Информационно-енергийната природа на ВселенатаВсички сме забелязали, че „времето“ във Вселената е процес на обмен на информация, който изисквал следните условия: „движение“ (всяка промяна от произтичащото пространство)! Има много аргументи и косвени примери, които ни показват, че „информацията“ е „Всичко“ във Вселената и в същото време „Нищо“, ако „Тя“ не се движи. Изглежда, че е напълно достатъчно за общата идея, но при по-нататъшен анализ се появяват нови аргументи, чиято причинно-следствена верига може да бъде обяснена логично и ясно само от гледна точка на предложената от учените интерпретация на Вселената.

Сред тези неясни универсални явления на първо място отбелязваме „електричеството“. Относно вторичните свойства на електричеството, много факти са описани в учебниците по физиката, но “учените” в същото време не знаят за истинските му свойства.

Универсалният проматериален процес

на обменa на информацията (интерпретиран от нас като „Време“) възниква поради първоначалната си ентропия или мярка за хаос, както и степента на дисхармонията във формираната материална среда. В този процес се ражда желанието за противодействие, с цел хармонично балансиране на „потенциалната разлика“ …, едно от особените материални проявления на които е т.нар. физически електромагнитен потенциал (ток, светлина, мълния, поле…). Тези прояви под формата на текущи искри на различни полюси на батерията; ток в проводника под формата на нагряване на спиралата на електрическата лампа; гръмотевичната буря и кълбовидна мълния, както и плазма, можем да наблюдаваме въз основа на емпиричен опит.

Информационно-енергийната природа на Вселената

Разумния въпрос е: “Защо се случва това?”

В тази връзка е, за да запази своята функционалност, която трябва да се стреми да поддържа своята цялост, балансирайки получената информация и материални процеси. Например това е необходимото охлаждане на топъл чай в студено помещение или топене на лед в топла вода. Това е движението на студени и горещи атмосферни маси над повърхността на Земята, за да се постигне равномерност на тяхното разпределение и т.н.

В случая, когато електромагнитен заряд (измерен чрез количество потенциалната енергия на процеса на обмена на информацията) възниква и се натрупва в единия край, който е различен от заобикалящата го среда, където той веднага започва да „търси“ начина за неговото излизане… Потенциалът на такъв заряд ще се увеличи до безкрайност, докато процесите и условията, които го генерират, са активни. Щом обаче се открие каквато и да е възможност за нейния „преход“ или трансформация „навън …“ (в края на краищата е известно, че „където е тънко, там се къса“, например, къса връзка на напрегнати проводници ), то тогава „материално формираща информация“ моментално ще „изтече“ от едната към другата, балансирайки тези стойности еднакво в тях. По този начин тук можем да видим определено правило, че т.нар. „Електрически ток“ не е „движението на електроните в проводника“, измислено в учебниците, а процесът на мигновено предаване на обема информация в различните (за разликата в) краища на проводника.

Очевидно този процес не може да се предава някак виртуално в материалната среда, следователно електрическият ток е един вид процес на повторно материализиране на вече съществуващата пространствено-времева материална среда (като проводник). Силата на повторното материализиране на вече съществуващата материална среда зависи от потенциалния обем натрупана информация в една или друга част от нея. Например, обемът на освободената информационна и енергийна компонента на гръмотевичната мълния е несравним с обема на същия информационен и енергиен компонент на джобната батерия, но същността на процесите е напълно идентична.

В този аспект споренето за същността

на т.нар. електричество, би било уместно да се обърне към естеството на кълбовидната мълния, която има сходни свойства, но се различава не само в метода на първоначалното си образуване, но и в крайното “изпълнение“. Ако гръмотевичната мълния предава своя информационен и енергиен потенциал на най-удобния адрес, противоположен на него, то тогава в механизма на образуването на кълбовидната мълния този процес е малко по-различен.

Информационно-енергийната природа на Вселената

По същата причина, поради която в атмосферата се образува торнадо, се образува и кълбовидната мълния, но формата на първоначалното натрупване на информация и енергиен потенциал възниква по вихрови, кръгли водачи. Ако движещата сила в торнадото е с противоположно срещане на студени и горещи въздушни течения, то в сферичните мълнии това са противоположно полярни информационни и енергийни течения, които преди унищожаването първо се приближават във взаимен кръгов „танц“.

Подобен процес е описан в космоса, когато се наблюдава сливането например на галактики, които отначало се приближават, обикалят една до друга дълго време. Същото, но микроскопично кръгово движение в бъдещата сферична мълния постепенно се увеличава с информационния потенциал, улавяйки информацията с противоположна информация под формата на материя от околната среда.

Не случайно наблюдателите заявяват, че кълбовидната мълния не просто „плува“, но и се върти. Тъй като това е информационен и енергиен съсирек, който е различен и превъзхожда по своя потенциал свойствата на околната среда. Когато вътрешните центростремителни ротационни движения достигат баланса си и се сливат, като има незабавен обмен на противоположната информация и енергиен потенциал. В този момент за външен наблюдател процесът се интерпретира като експлозия, чиято същност е своеобразно повторно материализиране (незабавно освобождаване на нова информация) във вече съществуваща материална среда. Това е подобен процес в гръмотевичната мълния, която наблюдаваме, но само под различна форма, т.е. разряд (обмен на информацията) се случва в самата сферична мълния и ние наблюдаваме само нейния външен резултат.

Обобщавайки, можем да заявим,

че материалната Вселена е „жива“, докато в нея е активен процесът на обмен на информацията, не само като този първоначален проматериален процес, за който са необходими условията на „движение и формираното пространство“, но също и постматериалните процеси на повторно материализиране, във вече оформена материална среда.

Съвсем вероятно е формите за повторно материализиране на информацията във вече оформената материална среда на Вселената да са безкрайни от микро- до макро съставни величини. Чрез тези процеси на повторно материализиране се формират и също се поддържат тези безкрайни свойства на единството на материята, които обективно съществуват. Именно тези процеси предопределят появата и функционирането на взаимозависими взаимоотношения / закони на Вселената, които в техния генезис се свеждат само до едно-единствено нещо: начин за поддържане на хармонична цялост чрез повторно материализиране („преразпределение в оптимално равновесие“) на информацията.

Информационно-енергийната природа на Вселената

Какво ще се случи, ако във Вселената няма повторно материализиране?

Това е равносилно на прекъсването на всички съществуващи взаимовръзки между всички съставни елементи на Вселената, което неизбежно ще доведе до Неговото унищожаване и разпадане. В природата наблюдаваме това явление като елементарен преход на състоянието на живия организъм в друго измерение (смърт), с пълна загуба на неговата функционалност. Ако природата на “живото“, което познаваме, е копие и проекция на свойствата, генерирани в самата Вселена (по свой образ и подобие), то тогава отговорът ни по-горе придобива напълно логична причинно-следствена конотация.

Благодарим Ви, че прочетохте тази статия. Просвещението няма за цел да промени вашата гледна точка. Дали ще повярвате на тази статия или не, това е ваш избор! Не забравяйте да ни последвате в социалните мрежи!

Просвещението ©

Внимание! Всяко пълно или частично копиране на материали на Просвещението без писмено разрешение и директен линк към оригиналната публикация на Просвещението, включително от други електронни ресурси, ще се смята за грубо нарушение на Закона за защита на интелектуалната собственост на Република България. Просвещението си запазва правото да реагира на подобни нарушения включително по съдебен ред.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Next Post

Магическата тайна на Густаво Рол

През 2002 г., на деветдесет и една години, умира един от най-силните и могъщи магьосници от времето на граф Калиостро, а именно професор Густаво Рол. Към него често са се обръщали за помощ държавни глави, принцове, големи индустриалци, финансисти, както и учени… По случай годишнината от смъртта на великия магьосник […]
Магическата тайна на Густаво Рол
Translate »
error: Съдържанието е защитено!!!