Sunday, October 2office@prosveshtenieto.com

Законът на КарматаВсяка причина има своето следствие, всяко следствие има своята причина. Всичко се случва според закона на Кармата. Късметът не е нищо друго освен името, дадено на непризнатия Закон. “Има много нива на причинно-следствена връзка, но нищо не излиза извън рамките на закона.

(Цимбалът)

Трябва да приемем, че Вселената е или вселена от закони, или вселена от хаос. Наистина, ние много добре знаем, че това не е вселена на късмета, защото всичко, което използваме и разбираме, виждаме, че се подчинява на даден закон. И когато ни се случи нещо, за което не можем да различим причината, ние все пак приемаме причината за даденост и се опитваме да я открием. Не можем дори да си представим резултат без някаква причина.

( Робърт Кросби )

С нарастването на знанията на човека става все по-очевидно, че светът, в който той живее, се управлява от закони. Всеки природен закон, веднъж открит, прави волята ни по-скоро свободна, макар че в началото може да изглежда, че ограничава действията ни. Това наше действие не е нищо друго освен композиция от поредица от сили, действащи във вътрешния свят, които се активират от мисли и емоции. Важно е човекът да признае, че този вътрешен и невидим свят, който действа в него, е организиран и подчинен на такъв закон.

Законът на кармата, наречен от вътрешната традиция и законът за причината и следствието или законът за възмездието, разкрива на човека нещо от неговия вътрешен състав и му помага да стане господар на обстоятелствата, вместо да им робува.

Законът на Кармата

Съвременната наука ни казва,

че цялата вселена е израз на енергия. От субатомните частици до най-голямата звезда. Всичко това е склад на енергия. Тази енергия се модифицира и трансформира непрекъснато, в движение, като електромагнетизма. Така самият човек е носител на енергия. Той абсорбира енергията, приемайки храната и я превръща в движения на тялото. Когато се използва за добро дело, енергията му е „добра“, но когато се използва вместо, за да навреди на някого, използването на тази енергия е „лоша“. През целия си живот човекът действа като трансформатор. Световната енергия прониква в него и той я превръща или в добри енергия, или във вредна. Законът на кармата е израз на връзката между причината и следствието, която се получава, когато човек преобразува тази енергия.

Този закон се прилага не само за видимата вселена и нейните сили, тоест обединеното поле на четирите основни природни сили (гравитационна, електромагнитна, слаба и силна сила), които съвременните физици се опитват да идентифицират, но тя се прилага и за по-широки невидими вселени, която е реалната сфера на човешкото действие. Точно както човекът моментално проявява във Вселената сила, която засяга баланса на всички други сили в нашия физически свят, така с всяка мисъл и всяка емоция той променя позицията си спрямо Вселената и приспособяването на Вселената към него.

Буда, започвайки с Дамапанда, казва: “това, което сте, е резултат от вашата мисъл“.

Когато се опитваме да разберем какво е карма,

първо трябва да разберем, че имаме работа със сила и нейните ефекти. Тази сила принадлежи или на физическия свят на движението, или на астралния свят на емоциите, или на менталния свят на мисълта. Тези три вида сили се активират от самите нас… Първата енергия е на нашето физическо тяло, втората са нашите емоции, а третата са специфичните или абстрактни мисли на нашето ментално тяло. Оставяйки се на инстинктите си, да правим мечти, планове, да мислим, да чувстваме, да действаме, всичко това е еквивалентно на привеждане в действие на силите, принадлежащи към тези три свята. В зависимост от използването на тези сили, ние помагаме или се намесваме в препятствията на глобалното развитие. Когато обаче помагаме в плана на световната еволюция, нашето действие е “добро“, а когато го предотвратяваме, нашето действие е “лошо“.

Тъй като човекът не е индивид, а единица в Човечество, съставено от милиарди хора, всяка мисъл, всяко действие или всяка емоция на човека засяга всички негови връстници. Щом човекът задейства силата, която помага или пречи на цялото, от което той е част, следва ефекта, който засяга този човек.

Законът на Кармата

Всяко вредно действие съответства на определено количество сила, която се разпространява във Вселената и по този начин се изчерпва чрез причиняване на щети на трети. Но балансът между тази трета страна и вселената е нарушен от този, който е причинил щетите и трябва да бъде възстановен в ущърб на последния. „Кармата” на този човек, за вредите, които е причинил, ще бъде „болката”, която ще получи. Тази болка ще бъде произведена от силата, която ще бъде подкрепена от първоначалната жертва и по този начин първоначалният баланс ще бъде възстановен. Същото важи и за едно добро дело, чиято карма или неговата реакция е сила, която регулира материалните обстоятелства по начин, който създава комфортен стандарт на живот.

Освен това в тази спазваща закона вселена всеки вид сила действа в едно и също поле. Това означава, че един човек ще покаже милостиня на друг, от съжаление и съчувствие, но някой друг може да направи същото, за да се отърве от просяка. Когато двамата правят добро дело и за двамата кармата на това дело във физическата сфера ще бъде материално „утешение“. Но за първия човек, поради своето състрадание и харесване, той получава в астралното поле допълнителна карма, която ще се върне при него под формата на радост, докато за втория човек няма да има такава карма.

Законът за прераждането,

който е взаимосвързан със закона на кармата, казва, че всеки от нас оживява в далечно минало, простиращо се до много предишни животи. Когато започваме всяко ново начинание на земята, ние носим със себе си нашата карма, добра или лоша. Тази карма може да се представи като сила, която в едната част е светлина, а в другата е тъмна. Едуин Арнолд в “Светлината на Азия” пише:

Братя мои! Животът на всяко човешко същество

е резултат от предишния му живот.

Старите грешки носят скърби и мъки,

старото право подхранва блаженството…

Да, славата на Кармата.

Силите (кармата) на различните полета, не всички имат една и съща сила, която причинява промени в човешката съдба. Ако единицата физическа сила има стойност едно (1), тогава емоционалната единица има стойност 5, по-ниската ментална единица ще бъде пет пъти, тоест 25, а идеалът на висшия умствен свят ще бъде 125. Докато кармата на човек може да включва много “страдания“, “болки” и “тъги“, ако той има някакви идеали, животът му може да бъде успешен, а не провален. От друга страна, човек може да има като карма много богатства и материални удоволствия, но ако не е донесъл от предишния си живот „вдъхновение” за ума си, животът му може да е приятен, но напразен.

Законът на Кармата

Изследвайки живота на хората днес, изглежда, че в повечето случаи животът включва повече „лоша“ карма, отколкото „добра“. Тоест, включва повече болка и нещастие, отколкото радост и щастие. Това е така, защото в настоящия етап от човешката еволюция, в кармичния склад на всеки от нас има повече причини за болка, отколкото за радост. Везните се приближават повече към „злото“, отколкото към „доброто“, тъй като в предишните си животи не сме живели разумно, а предпочитаме да живеем егоистично, без да се интересуваме дали подобно отношение може да навреди на другите. Но всяка кармична сила трябва да балансира своята енергия, защото, както е казал апостол Павел: “Братя, не се заблуждавайте, Бог не е измамен, защото каквото е посял човек, това ще пожъне “.

Вътрешните традиции казват,

че подреждането на баланса на кармичните сили се извършва от така наречените „Господари на Кармата“, които са чисти същества, които действат като съдии на Кармата. Те нито награждават, нито наказват, а се ограничават до регулиране на кармичната енергия на човека по такъв начин, че неговата карма да му помогне да направи крачка в еволюцията си. Ако Господарите на кармата дават на човек радост или скръб, благоприятни възможности или нещастия, те имат едно наум, че целта на живота на човека не е да бъде щастлив или нещастен, а да може да изпълнява своя архетип или Дхарма, на което е индивидуалният правилен път, който всяко същество или вид трябва да следва, за да достигне съвършенството.

От горното може да стане очевидно, че за всяко човешко същество има „съдба“ до определен момент. Тази “съдба” е количеството “добра” и “лоша” карма, избрана за него от Господарите на кармата за всеки конкретен живот, въз основа на процентите, които той има в кармичната си “сметка“. Неговите родители, неговите наследствени характеристики, неговите приятели или врагове, възможностите, които ще има, неговите задължения, неговата смърт, всичко това е неговата съдба. Но докато тези сили се проявяват, те по никакъв начин не определят как всеки индивид ще реагира на тях. Колкото и малка да е волята му, тя е безплатна. Човек може да реагира на тази стара карма, да бъде повлияно неблагоприятно от предишните му тенденции и натиска на околната среда и да създаде нова негативна карма. Но той може да поеме юздите на живота си в ръцете си и да насърчава, увеличава, като по този начин създава положителна карма.

Законът на кармата

може да обясни всички очевидни несправедливости на живота, като класа, расова дискриминация, неравномерно разпределение на богатството, работа, наследствените аномалии, когато другите ги виждат като Божествено провидение, сляпа съдба или просто съвпадение.

Според закона на кармата не може да има несправедливост. Това, което виждаме като несправедливост, ни се струва, защото не можем да видим цялата картина, a причините, довели до резултатите, които виждаме, или бъдещите последици от причините, които наблюдаваме.

Съществуването на злото, болката и скръбта е безсмислената гатанка за обикновения филантроп или теолог. Неравенствата в социалните условия и привилегии, интелигентност и глупост, култивация и невежество, добродетел и вулгарност, появата на интелигентни хора в семейства, лишени от интелигентност, както и други елементи, които противоречат на закона за наследството – всичко това са проблеми, които могат да бъдат решени или от конвенционалната теория за божествената идиосинкрация, или от теософските учения за кармата и прераждането».

Законът на Кармата

Когато виждаме, което често се случва, добрият човек страда много в настоящия живот, това е защото в предишният живот е правил неща, които сега изискват корекция.

Докато съдим само за видимата страна на нещата, ще стигнем до погрешни заключения, за това какво е реалността. Нашият живот и нашето съзнание са като айсберг, по-голямата част от него е скрита зад повърхността на водите на нашето обикновено съзнание. Кармата като духовен закон се отнася до цялостната реалност на човека, до истината на нещата, а не до формите на външния свят и противоречивите културни дефиниции за успех и провал.

Според Блаватска от раждането до смъртта самият човек тъче съдбата около себе си, както паякът плете мрежата си и се оказва увит в мрежата, която е направил.

В невидимите думи има живи, записани в книга, някои страници от която са прочетени от някои велики духове на човечеството. Това е коренът на всички религиозни и философски истини и на всички истински водачи на народите. Законът на кармата е написан в тази книга. Това не е изобретение на човешкия ум, нито е сътворение на някакъв въображаем. Както слънцето изгрява във видимия свят и разсейва сенките на нощта, така този закон е слънцето на невидимия свят, което разтваря философските грешки, осветява човешките души в тяхната мисия и показва трайната справедливост на всички народи.

Благодарим Ви, че прочетохте тази статия. Просвещението няма за цел да промени вашата гледна точка. Дали ще повярвате на тази статия или не, това е ваш избор! Не забравяйте да ни последвате в социалните мрежи!

Просвещението ©

Внимание! Всяко пълно или частично копиране на материали на Просвещението без писмено разрешение и директен линк към оригиналната публикация на Просвещението, включително от други електронни ресурси, ще се смята за грубо нарушение на Закона за защита на интелектуалната собственост на Република България. Просвещението си запазва правото да реагира на подобни нарушения включително по съдебен ред.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Translate »
error: Съдържанието е защитено!!!