Душата на човек е най- важният компонент
9 mths


За Душата на човек можем да кажем със сигурност само едно, че тя съществува като всяко материално тяло. Изучаването ѝ все още се извършва на научно ниво. Тя, подобно на нервната, кръвоносната, лимфната система, има своя структура и органи, които се усъвършенстват в хода на еволюцията на целия биологичен живот, включително и на човека. Човекът дълго време се опитва да проникне в тайните на Душата, да определи нейната форма, съдържание и структура, както и да се опита да ѝ повлияе по някакъв начин.

Понякога човек успява

чрез психическо или екстрасензорно въздействие. На базата на тези опити за въздействие се появяват отделни елементи на познанието за Душата. Анализирайки и синтезирайки тези елементи на знанието, вече може да се направи една груба картина.

Външно Душата на човек е плътен полеви пашкул,

образуван от тънките тела на човек наподобяващ гигантско енергийно яйце. При човек със силно развита Душа тя свети и пулсира с всички цветове на дъгата, което може да се види екстрасензорно или със специален уред, засичащ аурата на човек. При физически, нравствено здрави хора, цветовата гама на Душата започват да преобладават ярките светлите тонове, но с появата на някакви заболявания, тези тонове избледняват.

Душата на човек е най- важният компонент

Тази капкообразна капсула се формира чрез потоци от човешки биотокове, чийто модел на потока е съпоставен според седемте основни енергийни центъра, наричани още чакри. Всяка чакра от своя страна се образува от местоположението на активните биоточки, които са използвани в акупунктура.

В човешкото тяло има 695 активни биоточки, които не са хаотично разпръснати, а групирани по линии – меридиани (канали), като нервни или кръвоносни съдове, и се състоят от снопчета тънки тръбовидни структури с диаметър 20-50 микрона. Активните биоточки са малки, рехави овални структури, които се различават от околните тъкани. Дълго време европейската медицина не признавала наличието на тези меридиани при хората или поне ги смяташе за хипотетични.

Първо, използвайки измерванията на електрическото съпротивление на кожата (A.N. Podshibyakin, 1952 и др.), а по-късно, през 1986 г., чрез въвеждането на биологично активните точки (Necker Institute, Франция), били открити траектории на човешкото тяло, които напълно съвпадали с меридианите, описани в древни китайски източници („Huangdi neiqing“, 5-3 в. пр. н. е.).

Така фактът за съществуването на меридианите

(енергийните канали) става очевиден. Научният интерес представлявал докладът на корейските изследователи, които били водени от Ким Бонг Хан (1962), който открива системата kenrak, която съвпада с енергийните меридиани. Тя представлява тънкостенни тръбички, които са видими по време на електронна микроскопия. Те са пълни с циркулираща “бонханска течност”, съдържаща повишена концентрация на ДНК. На местата на акупунктурните точки тръбичките имат удебеления (“бонхански тела”). Според идеите на източната медицина човек има дванадесет сдвоени и два несдвоени (преден и заден) меридиан, или общо – 26.

Душата на човек е най- важният компонент

Според разпоредбите на източната медицина (и те се потвърждават от данните на съвременната наука), енергията циркулираща по сдвоените меридиани е в строго определен и последователен ред. Всяка двойка класически меридиани е в състояние на най-висока активност в продължение на два часа. Цялото ни тяло е пропито със специални, безкрайно малки, свързващи каналчета наречени – нари, като в цялото тяло човек има повече от 700 милиона. В допълнение, енергийната система включва органи на приемник-локатор (като ръцете и очите). Както вече споменахме, активните биоточки и канали за протичане на биотоковете образуват седем човешки енергийни центъра и формират определен модел в движението на енергията. Чакрите са две конични вихрови фунии, отпред и отзад на торса, с върхове в аксиалната линия на гръбначния стълб.

Тези фунии се въртят по посока на часовниковата стрелка

спрямо торса, тоест енергията се завинтва в нас отпред и отзад, захранвайки човешките енергийни центрове. Енергията навлиза в първата чакра от Земята през една конична фуния с ос на въртене по протежение на гръбначния стълб. Седмата чакра е фунията, чийто връх излиза от гръбначния ни стълб и минава през горната част на главата.

В зоната на енергийните центрове

има енергийни емисии, които имат собствен цвят. Потоците от енергия се излъчват от дланите, от пръстите на ръцете и краката, както и от очите. Често потокът от енергия се спуска до десетки, стотици метри и дори повече. От своя страна всяка от седемте енергийни чакри, съответно, отговаря за формирането и жизнената дейност на фините тела на човек: 1 чакра – енергийното тяло; 2 чакра – астрално тяло; 3 чакра – ментално тяло; 4 чакра – кармично тяло; 5 чакра – интуитивно тяло; 6 чакра – небесно тяло; 7-ма чакра е тялото на кетер.

Душата на човек е най- важният компонент

Заедно с фините тела на човек, те образуват неговата аура. Освен това има още деветнадесет динамични центъра, седем от които са разположени по протежение на гръбначния стълб, между неговите прешлени. Те са разпределени според седемте енергийни чакри, и дванадесетте второстепенни, които отговарят за положението на ставите на човешките крайници. Всичко това заедно, образуват човешкото енергийно тяло. Според друга теория, биополето, образувано от тази структура, е способността на Душата да предотврати взаимното проникване на фините духовни структури. Полевата форма на човешкия живот е сложно енергийно образувание, което външно изглежда като точно светещо копие (холограма или фантом) на човешкото физическо тяло (както външно, така и вътрешно), заобиколено от яйцевидна черупка наречена – аура.

Човек е сложно “многостепенно” образувание.

В значението на “многостепенно” се влагат следните понятия – физическото тяло – материалното ниво, енергийно тяло – енергийно ниво, менталното тяло – информационно-психологическо ниво, базирано на човешкото съзнание. В съвременното общоприето разбиране, съзнанието е усещането, паметта и умствените способности на човек. Човешкият мозък е специален посредник, в който се съединяват материалното и информационно-енергийното поле.

Всяко от нивата на човек, като система, също е вид структура със собствена функционална роля. В същото време нито едно от тези нива не е независимо, защото те са обединени от системообразуващ фактор или т.нар. краен резултат от функционирането на живата система. Човек не е съвкупност от органи (здрави или не много здрави), а цялостна система, в която физическите компоненти са енергийно свързани помежду си с други компоненти, като емоции, психика, интелект.

Системната концепция за същността на човек отразява неговата солидност, т.е. всички системи са интегрирани в едно цяло. Освен това те са обусловени от необходимостта от поддържане на цялостта, стабилността и способността за развитие. Успоредно с това все по-активно се развиват други концепции, въз основа, на които човек е диалектическа единица, състояща се от две половини. Първо е веществото, а второто е полето. Субстанцията е човешкото тяло, което е обърнато към Земята и към всичко земно.

Душата на човек е най- важният компонент

Полето е мисълта и душата на човек.

Тя е насочена към Вселената. Трудността ѝ се състои във факта, че душата, „открита“ от древните цивилизации, все още се възприема от нас емпирично, въпреки че се правят опити за изследването ѝ. Поддръжниците на тази концепция вярват, че със смъртта на физическото тяло на човек, душата му продължава свой независим живот.

Те са убедени, че целият смисъл на човешкия живот е в отглеждането на тази Душа, която след смъртта на човек ще продължи пътя си към Бог. Нашата енергийна структура в някои основни характеристики трябва да отразява телесната структура на нашето тяло. Нашият гръбначен стълб, е обвит по цялата дължина във вид капсула, която е образувана от мощни енергийни полета.

Душата на човек е най- важният компонент

Тази капсула, наречена енергийна колона,

е в същото време ядрото, към което са „прикрепени” всички елементи на нашата енергийна структура. Тя е главната магистрала, по която протичат всичките енергийни потоци. Енергийните нишки, влакна, пулсации проникват в цялото ни тяло, като те също образуват външната тъкан на този защитен пашкул, който държи жизнената ни енергия, като съд с вода. Всичките ни фини тела, заедно образуват Човешката Душа.

Състоянието на Душата на човек зависи от неговите три взаимосвързани аспекта. Това са първо, физическият и химически аспект, който зависи от здравето на физическото тяло, второ, моралният аспект, който зависи от емоционалните качества на човек, и третия, психологическият или психически аспект, който зависи от способностите на човек (памет, логическо и абстрактно мислене). Всички тези три аспекта възникват и се развиват в хода на еволюцията на Душата.

Благодарим Ви, че прочетохте тази статия. Просвещението няма за цел да промени вашата гледна точка. Дали ще повярвате на тази статия или не, това е ваш избор! Не забравяйте да ни последвате в социалните мрежи!

Просвещението ©

Внимание! Всяко пълно или частично копиране на материали на Просвещението без писмено разрешение и директен линк към оригиналната публикация на Просвещението, включително от други електронни ресурси, ще се смята за грубо нарушение на Закона за защита на интелектуалната собственост на Република България. Просвещението си запазва правото да реагира на подобни нарушения включително по съдебен ред.

One thought on “Душата на човек е най- важният компонент

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *