Какво знаем за нашите електромагнитни полета
3 mths


Учените и изследователите от HeartMath Institute са открили, че нашите електромагнитни полета могат да повлияят на другите хора и околната среда. Тези полета са свързани по необичаен начин с всички живи организми.

Емоциите, които изпитваме, могат да променят информацията, кодирана в нашите електромагнитни полета, и да имат различни ефекти върху околната среда.

Ако всички хора живееха на базата на желанието за познание на света, търсенето на истината, любовта, съпричастността, взаимното разбиране, емоционалното единство и сътрудничеството, то тогава как би изглеждал човешкият свят?

Какво знаем за нашите електромагнитни полета

Нашият свят е различен.

Вижте например, какви вибрации създават онези, които го управляват – алчност, омраза, разединение, литература и кино, които са предназначени да събудят най-долните чувства и инстинкти у хората, а „героите“ на нашето време са убийци, маниаци, глупави и отвратителни „лидери на общественото мнение“.

Глупостта се представя като благословия, ако глупавият човек знае как да печели големи пари от глупостта си. Образованието не допринася за саморазвитието на индивида, а по-скоро допринася за до неговата деградация, налагането на „стадно поведение”, което непрекъснато подхранва у хората, идеята че са просто животни.

Липсата на култура на общуване, умение да изразяват мислите си, и липсата на интерес към миналото и историята на човечеството, са корените на едно умиращо обществото.

Знаете ли, че тялото ви излъчва електромагнитни полета?

Този факт играе много важна роля, далеч отвъд общоприетото, когато става въпрос за разбирането на нашата биология и връзката, която споделяме с всички живи същества.

Знаете ли, че сърцето излъчва най-голямото електромагнитно поле от всички основни телесни органи? 

Тези полета и кодираната в тях информация могат да се променят в зависимост от това, как се чувстваме, какво мислим и какви емоции изпитваме. Сърцето дори изпраща сигнали до мозъка чрез система от неврони, които имат както краткосрочна, така и дългосрочна памет, и тези сигнали могат да повлияят на нашите емоционални преживявания.

Какво знаем за нашите електромагнитни полета

Всъщност сърцето изпраща повече сигнали към мозъка, отколкото мозъкът изпраща към сърцето. Емоционалната информация, която е модулирана и кодирана в тези полета, променя тяхната природа и тези полета могат да повлияят на хората около нас.

Всичко това е добре документирано от учените и изследователите от HeartMath Institute в една от техните публикации: Heart Intelligence, Connecting with the Intuitive Guidance of the Heart. Ролин МакКрати, доктор по философия и директор на изследванията в HeartMath Institute, ни казва: 

„Ние сме фундаментално и дълбоко свързани помежду си и със самата планета.“

Изследванията показват, че когато използваме сърдечна хармония и излъчваме любов и състрадание, сърцето ни генерира електромагнитна вълна в локалното поле, която насърчава социалната хармония, независимо дали става на въпрос у дома, на работа или просто на разходка.

„Когато повече хора излъчват сърдечна хармония, това създава енергийно поле, което улеснява другите хора да се свържат със сърцето си. Така теоретично е възможно достатъчен брой хора, създаващи индивидуална и социална хармония, да допринесат за формирането на глобалната хармония на цялото общество,” – д-р Дебора Розман. („Сърдечната интелигентност, свързване с интуитивното ръководство на сърцето“.)

Какво знаем за нашите електромагнитни полета

Какво е това сърдечна хармония?

Това предполага ред, структура и, по думите на д-р Розман, „съгласуваност вътре и между системите – били те квантови частици, организми, хора, социални групи, планети или галактики“.

Този хармоничен ред означава цялостна система, чието оптимално функциониране е пряко свързано с лекотата и плавността на нейните процеси. С други думи, чувствата на любов, благодарност, признателност и други „положителни“ емоции влияят не само на нашата нервна система, но и на хората около нас и много повече, отколкото сме могли да си представим преди.

Те потенциално променят информацията,

кодирана в нашето магнитно поле или „аура“, което пряко засяга хората около нас и околната среда.

Това е подобно на изследването, което е направено върху масовата медитация и молитвата. Що се отнася до тяхното влияние върху физическите системи и глобалното човешко съзнание, множество публикации са дали статистически значими резултати.

Едно проучване („Сърдечната интелигентност, свързване с интуитивното ръководство на сърцето“), проведено по време на войната между Израел и Ливан през 1980 г., включвало организирани групи от опитни медитатори в Йерусалим, Югославия и Съединените щати с конкретната цел да се съсредоточат върху конфликната зона. на различни интервали за период от 27 месеца.

В проучването, насилието в Ливан спада от 40 процента на 80 процента всеки път, когато групата за медитация работи там. Средният брой на хората, убити по време на войната всеки ден, спаднала от 12 на 3, а броят на нараняванията, свързани с войната, намаляла със 70 процента.

Какво знаем за нашите електромагнитни полета

Друг забележителен пример е проучване от 1993 г. във Вашингтон, което показва, че с 25% е намаляла престъпността, когато повече от 4000 медитиращи медитирали с това намерение в определени моменти.

Авторите на изследването си сътрудничали с местното полицейско управление, ФБР и 24 водещи независими криминолози и социолози от големи институции, включително Университета на Мериленд, Тексаския университет и Темпълския университет.

В крайна сметка всички се съгласили с формулировката, анализа и резултатите, а резултатите били доста изумителни. Те прогнозирали, че с 20% ще намалее престъпността, докато те постигнали 25%.

Енергията на всеки човек влияе върху колективната среда

Това означава, че емоциите и намеренията на всеки човек генерират енергия, която влияе на полето. Първата стъпка в промяната на общественото напрежение в глобалното поле е всеки от нас да поеме лична отговорност за собствената си енергия. Можем да направим това, като увеличим личната си съгласуваност чрез повишаване на нашата вибрационна скорост, което ни помага да осъзнаем по-добре мислите, чувствата и нагласите, които подаваме в полето ежедневно. 

Във всеки момент имаме избор да вземем присърце значението на съзнателното управление на енергията си. Това е свободната воля или местната свобода, която може да създаде глобално сближаване – д-р Розман („Сърдечната интелигентност, свързване с интуитивното ръководство на сърцето“).

Всичко това е много вълнуващо, особено когато се потопите във връзката на човешкото съзнание с нашата „физическа“ и „материална“ реалност на квантово ниво.

Какво знаем за нашите електромагнитни полета

Инициатива за глобална съгласуваност (GCI)

GCI е международно съвместно усилие за активиране на сърцето на човечеството и насърчаване на промяна в глобалното съзнание. Неговият основен фокус е да покани хората да участват чрез активно добавяне на повече свързана със сърцето любов, грижа и състрадание към планетарното поле.

Второто е научно изследване на това, как всички ние сме енергийно свързани помежду си и с планетата и как можем да използваме тази взаимовръзка, която е много реална, за да повишим личните си вибрации, за да помогнем за създаването на един по-добър свят.

Хипотезите на изследователите и учените зад този процес са следните:

Магнитните полета на Земята са носители на биологично значима информация, която свързва всички живи системи.

Всеки човек влияе върху това глобално информационно поле. Голям брой хора, създаващи сърдечни състояния на любов, признателност, грижа и състрадание, могат да генерират по-съгласувана полева среда, която е от полза за другите и да помага за компенсиране на текущия планетарен раздор и непоследователност.

Има обратна връзка между хората и енергийните/магнитните системи на Земята

Земята има няколко източника на магнитни полета, които влияят на всички ни. Две от тях са геомагнитното поле, излъчвано от ядрото на Земята, и полетата, които съществуват между Земята и йоносферата. 

Тези полета обграждат цялата планета и действат като защитни щитове за блокиране на вредните ефекти от слънчевата радиация, космическите лъчи, пясъка и други форми на космическо време. Без тези полета ледът, какъвто го познаваме, не би могъл да съществува на Земята. Те са част от динамичната екосистема на нашата планета.

Какво знаем за нашите електромагнитни полета

Помислете за текущото състояние на нашата планета

Определено ни липсва последователност. С цялото насилие, война, омраза и алчност, които все още измъчват нашата планета, имаме много работа за вършене. Все още не знаем как тези мисли, емоции и чувства влияят на цялата планета и какъв тип информация кодират тези преживявания в електромагнитните полета на хората и как взаимодействат с електромагнитното поле на Земята.

Науката категорично е установила, че определени физиологични ритми и глобално колективно поведение не само са синхронизирани със слънчевата и геомагнитната активност, но и смущенията в тези полета могат да създадат неблагоприятни ефекти върху човешкото здраве и поведение.

Когато средата на магнитното поле на Земята

не е единна и нестабилна, това може да причини проблеми със съня, умствено объркване, обща липса на енергия или чувство на напрежение или преумора без видима причина.

В други моменти, когато полетата на Земята са стабилни и някои индикатори на слънчевата активност са повишени, хората съобщават за повишени положителни чувства и по-голяма креативност и вдъхновение. Това вероятно се дължи на взаимодействието на човешкия мозък, сърдечно-съдовата и нервната система с резониращи геомагнитни честоти.

Какво знаем за нашите електромагнитни полета

Земята и йоносферата генерират честоти, вариращи от 0,01 херца до 300 херца, някои от които са в същия честотен диапазон като честотите, възникващи в нашия мозък, сърдечно-съдовата система и автономната нервна система. 

Този факт е един от начините да обясним, как флуктуациите в магнитните полета на Земята и Слънцето могат да ни повлияят. Доказано е също, че промените в тези полета засягат нашите мозъчни вълни, сърдечен ритъм, памет, спортни постижения и цялостното ни здраве.

Промените в полетата на Земята са резултат на екстремна слънчева активност, която също се свързва с някои от най-великите произведения на изкуството на човечеството, както и с някои от най-трагичните събития.

Знаем, как тези полета ни влияят, но какво да кажем как ние влияем на тези полета?

Това е основният въпрос. Учените от GCI вярват, че тъй като честотите на мозъчните вълни и сърдечния ритъм припокриват резонанса на земното поле, ние сме не само приемници на биологично значима информация, но и предаваме информацията към глобалното поле, като по този начин създаваме обратна връзка с магнитното поле на Земята.

Изследванията показват, че човешките емоции и съзнание кодират информация в геомагнитното поле и тази кодирана информация се разпространява в глобален мащаб. Магнитните полета на Земята действат като носещи вълни за тази информация, която засяга всички живи системи и колективното съзнание.

Това изследване, което все още е в начален стадий, има големи последици. Това ще помогне да се гарантира, че нашите нагласи, емоции и намерения имат голямо значение и че тези нематериални научни фактори могат да повлияят на целия живот на Земята.

Едно съгласувано, споделено намерение може да повлияе на глобалните събития и да подобри качеството на живот на Земята.

Какво знаем за нашите електромагнитни полета

Практиката на любов, благодарност, признателност и самоусъвършенстване като личност е една от многото стъпки към промяна на нашата планета към по-добро.

Любовта наистина е ключът към промяната.

Ключово е да управляваме емоциите си и да им позволяваме да ни водят през разрешаването на конфликти.

Материалните фактори трябва да бъдат отхвърлени и ако искаме да продължим напред. Нуждаем се от насоки, които се основават на етиката, морала, сътрудничеството и обслужването на другите, а не от алчност, его, страх, конкуренция и преследване на материални облаги.

Все пак мислите са материя

Светът, в който живеем (Земята, хората и т.н.) е по някакъв начин квантово огледало. Всичко, което правим, всичко ще ни се върне рано или късно. Това важи както за негативните действия-събития, така и за положителните (въпреки че това са такива конвенции).

Фактът, че (медиите) помпат земното общество с всякакви ужасяващи истории и негативизъм, не е наша работа да ви го казваме. Цялата зараза идва от телевизията, която напоследък към нея се присъединиха и социалните мрежи.

Какво знаем за нашите електромагнитни полета

Страхът се продава много добре, защото той по същество е контролираща емоция.

Ще има война – се казва по телевизията, и цялата тълпа се втурна и изкупи за ден-два солт, кибритите, захарта, брашното, свещите и тоалетна хартия. Идва нова грипна вълна, казват всички медии – и пак тълпата изкупиха всичкия арбидол, парацетамол, асперин, азитроцицин и маските от аптеките.

В нашия свят всичко се основава и контролира от две емоции,

страх и любов (е, и техните производни). Има личности, които много добре познават всички тънкости на човешката душа (психика) – върху това изграждат, планират своите манипулативни програми за въздействие елитите.

Досега светът е препълнен с омраза, страх, болка и т.н. Всички, които поддържат такъв фон, много добре разбират, какво да очакват в бъдеще, или по-точно, планират го.

Ако знаем, например, как работи Вселената, тогава повечето от нас със сигурност не биха използвали това знание, за собствените си интереси…

Благодарим Ви, че прочетохте тази статия. Просвещението няма за цел да промени вашата гледна точка. Дали ще повярвате на тази статия или не, това е ваш избор! Не забравяйте да ни последвате в социалните мрежи!

Просвещението ©

Внимание! Всяко пълно или частично копиране на материали на Просвещението без писмено разрешение и директен линк към оригиналната публикация на Просвещението, включително от други електронни ресурси, ще се смята за грубо нарушение на Закона за защита на интелектуалната собственост на Република България. Просвещението си запазва правото да реагира на подобни нарушения включително по съдебен ред.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *