Sunday, October 2office@prosveshtenieto.com

Душата и нейната ЕволюцияЕволюция на Душата, преминава през веригата от раждания и прераждания като минава през етапите минерал-растение-животно-човек и стигне до най- високото ниво на Сътворец. “Каква е крайната цел на съществуването на Човешката Душа?

Както знаете, човекът е образ и подобие на Бога. Това означава, че крайната цел на развитието на Душата е да станем Богове, или по-скоро Млади Богове. Защото докато се развиваме в долните царства, като хора, Творецът, който ни е създал, не е стоял неподвижно и той се развива. Еволюцията на децата-Души и техните Родители върви паралелно и едва ли е възможно да се настигне Старшия Бог. Но Той винаги може да даде добър съвет на Своите душевни деца.

Душата и нейната Еволюция

Еволюцията на Душата предполага натрупване на опит

и Светлинна енергия. Светлинната енергия се натрупва по два различни начина:

1. За сметка на Духовете, които съществуват вътре в Душата.

2. Поради създаването на нови Обитаеми светове, когато Душата се ражда като човек.

Първият начин за натрупване на енергия от Душата е описан подробно тук:

Нека разгледаме по-подробно втория начин за натрупване на енергия от Душата.

С раждането на Душата в човешкото тяло започва период на натрупване на Светлинна енергия поради създаването на нови Обитаеми светове във вътрешната вселена на Душата. Всеки човек е носител на Вселената, тоест неговата Душа ще бъде Универсалната Душа за всички обитатели на неговата вътрешна вселена (Духове, Души, Богове).

Във всяка Слънчева система Създателите са заложили само един Обитаем свят, за който фиксират Стълбата на Вселената на Вселенската Душа. Ако хората от този Свят се заселят на други планети от тяхната Система, тогава Стълбата дава клони. След смъртта на човек тези клони се превръщат в отделни стълби, на които ще стоят не само боговете, но и души и духовете, които принадлежат към тази стълба на тази Вселенска душа.

Това е Светлинната енергия, излъчвана от Духовете, Душите и Боговете на вътрешната вселена на Душата, която ще попълни енергията на Душата. Колкото повече Светли Духове, Души и Богове във Вселенската Душа, толкова по-мощен е потокът на Светлинната енергия. Човешката душа е онази СЪЩНОСТ, която носи в себе си всички обитатели на Вселената. Човек умира – умира неговата вътрешна вселена. Човек се ражда – ражда се новата вселена.

В еволюцията на Душата могат да се разграничат следните етапи:

– Дух – Светлинна енергия, започнала своето съществуване по Стъпките на Стълбата на Вселената вътре в новопоявилата се Душа;

– Ball-Soul – новопоявила се душа, започнала своя Път в Материалния свят от трите Долни царства: Минерално, Растително и Животинско;

– Човек-Душа, която трябва да живее в материалното тяло на човек в продължение на 12 живота, за да се саморазвие, укрепвайки се!

– Бог или Богиня, първо 9-те стъпала на Стълбата на Вселената, след това 10-та, 11-та и 12-та стъпка и накрая, Върховният Бог или Богинята – Създателите на Вселената.

Душата и нейната Еволюция

Нека разгледаме по-подробно прехода на Човека-Душа към Бога. Има два начина, как една човешка душа може да стане Бог:

1. Като Личност на Върховната Душа.

2. Като Върховна Душа.

Нека разгледаме по-отблизо тези два метода.

Като Личност на Върховната Душа.

Статусът на Върховната Душа (Архангел) получава Душата, която в миналото е живяла 12 последователни живота (без да попадне в Ада). Необходими са няколко прераждания (средно около 10), за да стане обикновена Душа – Висша. Някой по този Път отнема по-малко време, някой повече. Най-дългият път е за душите, които често висят в ада заради техните тъмни или черни човешки личности. Следователно Душата не е имала време да се роди като човек 12 пъти подред в една вселена.

Най-често това се случва поради факта, че Душата е създадена от Духа, който е формиран от Тъмната или Черната Личност на човека за лошите му дела. Дори след просветление в паметта на такъв Дух ще остане информация за Тъмния път, което ще засегне Личностите, които новоизсечената Душа ще се формира отначало.

Във всеки живот Висшата Душа ще бъде Учител от един или друг мащаб. И тук всичко е индивидуално. За някои Висши Души е достатъчно да бъдат Учители на 1-2 вселени.

Личностите на Учителите за всеки живот са запазени изцяло, като самостоятелни единици със собствен характер, памет и способности. Тези Личности имат отделни стаи в Храма на Душата. При последното раждане на Душата на Земята всички тези Личности на Учителите стават едно цяло – човек си спомня всичките си минали животи – това са ясновидците и пророците. В същото време човек може да не помни името на нито една Личност и подробностите от живота си, но способностите ще останат и ще се проявят.

Има изключения от всяко правило. Те също са тук – това са Душите на гениите, способни да заобиколят етапа на формиране на “Висшата Душа” и веднага да се издигнат до 9-та стъпка като станат Богове въпреки факта, че техният Родител Бог все още може да стои на 10-та или 11-та стъпка. Най-често на това са способни Душите, създадени от Светлите духове, които са създадени от Учителите на Светлината. В крайна сметка Учителите по своята същност са земни богове, способни да работят с плътна и духовна материя.

Душата и нейната Еволюция

Изпълнявайки инструкциите на Учителя на Светлината, такива Светли духове получават практическо знание на Учителите и твърдите концепции за Доброто и Злото. Като нямат опит да изпадат в Злото, такива Духове, след като са станали Души, вървят само нагоре, без да се разсейват от второстепенното. Някои прости Души се развиват толкова бързо, че помнят себе си, започвайки почти от минерала. (Нека ви напомня, че рестартирането на паметта на Душата се случва в края на всеки един живот).

Като Върховна Душа – Архангелът

Обикновено Висшите Души се раждат по същия начин като простите Души – 12 пъти, но има изключения, тъй като всичко се случва по искане на Висшата Душа.

Всички Висши Души са родени в 3-та раса на Лемурийците, за да развият Личността на Учителя за тази вселена. За някои души (например Хадес) само това негово въплъщение е било достатъчно, защото той вече не искал да се ражда на Земята, тъй като решил, че ще донесе повече полза, докато работи в Духовния свят.

Има Висши Души, които са родени два пъти и са завършили ражданията си в тялото на Земята. Знам за две такива души – Метатрон-Крион и Тот.

Метатрон и Крион са имената на две Личности на една Душа, които са се въплъщавали два пъти – в началото на съществуването на Лемурийската раса и в нейния край. Тот Атласа е роден първия път като Лемурианец, а втория път като Атлас. Развитието на такива Висши Души става само чрез работа в Духовния свят, а не в резултат на развитието на новите Личности в материалния свят.

Всяка Върховна Душа самостоятелно определя броя на преражданията на Земята и условията на работата на Учителя в двата свята (материалният и Духовен). Ако Душата е решила, че опитът на Учителя ѝ е достатъчен и е готов да стане Бог, то тогава тя отива на 9-то стъпало на Стълбата на Вселената.

Благодарим Ви, че прочетохте тази статия. Просвещението няма за цел да промени вашата гледна точка. Дали ще повярвате на тази статия или не, това е ваш избор! Не забравяйте да ни последвате в социалните мрежи!

Просвещението ©

Внимание! Всяко пълно или частично копиране на материали на Просвещението без писмено разрешение и директен линк към оригиналната публикация на Просвещението, включително от други електронни ресурси, ще се смята за грубо нарушение на Закона за защита на интелектуалната собственост на Република България. Просвещението си запазва правото да реагира на подобни нарушения включително по съдебен ред.

1 Comment

  • Мария

    Бих желала да прочета повече и по-подробна информация относно публикацията.Моля, от къде е първичния, суровия материал.Поздрави:М.Велинова
    .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Translate »
error: Съдържанието е защитено!!!