поръча трон от Йосиф, а когато той бил готов две години по-късно, се оказало, че размерът на трона е бил грешен. Йосиф много се страхувал от гнева на царя, но синът му просто дръпнал едната страна на трона и го изправил.

В друга сцена Христос събрал всички младежи около себе си и, като положил дрехите си на земята, седнал върху тях като цар. Децата сложили корона на главата му и започнали да се държат като неговите придворни. Всеки, който минавал, искал да почетат царя. Веднъж покрай тях било пренесено момче, ухапано от змия. Тогава Христос заповядал на отровната змия да излезе от дупката си, и да му се поклони като изсмуче отровата обратно от момчето. След като змията изцелила младия мъж, Иисус ѝ казал да умре, а излекуваното момче се оказало един от бъдещите ученици на Спасителя – Симон Зилот.

През 9-10 век се появяват нови, латински версии на евангелията от детството на Христос, които след това са преведени на основните езици в Европа. Матей, един от четиримата автори на историята за живота на Исус, бил също толкова неоспорим авторитет като Йероним. Тъй като Матей всъщност не е авторът на това евангелие, учените започнали да наричат ​​апокрифите „Евангелие от Псевдо-Матей“.

В европейските ръкописи има множество варианти на изброените по-горе истории, в които те стават още по-фантастични.

Изненадващо, апокрифите, които са оцелели до наши дни

не само ни предоставят на запомнящите се истории за детството на Христос, но и ни илюстрират всички легенди, които са свързани с тях. Например през 1910 г. в Германия един издател твърди, че е открил древен коптски ръкопис за детството на Христос, който самият той превежда на немски. В него от името на египетския лекар Бенан, уж приятел от детството на Иисус, се разказва за това, как Спасителят е възпитан от някакъв египетски астроном, както и как след това е посветен в тайното изкуство на лечението.

Десет години по-късно учените разбрали, че са изправени пред фалшификат. Но днес той може да се счита и за оригинален литературен паметник, показващ, какво незаличимо впечатление на познавачите на античната литература през 20-ти век направили истински апокрифи за детството на Христос.

Благодарим Ви, че прочетохте тази статия. Просвещението няма за цел да промени вашата гледна точка. Дали ще повярвате на тази статия или не, това е ваш избор! Не забравяйте да ни последвате в социалните мрежи!

Просвещението ©

Внимание! Всяко пълно или частично копиране на материали на Просвещението без писмено разрешение и директен линк към оригиналната публикация на Просвещението, включително от други електронни ресурси, ще се смята за грубо нарушение на Закона за защита на интелектуалната собственост на Република България. Просвещението си запазва правото да реагира на подобни нарушения включително по съдебен ред.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Translate »
error: Съдържанието е защитено!!!