Какво е било преди БОГ и първото Сътворение
2 mths


Преди началото на първото Сътворение, което наричаме Бог, всичко, което съществувало, били два огромни невидими и Безкрайни гиганта с абсолютна тишина, мир, спокойствие и хармония. Единият колос бил нероденото Безкрайно време (както е описано за първи път от гръцкия философ и математик Демокрит), изразено като Нула (0), а второто – Безкрайното празно пространство (както е описано от Анаксимандър), също така изразено като Нула (0).

Нямало нищо преди тези два безкрайни невидими колоса, в което да се прояви силата, създала всичко с еволюцията в дълбините на времето. В тези огромни невидими гиганти, които нямат начало или край, все още не е имало Вселена, нито звездното небе или Галактиките. Със сигурност я нямало Земята или нашата слънчева система. Царяло “несъществуването”.

Нямало и Бог дори.

Отново се ражда същият въпрос, какво е съществувало преди Него и един и същи въпрос се задава безкрайно много пъти с отговор нищо…

Какво е било преди БОГ и първото Сътворение

Освен ако не приемем, че двата безкрайни гиганта, единият на времето, а другият на пространството, са били Бог. Но защо да не предположим, че от тях се е родил Бога, който поради тяхната същност е Безкраен? Нашето въображение ни води точно натам, а нашето въображение е част от Божия собствен ум.

Всяко дете, независимо дали е човек или животно, риба или растение, има характеристиките на родителите си. Така че Бог също е безкраен, защото има характеристиките на своите Безкрайни родители.

Неговите творения имат характеристиките на своя Създател.

Времето и Пространството не могат сами по себе си да са били Висшата творческа сила, тоест Бог. Но защо те не се развиват? Защото те са невидими и ще продължат да бъдат същите. Това били първоначалните факти, но със сигурност можем да кажем, че чрез тях е създаден Бог или тази Съзидателна сила се е родила след разпадането на нищото или на несъществуването.

Всичките раси по света, всичките хора или животински организми, които са се появили на планетата Земя преди около два милиарда години като единични клетки и от там след еволюцията си са се опитали, наред с другите нужди, по свой начин да се ориентират по въпроса за съществуването на висшата сила. Те се стремяли да намерят някаква сила, различна от тяхната собствена, за да си осигурят защита от заплахата и от съпротивата на дивите животни или болестите на променящата се дива природа.

Находките се предават от поколение на поколение.

Когато хората формират групи, колкото по-големи стават числено, толкова по-сигурни се чувстват те. Така правят всички животни. Те започнали да разбират, какво означава да си могъщ. Обикновено по-големите поемали преднината заради физическата сила. Минаха много години преди редът на интелектуалеца да ръководи и още много ще минат. Но или единият, или другият вид мъже се чувствали слаби и неудовлетворени и молели по-висшата сила да им помогне и да ги подкрепи. Чувстваха се сираци и незащитени.

Първоначално другите вярвали, че най-голямата сила е Слънцето. Наричали го Бог. Поне така е вярвал Хермес Трисмегист по времето на фараоните. Някои вярвали, че това е Луната, а други вярвали, че това е голямото животно като вола (будистите).

Древните цивилизации са създали различни богове,

предимно техните лидери на кланове. Древните елини създали дванадесет бога, а страните от Близкия изток с вавилонците въвели астрологичните религии. Египтяните от своя страна заедно с фараоните създали Светите триади.

Много траки и прабългари са пътували до тези страни и са въвели различни богове за своите религии у дома, включително и днешното християнство. Религията, донесена до нас, е, че Бог е човек на Бога, тоест Богочовек, и тази философия е въведена в много страни по света днес.

Какво е било преди БОГ и първото Сътворение

Тази религия се наричала християнство. Наред с християнската религия, друг религиозен пътешественик до Ерусалим, където християнството е започнало, е Мохамед през 600 г. сл. Хр., който създава своя собствена религия. Той заимства написаното от Стария завет и достатъчно от това, в което вярват християните, добавя своето и разпространява мохамеданството.

За хората историите били добре приети с изключение на няколко изключения, когато апостол Павел отишъл в Пафос и не успял да убеди хората и те го убили. Много християни са пожертвали живота си за тази вяра в християнството и станали мъченици, а други станали светци. Но християнската религия също е била копирана от други религии.

Кой е истинският Бог?

Цялото създаване на Вселената е започнало след самосътворението на Бог. Трябва да признаем, че преди Бог не е имало нищо. Нямало въздух, нямало материя, нямало вода, нямало светлина, нямало дори и тъмнина. Нищо, просто нищо.

КАКВО Е СЪЩЕСТВУВАЛО ПРЕДИ БОГ

Нека да представим пространството като един кръг, а другият да е времето. Ако въображението стигне до възможно най-дълбоката и далечна точка, то тя не може да стигне по-далеч. Когато тези кръгли линии бъдат премахнати, тогава ще видите това, което е безкрайно и интелектуално немислимо. Безкрайното не може да бъде нито фотографирано, нито рисувано, нито ограничено.

Канис не могъл да изчисли колко дълго е съществувало това Безкрайно пространство, което е било Празно. Невъзможно е, защото времето също е безкрайно. Канес не могъл да измери времето или да определи неговото начало или край, защото няма нито начало, нито край.

Дори на Земята не можем да намерим точната дата на Началото. Учените просто изчисляват и представят число, което можем да приемем, защото нямаме друг по-точен начин да го изразим.

Какво е било преди БОГ и първото Сътворение

Но какво точно се случило и нарушило тази прекрасна и неповторима тишина, този мир, в който имаше само “нищо” и изведнъж започна да става “нещо” неопределимо шумно и непознато? Изненадващо, този мир, тази тишина и тази хармония са наследени от всяко човешко същество. Никога не се е губило, а е съществувало около нас всеки ден. Тя съществува във всеки човек като мечта и той търси, без да знае как да отиде отново там. Това място на абсолютна тишина, мир и хармония била Безкрайната празнота преди да се появи каквото и да било съществуване.

Всеки човек може да види бъдещето

въз основа на условията на всяка епоха само с въображението си, а не с очите на тялото си, които са необходими само за да видят материята, планините, природата, къщите и стените. Ето защо той е свободен и трябва да вярва в това, в което вижда с очите на душата си, когато пожелае, а не в това, което е направено от материя или това, което другите му подчиняват да види, за техните собствени цели. Кой е Бог и къде можем да го намерим е общ проблем за всички нас, особено с възрастта. Всички искаме да знаем къде отиваме след смъртта.

Интервенцията в това състояние се дължи на експлозията на много малък и мъничък, празен атом, който донесъл цялата суматоха и безпорядък, който нарушил тишината в непознатото Безкрайно пространство. Тази експлозия била много малка, но значителна. Почти никой не би могъл да го различи дори под микроскоп, ако беше днес. Освен това никой не е бил роден, когато това се е случило, защото било като мини взрив. Толкова малък, че днес никой не можел да го различи.

Какво е било преди БОГ и първото Сътворение

От промяната на съществуващата хармония проблясва искрата,

в която имало топлина и горяла, но и в същото време светела. Имало общо три сили, свързани заедно. Те били първите сили. Те били свързани помежду си чрез малка сфера, която се въртяла около себе си по време на експлозията и движейки се постоянно, създавала нещо като въздух, като насочване.

Това било първият чист въздух (наричан днес Светия дух), който подхранил огъня. Но този въздух от онова време е бил напълно чист и запалим и много малко приличал на днешния, който е бил пълен с прах поради сблъсъците на материята в цялата създадена Вселена.

Първата сила на огъня или светлината.

Ако нямало въздух, щяла да изгасне. Така въздухът изиграл ролята на подклаждане на огъня. И трите сили заедно израснали с глобален дизайн.

Това показва раждането или началото на сътворението, който е еволюирал до огромни размери във Вселената като монолитен огромен пламък от огън и влизайки в контакт със студа, е започнал да се втвърдява.

В рамките на този вид сфера имало в центъра (освен атомите като материя) друга сила, създадена от трите външни вещества, неутронът, чиято скорост е три милиона километра в секунда в сравнение със скоростта на светлината, която е 300 000 км в секунда. Това било умът на Бога с всички невидими сетива и сили по време на еволюцията на творението.

Какво е било преди БОГ и първото Сътворение

Това е първото схематично самосъздаване,

което може да бъде представено като сфера с всичките си сили в безкрайното пространство и време. Всеки мозък на всеки животински организъм е кръгъл и несравним, подобно на сферата отгоре, където са родени трите първоначални сили на самия Бог, а другите сили са били невидими в създадената тъмнина. Няма такава форма като триъгълен, квадратен или многоъгълен мозък в нито един животински организъм, освен сферичния…

В този сферичен дизайн в рамките на безкрайното Пространство били събрани или създадени и обвити невидимите сили на електричество, гравитация, магнетизмът и други физически елементи, центрирани в първите точки на Интелигентността.

Трите сили били много побратимени, когато започнали да се борят с несъществуването в Безкрайното пространство с появата си.

Всяко число, както знаем, представлява някакво количество.

Числото 0 не представлява никакво количество освен нищо, което също представлява несъществуване.

Тъй като тези субстанции са били първите сили, ние можем уверено да твърдим, че всички тези три първи сили са били Бог, защото всичко е създадено от тях, както ще видим в еволюцията. Нищо не може да бъде създадено без тези три вещества, независимо дали са видими или невидими.

Нека проследим следните математически операции, свързани със себесътворяването. От най-малкото станало най-голямото и от незначителното станало най-важното. Слабостта се превръща в сила. По време на деленето централната сфера със своето въртене е започнала да събира всичко, което е създадено от момента на експлозията.

Топлината на огъня било свойство на студа, електричеството, магнетизма, гравитацията и всички елементи на природата, за които знаем, се въртят в тази сфера. Магнетизмът не би могъл да циркулира през безкрайността сам без другите сили, които го навиват сферично, както се навива кълбо от нишка. Всички те били обединени чрез локализирана сфера в някакъв регион на Безкрайното пространство.

Благодарим Ви, че прочетохте тази статия. Просвещението няма за цел да промени вашата гледна точка. Дали ще повярвате на тази статия или не, това е ваш избор! Не забравяйте да ни последвате в социалните мрежи!

Просвещението ©

Внимание! Всяко пълно или частично копиране на материали на Просвещението без писмено разрешение и директен линк към оригиналната публикация на Просвещението, включително от други електронни ресурси, ще се смята за грубо нарушение на Закона за защита на интелектуалната собственост на Република България. Просвещението си запазва правото да реагира на подобни нарушения включително по съдебен ред.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *