Sunday, October 2office@prosveshtenieto.com

Долният АстралНай- общо казано Астралният свят е светът на светлината. Той е създаден от светеща разредена материя, но по-ниските слоеве на астралния план са лишени от светлина, тъй като техните обитатели са душите на порочните и зли хора, престъпници и негодници. Агни йога казва, че всеки човек сам формира структурата на фините си тела с помощта на енергията на мислите – алтруистичните, възвишени мисли, подкрепени с подходящи действия, привличащи светлинни енергии в аурата на човека, които правят фините му тела чисти и светли. И обратно, мислите на гняв, алчност, завист създават вихри от негативни, бодливи течения в пространството, които изпълват фините тела с тежка енергия с ниски вибрации.

След смъртта фино-материалният комплекс на човек заема място в астралната равнина на планетата, съответстващо на неговата енергия – астралното тяло, обременено с негативна карма от лоши мисли и действия, се спуска в долните, сумрачни, тежки слоеве на астралния план и леки, чисти души се издигат в по-високите слоеве, или сфери, на финия свят.

Вече казахме, че всеки слой или равнина на пространството има седем подплана, чиито условия се различават едно от друго по чистотата и духовността на енергиите, които изпълват тези слоеве. В долните енергийни слоеве тя е по-примитивна, по-груба, а във висшите е по-чиста и по-възвишена. Съответно, душите на духовно неразвитите хора живеят в долните слоеве на Тънкия свят. Висшите сфери са достъпни за души, развили духовност и творчески способности, носещи светлина, високи енергии.

Цялата механика на определени слоеве на астралния свят е, че мисълта създава своите форми и тези форми стават реалност за духа, който ги създава. Това е едно от многото условия на човешкото съществуване в Свръхсветското. Има и други. Например, има сфери, в които съдържанието има форми, които не са създадени от творческото въображение на обикновен човек, по същия начин,както моретата, планините, горите и реките, така и самата Земя не са създадени от човека. В тези сфери човек може и да твори, както твори на Земята и в условията, създадени за него от природата, украсявайки тези сфери. Има и сфери, в които има не декоратори, а обезобразители на нещата. Това са долните сфери на астралния план. И материята на тези сфери е различна, като се различава от висшите по своя състав, подвижност и светимост. Материята на фините тела на техните обитатели отговаря на материята на сферите, както земното тяло отговаря по своя състав на елементите от скалата на Менделеев. Всички тела при различните хора са различни по своя състав и разреденост на материята. Дори плътните тела на хората се различават едно от друго, както Светлината е различна от тъмнината. (…)”, – казва Живата етика за сферите на Финия свят и създанията, живеещи в нея.

Висшите светове на Космоса

– ментални и Огнени – са изпълнени с хармонични енергии с висока вибрация. В тези светове изобщо няма несъвършенства, има само различни етапи на още по-голямо духовно издигане. Но това не може да се каже за астралния свят. Астралният свят е най-близо до физическия. Tой представлява най-несъвършения план на финия свят. Aко висшите слоеве на астрала са подобни на висшите светове по своето съвършенство, чистота и духовност, то по-ниските слоеве на астрала са в пълния смисъл на думата ад – самият ад, за който се говори в религиозните учения.

Откъде идва слоят, наречен ад в астралния свят?

Не бива да се мисли, че адът е създаден от някакви природни сили, особено Бог, за отмъщение на човечеството. Дори най-близките до земята слоевете на астралния слой не са били адски по своята първоначална природа. Тези сфери са направени от техните обитатели – душите на хората, които идват в другия свят след смъртта и пренасят там всичките си морални недостатъци. Именно душите, натежали с пороци, и техните вместилища – астралните тела – изпълнили долните сфери на астрала със своята отрицателна енергия, превръщайки я в истински ад. Най-ниските “адски” слоеве се разглеждат не по местоположението им в пространството, а по качеството на енергията, която ги изпълва. Съществуването в тези слоеве е наистина ужасно и освен това енергията на долния астрал е много по-тежка от най-тъмните, най-проклетите места на земята. В земния живот злодеите и грешниците живеят сред обикновените хора, което неизбежно „разрежда“ енергийния ефект на техните аури. В Тънкия свят обаче такова объркване няма – всички негови обитатели живеят в слоеве от пространство, строго разделени помежду си. Лесно е да си представим, каква енергия има един слой пространство, изпълнен с душите на едни убийци, крадци, мразещи и други хора с обременена карма.

Долния Астрал

Парменни, злобни души, които са живеели само с чувствени удоволствия, страдат много поради невъзможността да задоволят своя гняв и страсти“, пише за това Е.И. Рьорих. – Те буквално горят в пламъка на страстите си. Именно те са в по-голямата си част натрапчиви и нощни шепнати. Те не могат да се издигнат до по-високи сфери, защото самото приближаване на такъв обитател към тях им причинява страдание и тъканите им започват да се разлагат от докосването на по-чисти течности. Болезнеността от такива изгаряния на финото тяло надхвърля телесното страдание. Ужасите на по-ниските слоеве на Тънкия свят не подлежат на описание, но е по-добре да не се спираме на тях, за да не ги засилваме и да не се натоварваме с подобни умствени образи. (От писмо до Елена Рьорих от 13.08.38 г.)

Какво пречи на пленниците на ада да избягат от него в по-високите и чисти слоеве на Тънкия свят?

Същият единен закон на Космоса – законът на енергийното съответствие. Ако тъмното, фино тяло на убиец или зъл човек, наситено с отрицателна енергия, пожелае да се издигне до по-светлите слоеве на пространството, то веднага ще бъде изгорено от чистата енергия на висшите сфери на пространството, астралните черупки на затворниците на ада, пълни с плътни енергии с ниски вибрации, не могат да понесат докосването на чистите, светещи енергии на по-високите слоеве на астралния план.

Благодарим Ви, че прочетохте тази статия. Просвещението няма за цел да промени вашата гледна точка. Дали ще повярвате на тази статия или не, това е ваш избор! Не забравяйте да ни последвате в социалните мрежи!

Просвещението ©

Внимание! Всяко пълно или частично копиране на материали на Просвещението без писмено разрешение и директен линк към оригиналната публикация на Просвещението, включително от други електронни ресурси, ще се смята за грубо нарушение на Закона за защита на интелектуалната собственост на Република България. Просвещението си запазва правото да реагира на подобни нарушения включително по съдебен ред.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Translate »
error: Съдържанието е защитено!!!