Какво казва Петър Дънов за ХристосНаистина няма лекция, където Учителя да не говори за Христа. Тези хора, които не са запознати с окултната наука мислят, че Христос е подобен на другите основатели на религиите: като Буда, основател на будизма, Хермес на хермоизма, Зороастър на персийската религия, Мойсей – основател на еврейската религия, и т. н. (Но Христос не е като тях.)

От окултните изследвания се вижда, че Христос не е от човешката еволюция, а е много по надарен от останалите люде.

Какво казва Петър Дънов за Христос
Какво казва Петър Дънов за Христос

Основателите на религии са хора като нас, само че много са работели върху себе си, достигнали са до едно много по-голямо съвършенство и с религиите са искали да издигнат духовно човечеството. Но Христос не е човек. Той е едно Божествено, космично същество. Учителя казва за Христос:

Христос е най-великото Божествено същество, което иде от Централното слънце на вселената, около което нашето слънце се върти и за 20 милиона години извършва един кръг. От това вселенско слънце иде Христос.

Идването на Христос на земята е едно много голямо събитие.

Христос не може да се сравнява с другите учители. Още в Атлантида е имало окултни школи и тогава учителите са говорели така: „Ще дойде едно Божествено същество, което ще даде тласък за повдигането на човечеството, което ще донесе нещо ценно на земята.” Това нещо се казваше и в окултните школи на Индия. В Египет също са чакали идването на това велико събитие на земята. Всичко, което става в природата, се ръководи от горе, от разумния свят. Човешката история на пръв поглед изглежда хаотична, но в нея има разумно начало.

Всички основатели на религиите – Рама, Кришна, Хермес в Египет, Орфей – основателя на гръцката култура са пратеници на Бялото Братство. Те са имали за цел да подготвят човечеството за идеите на Христа и за Неговото идване. Идеите на Христа са много възвишена работа и за това човечеството е трябвало да бъде подготвено. Окултните школи на есеите. Каква мисия са имали те?  Първо, при тях са се учили еврейските пророци. Те са се подготвяли за своята мисия, придобивали са знания, работели са върху себе си и са повдигали евреите. През времето на Христа тази школа е играла друга роля – подготвяла е своите членове като първи ученици на Христа. Есейската школа е имала свои ядра във всички части на Палестина. Интересно е, че по времето на Христа се разкриват и готови души, които са били първите Негови ученици. Те не са били само рибари и митари. Те са били и посветени от минали прераждания.

Учителя казва, че това са били еврейските пророци Исая, Данаил, Еремия и др. Те са подготвяли евреите за идването на Христа. После пак идват да поемат работата и помагат на Христа. По интуиция човек би могъл да долови до известна степен, кои ученици на Христа са били пророци. Окултните школи, които идват след Христа като богомилството в България чиито клони са розенкройцерите и албигойците в Европа са имали за мисия реализирането на християнството – новата култура на земята. След Христа най-важната окултна школа била на Богомилите. Сега обикновено всички казват, че Христос е дошъл да спаси човечеството. Но от окултно гледище какво значи това?

Какво казва Петър Дънов за Христос
Какво казва Петър Дънов за Христос

От 10 милиона години, откакто човечеството съществува, (според Библията 6 – 7 милиона), а окултизмът се казва, че съществува от 18 милиона години земята е напоена с престъпления. Човечеството е създало много тежка карма. Тази тежка карма е зарегистрирана в аурата на земята. Вследствие на това земната аура е ставала от век на век все по-неблагоприятна, по-тежка. Както човек, така и земята и всички планети си имат аура. Вследствие на тези неблагоприятни условия човечеството не е могло да се подобри, издигне и спаси. Толкова била тежка кармата. С идването на земята Христос изпълва нейната аура със своята светлина и с това Той трансформира, заличава тази част от човешката карма, която била регистрирана в земната аура. С това се създават благоприятни условия за човешкото развитие. Дава се възможност на човека отново да победи егоизма в себе си и да приеме любовта. Останалата част от кармата ще се изплати чрез човешките страдания.

Христос е имал за мисия, от една страна, да трансформира земната аура а, от друга страна, да донесе на земята силата на Любовта.

Нали Христос е носител на Любовта?

С Неговото идване на земята се дава възможност на човечеството да започне своята еволюция. След Него започва издигането на човечеството към Бога, от материалния към духовния свят. Христос е най-пълното, най-висшето изявление на Любовта тук, на земята. Със Своята Любов Той облъчва всички същества, както слънцето огрява цветята, дърветата и др.

Ще станат две велики неща. Първо, ще почне вселяването на Христовия дух в човека, разбира се, отначало в готовите души. Когато изпитваш в себе си едно безкористно чувство, проявяваш милосърдие, любов, милост, това показва, че Христовия Дух те е озарил и започва да работи в тебе. И апостол Павел казва на едно място: „Не желая аз, но Христовият Дух се е вселил в мене.” В една беседа Учителя казва така: „Ръката на Христа ще се докосне до ума, сърцето, душата и духа на човека и ще го преобрази.” Това е първото велико нещо, което иде сега. Чрез своите мисли, чувства, желания и постъпки ще изявиш Христа.

Какво казва Петър Дънов за Христос
Какво казва Петър Дънов за Христос

Второто, което иде, е следното: „Готовите души днес през тази епоха ще станат способни да виждат Христа и ще влизат в общение с Него.” Не в материалния свят, но чрез етерното и астралното ясновидство тези хора ще влизат в общение с Христа. Виждането на Христа е велик момент. И сега е възможно, но в бъдеще ще става в по-голям мащаб. На него Христос се явил и му казал: „Иди и работи за Мене.” От този момент той станал съвсем друг човек – изпълнен с мир, радост и велико блаженство. В тази епоха и от 1950 година нанатък много хора ще могат да виждат Христа и да говорят с Него. Ще се сбъднат думите, които Христос е казал: „Едно стадо, един пастир.”

Най-великото събитие в историята на цялата планета е идването на Христа. Затова всеки човек трябва да има лично отношение с Христа. Ако не беше дошъл Христос, лошите енергии щяха да разрушат всичко. Христос е двоен трансформатор. Той трансформира енергиите, които идат от Бога. Вторият вид трансформиране се състои в следното: понеже човечеството от хиляди години насам е събирало много отрицателни енергии, Той ги променя от разрушителни в градивни елементи. Именно в това е спасението на света чрез Христа.

Защо Христос дойде да спаси човечеството?

В това се крие великата тайна, която хората ще познаят едва след хиляди години. Това, което накара Христос да дойде да спаси човечеството, е Неговата Любов. Христос дойде в света да научи хората да познават Бога и да Му служат, а не да придобиват богатство и щастие.

Ако има нещо забележително в характера на Христа, това е Неговото търпение, смирение, безкористие. Той слиза на земята, за да заеме най-долното положение, слиза от Своето Божествено величие, за да приеме човешка форма. Христовото учение – учението на Любовта, е ценно за всички времена и епохи. Христовото учение и до днес още не е приложено. Хората не са още готови за това учение. Само отделни души са го приложили, но това не е достатъчно. Тези две хиляди (2000) години, които изминаха от Христа насам, са само приготовление за Християнството. Защо толкова дълго време? – Защото великите неща бавно стават. (Примерът с тиквата и дъба.) Цялото човечество ще бъде обединено в името на Любовта. Това е мисията на Христа. Исая казва: „Земята ще се изпълни със знание за Господа.”

Първият закон е Любовта към Бога, и вторият: „Любете се едни други.” Любов на всички към всички и Любов към Бога. Това е новото, което ще дойде на земята. Това непременно ще дойде, защото има един стих от Христа: „Словото Божие, което е излязло от Отца, не се връща при Него, без да принесе свой плод.

Какво казва Петър Дънов за Христос
Какво казва Петър Дънов за Христос

Може ли Христос да бъде едновременно на много места? – Това е смешно схващане. Христос може едновременно да присъства на всички събрания в света. За човека това е невъзможно, но за Христа е възможно. Той присъства в цялата планета. Време и пространство в духовния свят няма. Само на вратата на ония, на които Божественото съзнание е близо да се събуди – там Христос хлопа.

Христовият дух идва да се всели в човека. Това е възкресението. Любовта на Христа е първата причина, която иде да тури ред и порядък. Христос донесе не само учението на Любовта, но Любовта, като една сила на земята.

И всеки човек, който гладува и жадува за Любовта, ще я получи. Тази нова вълна е дошла вече и човек може да влезе във връзка с Христа. Космичната Мирова Любов е дошла на земята.

14 февруари 1948 г., Изгрев, Боян Боев / Просвещението ©

Внимание! Всяко пълно или частично копиране на материали на Просвещението без писмено разрешение и директен линк към оригиналната публикация на Просвещението, включително от други електронни ресурси, ще се смята за грубо нарушение на Закона за защита на интелектуалната собственост на Република България. Просвещението си запазва правото да реагира на подобни нарушения включително по съдебен ред.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Next Post

Изчезналите артефакти на отец Криспи - могат ли да променят историята

Историята на отец Креспи е мистериозен и противоречив разказ за свещеник в Еквадор, включващ твърдения за неизвестни цивилизации, странни златни артефакти, подземна пещерна система, съдържаща метална библиотека, изображения на странни фигури, свързващи Америка с Шумерия, символи, изобразяващи непознат език, доказателства за извънземен контакт и ватиканска конспирация включваща хиляди изчезнали артефакти. […]
Изчезналите артефакти на отец Криспи - могат ли да променят историята
error: Съдържанието е защитено!!!