Thursday, September 29office@prosveshtenieto.com

Доклад, който разкрива съществуването на извънземни цивилизацииОбщественото разбиране, че интелигентните същества живеят на други планети, може да причини дълбоки промени или най- лошото краха на нашата цивилизация.

В броя от декември 1960 г. / януари 1961 г. на списанието НЛО Изследовател на NICAP (Национален комитет за разследвания на въздушни явления) е публикувана малка статия под заглавието „ Докладът за живота в космоса може да ви шокира“ . В нея се пише следното: „Откриването на интелигентни космически същества може да има сериозен ефект върху обществеността, според доклад от изследването, публикуван от Националната авиационна и космическа администрация (НАСА)“.

Докладът предупреждава,

че Съединените щати трябва да се подготвят да се справят с психологическото въздействие на такова разкритие. Докладът от 190 страници е резултат от едногодишно проучване на стойност 96 000 щатски долара, проведено от Института Брукингс за дългосрочно изследване на НАСА.

Доклад, който разкрива съществуването на извънземни цивилизации

NICAP доразвило по-нататък този въпрос, като написало следното – “Общественото разбиране, че интелигентните същества живеят на други планети, може да причини дълбоки промени или дори крах на нашата цивилизация, според доклада от изследването.

Ясно е, че колкото по-добре можем да разберем фактите, свързани с реагирането на подобни кризи, толкова по-добре ще бъдем подготвени. Въпреки че изследователската група не очаквала никакъв непосредствен контакт с други планетни същества, тя заявила, че откриването на интелигентни космически раси все пак може да се случи по всяко време.

NICAP, която била публична изследователска група за НЛО, продължила: „Въпреки че проблемът с НЛО не беше посочен като причина за изследването, той със сигурност беше важен фактор. Страхът от реакцията на обществеността при допускането на действителността на НЛО беше посочен като основна причина за тайната в ранните години на разследването на ВВС. Радио комуникацията вероятно би била първото доказателство за друг интелигентен живот“, се казва в доклада на НАСА. “Доказателства за тяхното съществуване могат да бъдат намерени и в артефакти, оставени на Луната или други планети.

Охранявани от извънземни

Освен това NICAP отбелязва, че “… предишното мислене на учените, които предполагали, че Земята може вече да е под строг контрол от напреднали космически раси” може да се окаже истина.

През 1958 г. професор Харолд Д. Ласуел от юридическото училище в Йейл заявява:

Последиците от НЛО могат да бъдат такива, че по-напредналите цивилизации вече ни гледат с подозрение и че опитите ни да се утвърдим другаде могат да бъдат отхвърлени като заплаха за общественият ред.

NICAP заключила: „Предупреждението на НАСА за възможен обществен шок от разкриването на по-напреднали цивилизации подкрепя предишните аргументи на NICAP срещу тайната на ВВС за НЛО. Цялата налична информация за НЛО трябва да бъде предоставена на обществеността сега, така че да сме подготвени за всякакви случаи. ” се посочва в доклада.

Документът, за който се позовава NICAP, бил озаглавен „ Предложени изследвания за последиците от мирните космически дейности за човешките въпроси“ . Това бил документ, написан от служителите на института Брукингс от Доналд Н. Майкъл. Докладът е поръчан от Комитета за дългосрочни изследвания, който е част от космическата агенция. Документът е завършен и доставен на Камарата на представителите на 87-ия конгрес на САЩ на 18 април 1961 г.

Доклад, който разкрива съществуването на извънземни цивилизации
статията - „ Докладът за живота в космоса може да ви шокира"

Повече от половин век след завършването си, документът все още се откроява със своето интригуващо и противоречиво съдържание, голяма част от което има потенциално въздействие върху явлението НЛО. Един от най-забележителните записи се казва: „През следващите двадесет години няма как да се случи срещата лице в лице с тях, защото нашата технология не е толкова напреднала от тяхната. Артефактите, които тези форми на живот са оставили в някоя точка на Вселената може да бъдат открити чрез нашите космически дейности на Луната, Марс или Венера.”

Подписите им

Някои НЛО теоретици предполагат, че тези “артефакти” можели да означават, че Брукингс и НАСА вече са открили данните и снимките на противоречивите артефакти като “Лицето на Марс .” Тогава докладът е направил това, което може да се тълкува като тънко забулена заплаха по отношение на това, какво може да донесе бъдещето, ако присъствието на интелигентен извънземен живот бъде потвърдено сред нас.

«Антропологичните архиви съдържат много примери за общества, сигурни за своето място във Вселената, които са се разпаднали, когато им се е налагало да се свързват с неизвестни общества, които възприемат различните идеи и различните начини на живот, докато други, които са преживели подобно преживяване, обикновено го правят, като плащат цената за промените в ценностите, нагласите и поведението.

Статията на Майкълс продължава така: „Тъй като интелигентният живот може да бъде открит по всяко време чрез текущо изследване на радиотелескопа и тъй като в момента последиците от такова откритие са непредсказуеми поради ограничените ни познания за поведението при такива обстоятелства, могат да се препоръчат две области на изследване:

Да продължим проучванията, за да определим разбирането на емоционалните и интелектуални нагласи и последователните промени на същите, ако има такива по отношение на възможността и последиците от откриването на интелигентен извънземен живот.

Историческите и емпирични изследвания за поведението на хората и техните лидери в лицето на неизвестните и драматични събития или социален натиск. Такива проучвания могат да помогнат за осигуряването на програми за разбирането и адаптирането към последиците от такова откритие.

Въпросите, на които бихме искали да отговорят чрез такива проучвания, ще включват: Как може такава информация да бъде представена или задържана от обществеността и за какви цели? Каква би могла да бъде ролята на учените за откритията вземащи решения по отношение на разкриването на факта на откриването?

Доклад, който разкрива съществуването на извънземни цивилизации

Радикална промяна в нашето общество

Въпросите разбира се са много. Те били теоретични, но предизвикали удивление и безпокойство в НАСА и правителството на САЩ. Брукингс казва, че реакцията на даден човек при такава радиовръзка ще зависи отчасти от неговия културен, религиозен и социален произход, както и от действията на онези, които той смята за лидери.

Както екипът на Брукингс се изразил: „Откритието със сигурност ще бъде новина на първа страница във всички медии по света. Степента на политическото или социално въздействие вероятно ще зависи от интерпретацията на ръководството за (1) собствената му роля, (2) заплахи за тази роля и (3) национални и лични възможности да се възползват от нарушаването или засилването на нагласите и ценностите на другите.

Тъй като самото ръководство може да има голяма нужда да измерва посоката и интензивността на обществените нагласи, да укрепва собствения си морал и за целите на вземане на решения, би било по-изгодно да има повече неща, отколкото личните мнения на обществеността и други групи лидери.

Брукингс изтъкнал и друга важна тема, която конформацията на извънземния живот би могла да има в човешката раса като цяло. Знанието, че животът съществува и в други части на Вселената може да доведе до по-голямо единство на хората на земята, основано на „ уникалността” на човека или в старото предположение, че всеки непознат е заплаха. Много ще зависи от това, което във всеки случай се е съобщавало между човека и другите същества.

Една от най-противоречивите теми, обсъждана от Брукингс, било въздействието, което би имало съществуването на извънземен живот върху света на религията: „Позициите на основните американски религиозни деноминации, християнски секти и източни религии по въпроса за религията.

И добавя: „Фундаменталистките и антинаучните секти нарастват бързо по целия свят. За тях откриването на друг живот, би било наелектризиращо. Необходимо е да се извършат някои разпръснати изследвания, както в техните центрове на произход, така и в техните църкви и техните мисии, по отношение на нагласите за космическите дейности за извънземния живот.

Ако например на Марс или Венера бъде открит растителен живот или някакъв подчовешки интелект, на пръв поглед няма основателна причина да се предполага, че тези открития, след като първоначалната новост е била напълно експлоатирана и изчезнала, биха довели до значителни промени в перспективата или философията в голяма част от световната общественост.

Доклад, който разкрива съществуването на извънземни цивилизации

Ударете научното и колективното его

Накрая, Брукингс предупредила НАСА, че човешката раса има много добри шансове колективното и его да бъде наранено от близка среща с извънземните:

Ако бъде открита свръх цивилизация, резултатите ще станат доста непредсказуеми. Възможно е, ако интелигентността на тези същества да е достатъчно висока от нашата, те да изберат да имат малък или никакъв контакт с нас. На пръв поглед няма причина да вярваме, че можем да научим много от тях, особено ако физиологията и психологията им се различават съществено от нашата.

По ирония на съдбата, отбелязва Брукингс, тези, които най-вероятно ще бъдат „опустошени“ от откриването на извънземен живот, може да не са широката публика, а научната общност, защото самите хора, търсят извънземните, а не научната общност.

Институциите обясняват позицията си по този въпрос по следния начин:

Предполага се, че от всички групи учените и инженерите могат да бъдат най-опустошени от откриването на относително превъзходните същества, тъй като тези професии са по-ясно свързани с овладяването на природата, отколкото с разбирането и изразяването на човека.

Може би е интересно да се отбележи, че когато са попитани, какви биха били последиците от откриването на по-висш живот в нашата Вселена, аудиторията на читателите на Saturday Review избрали, в по-голямата си част, изобщо да не отговарят на въпроса, въпреки подробните си отговори на много други въпроси.

Това е моментът, в който те откриват, че обектът на изследване и примитивите, които трябва да наблюдаваме, сме ние, може би научната парадигма ще се промени завинаги, която дори днес макар и все по-малко има определени останки от средновековния антропоцентризъм.

Благодарим Ви, че прочетохте тази статия. Просвещението няма за цел да промени вашата гледна точка. Дали ще повярвате на тази статия или не, това е ваш избор! Не забравяйте да ни последвате в социалните мрежи!

Просвещението ©

Внимание! Всяко пълно или частично копиране на материали на Просвещението без писмено разрешение и директен линк към оригиналната публикация на Просвещението, включително от други електронни ресурси, ще се смята за грубо нарушение на Закона за защита на интелектуалната собственост на Република България. Просвещението си запазва правото да реагира на подобни нарушения включително по съдебен ред.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Translate »
error: Съдържанието е защитено!!!