Thursday, September 29office@prosveshtenieto.com

Квазинаучния феноменОсновните идеи, концепции, представи за културата и човека от позицията на псевдонауката, са претенции за научност, противоречащи със съвременната научна картина на света. Причините за жизнеността на псевдонауката, нечувствителността към критиката в миналото и настоящето е проблемът за защита на науката от фалшивите представи за света.

В съвременното обществено съзнание съществуват два типа идеи за света – научни и квазинаучни. Квазинауката има много лица. Тя действа под формата на окултизъм, екстрасензорно възприятие, идеи за торсионни полета, астрология, ноокосмология и лечебните практики. Тя се опитва да наложи своята визия за света на нас. Днес агресивността на псевдонауката нараства заради окултните учения от различни видове, прикрити като наука, които идват от всички страни. Те приемат псевдонаучния облик, който често е придружен от графики, формули и математически таблици.

Окултизмът има свой научен мироглед.

Вселената е огромна енергийна система и човекът е една от структурите на тази система. В огромното енергийно поле протичат най -сложните процеси, свързани преди всичко с енергийния обмен. Последното е основната сила в еволюцията на човечеството. Енергийният обмен (хоризонтален, вертикален и дълбок) върви в различни посоки… Хоризонталният обмен е обмен на повърхността на планетата, вертикалният е обмен на човек с космическите тела, със съзвездията на Зодиака, със Слънцето, с планети от Слънчевата система, със съзвездието Орион, което играе огромна роля като пространствено-времевите помещения на Космическия магнит ”- пише Л. В. Шапошникова- виден представител на съвременния окултизъм.

В такава картина на света всичко се разбира чрез енергията, дори такива привидно далечни обекти като култура и хора. Съвременните представители на езотеричната мисъл говорят за съществуването на енергийното поле на културата, за ролята на енергията в нейното формиране. Те третират хората като субекти-обекти на еволюцията.

Квазинаучния феномен

Първите изпълняват функцията на одухотворяване на енергийната система на Вселената, а вторите несъзнателно следват енергийния канал на еволюцията. Навсякъде се виждат структури от биополе, фини светове, вибрации, нива на материя – всичко има енергиен характер. Дори любовта се разглежда като енергийно привличане на двама души един към друг и зависи от степента на енергийния потенциал. Физическият модел на семейството възниква като две топки, които изпитват редуващо се привличане и отблъскване. Връзката на двамата души, чувствата, които ги свързват, идващи от традициите, културата, морала и дълга – всичко се разглежда като привличане и отблъскване на топките. Всичко е много просто и много страшно. В този едноизмерен свят, светът на енергийните потоци, можем да бъдем заобиколени от вампири, за да изсмукваме енергията си.

Тук също се срещаме с идеите за преселването на души, за живота след смъртта, с Шамбала и Буда, Христос и светците. В тях Шамбала е енергийният център на света, а светците и мъдреците са проводници на енергия между космоса и Земята. Буда и Христос изобщо не са Буда и Христос на будизма и християнството. Действията им са строго определени от физическите закони на енергията. Тези идеи претендират, че са синтез на най -новите теории на физиката (квантова механика) с ученията на древните мъдреци.

Такива твърдения за научен характер реални основания ли са?

На първо място, отбелязваме, че съвременната научна картина на света е коренно различна от идеологическите възгледи на езотериката, които могат да бъдат проследени от примера за сравняване на научните и езотерични възгледи по централните въпроси за произхода на света, живота, и човека.

Лунните богове, според теорията на съвременния окултизъм, са създали фините тела на човека, около които Природата е изградила ефирни и други черупки. Първоначално човек е нямал съзнание, но е можел да лети, защото е нямал физическо тяло. Това е първата раса. Втората раса възникнала чрез уплътняване на всички тези тела. Възпроизвеждането на потомството на хората от втората раса става чрез пъпкуване.

От гледна точка на науката подобни възгледи са чудовищна профанация и нямат право да съществуват в сериозната литература. Както и други „научни“ твърдения на основателката на „Живата етика“ Елена И. Рьорих, например, че Юпитер и Венера са обитавани от по -съвършени жители от хората, а хималайските махатми са дошли на нашата планета от Венера, за да ускорят нашата еволюция. Това днес се повтаря сериозно от проповедниците на езотеричните учения. Това се казва във време, когато летящи превозни средства вече са стигнали до Венера, когато науката разполага с надеждна информация за горещата повърхност на тази планета, в чиято атмосфера тези птици и риби, които според идеите на езотериката, трябва да летят по нея.

Квазинаучния феномен

Не по -малко поразителни са идеите на съвременните адепти на Жива етика за историческия процес:

Този ​​процес се нарича полагане на магнити, който е свързан със създаването на енергийното поле в определено пространство, което служи като основа за по -нататъшното еволюционно и историческо развитие на това пространство… На нашата планета подобни действия се извършват редовно и определят формирането на сухоземния исторически процес. Магнитите бяха положени в навечерието на повратните точки в еволюцията и човешката история. ” Л. В. Шапошникова разказва как експедицията на Рьорих в Централна Азия е поставила подобни магнити по целия маршрут на експедицията, а вибрациите на камъка, който е положила Елена Рьорих, както и нейната собствена енергия, са били координирани с ритъма на Космическия магнит.

В резултат на това „местата, по които преминал маршрутът на централноазиатската експедиция, в крайна сметка ще се превърнат в центрове за развитие на нов енергичен вид човечество. Енергийното поле, образувано от Рьорих, предопределило развитието на тези региони в продължение на много векове напред… Магнита, чийто ритъм е в унисон с Космическия магнит, или обект, принадлежащ на Висшия дух и използван като магнит, може според великите учители, да предопределят историята на държава или народ поне за 1000 години“.

В същото противоречие с научните данни са идеите на квазинауката по други фундаментални проблеми, които се решават от съвременните науки – космогония, биология, палеонтология. За езотериката няма нито Менделеев, нито Дарвин, нито Айнщайн, нито други гиганти на науката, чиито възгледи стоят в основата на съвременните представи за света. Всички научни авторитети са безстрашно изхвърлени.

Има безброй примери за архаично възкресение, използвайки езика на науката. Ето някои от тях: „От гледна точка на съвременната физика, торсионните полета на душата (тоест полетата на торсията на душата) са широко разпространени наоколо. Добрите мисли въртят торсионните полета в една посока, а злите в обратната… Елементите на торсионните полета са отговорни за чувствата на страх, безпокойство, възмущение… Злите мисли и болестите действат върху душата по същия начин – те въртят торсионните полета в отрицателна посока.

В много съвременни квазинаучни доктрини

се постулира наличието на енергийно-информационното поле на Вселената. Предполага се, че то отразява цялата история на развитието на нашата планета и цялата информация, натрупана от човечеството. Именно в съществуването на такова поле квазинауката намира обяснение за явленията на спиритизма, ясновидството, пророчеството, екстрасензорното възприятие. Биоенергийната информатика се основава на концепцията за съществуването на информационно суперполе, което свързва всичко във Вселената и на Земята – „ново научно направление, което обяснява всички аномалии (непризнати от официалната наука) от гледна точка на обмена на информация и енергия“. Духовната практика на тази „наука“ е докосване до висшите светове, феномена на откровението и дори диалозите с „духовните субстанции на мъртвите хора“, които протичат според законите на биоенергийната информатика. Древните идеи за мистерията, магията и окултизъм се появяват тук в изключително научна форма.

Квазинаучния феномен

Какви психологически нужди задоволяват квазинаучните учения?

Очевидно е, че решаваща роля тук играе нуждата от европейското съзнание в рационалното обосноваване на техните представи за света и човека. Рационализмът на европейския човек диктува определени изисквания към онези разпоредби, които той приема по вяра. Днес те трябва поне да създадат вид на научно обосновани. И това подобие на научна обосновка дава смисъла на съвременна квазинаука. Теченията на езотеричната мисъл се доближават до духовните явления със стандартите на естествената наука и им дават обяснение чрез естествените процеси. „Теософското знание е твърде фокусирано върху естествените науки и изисква само тяхното разширяване до други планове на битието… Съвременната теософия лесно превежда свръхсетивното в разумен език и материализира духовното“, пише Бердяев за теософията на своето време.

Междувременно Л. В. Шапошникова прокламира днес: „Духът е енергия, силата на Природата“. Духовните явления се считат за материални. Ореолите на светците, например, са резултат от проявата на квантовите обвивки на мозъка им, а не на духовните подвизи и служене на каузата на доброто. По същия начин Шамбала е енергийният и следователно духовен център на света. В картината на биополето на света, която се популяризира от съвременните езотерици, всички морални концепции – добро, зло, грях, справедливост – придобиват чисто физикално разбиране. Апелите към духовността, говоренето, че материята трябва да се разбира като проява на Духовна материя (всяко по -високо ниво на материята по отношение на по -ниското, от гледна точка на езотериците, е Дух) – всичко това остава само в думи.

Всъщност виждаме енергичното разбиране на всичките духовни явления, опростяването на всичко високо и морално, тяхното материализиране. Целият комплекс от духовни, социални и културни характеристики на човек е неоправдано опростен и се разглежда изключително като енергийно явление. Научната картина на света се заменя с биополето. Любовта, добротата, красотата – всичко се разбира в системата от биополета с различна степен на тънкост, вибрации на различни равнини на битието – тоест придобива физически характеристики. Подобни идеи за абсолютния редукционизъм се вливат в съзнанието на съвременното общество, получавайки широк резонанс. В резултат на това развитието на социалната мисъл явно се движи в определена посока – към премахването на духовните явления.

Научният облик на съвременната квазинаука ѝ позволява да се впише в системата от изисквания на съвременния манталитет. Бързият успех на теософските идеи се свързва именно с тази важна характеристика на европейското съзнание – неговата нужда от рационално и, освен това, научно обосноваване на техните убеждения.

Трябва да се отбележи, че идеите на ежедневното съзнание за света днес действат като конгломерат от научни и фантастични идеи, които търсят подкрепа в науката, като предават своите теории като научно доказани, вярвайки, че високият социален статус на науката може да осигури на псевдонаучните теории появата на надеждност.

Модернизирания мистицизъм и окултизъм

Съвременният европейски човек, рационалист и материалист в съзнанието си, може само да се примири с еволюционно-натуралистичната теософия със своята наука и научен характер“, пише Бердяев преди много десетилетия. Днес съображенията, че рационалистичното съзнание на западния човек, свикнал да вижда в науката ключа към решаването на всички проблеми, е склонен да възприема теософските, източни учения.

Нашият съвременник, обикновен интелектуалец, зашеметен от езотеричната фразеология, разглежда окултизма по -специално като необходим етап от своето развитие на манталитета.

Квазинаучния феномен

Какви други вкусове и предпочитания има съвременния човек

Много важна характеристика, която характеризира съзнанието на един европеец, е неговата нужда от самоутвърждаване, от вкореняване на неговото индивидуално, лично значение. Теософията рязко повишава онтологичния статус на човека в общата картина на Вселената и по този начин задоволява една от основните духовни нужди на западния човек.

Известно е, че още през Възраждането разцветът на хуманизма, който поставил човека с неговите права и нужди в центъра на вниманието, довел до идеята за най -висшите метафизични достойнства на човек. Значението на човека се е увеличило дори в сравнение с концепциите на библейската антропология, където той като венец на творението, създаден по образ и подобие на Бога, е имал доста висок онтологичен статус.

Влиянието върху европейското общество на идеите за магията на древността и Египет, еврейската кабала и други езотерични учения може да бъде проследено през цялото последващо развитие на западната култура. В тези представления човек действа като владетел на природата. Той използва магията, за да придобие власт над нейните закони за собствените си цели, без участието и благодатта на Бог. Това е отворено предизвикателство към християнската традиция-подмяната на християнското учение за Богочовека с мечтата за бог-човек, който със собствените си магически усилия достига до божественото състояние.

В теософията на Блаватска и Рьорих, както и в съвременните езотерични учения, ориентирани към техните идеи, тази черта на възвисяване на човека достига своя апогей. Поддръжниците на такива учения твърдят, че човек в еволюцията си е способен да придобие свръхчовешки качества (телепатия, способността да пътува в астралните светове и т.н.). Подобни качества се постигат от източните адепти или махатми – мистериозни същества, притежаващи всички атрибути на божествеността. Човекът, усъвършенствайки се, се превръща в махатма – свръхчовек, тоест онзи безсмъртен и безгрешен човек -бог, за който маговете и виждащите в Европа са мечтали. Махатмите са Велики Учители, по -големи братя на човечеството. Те могат да извличат от своето физическо тяло фини материално-енергийни обвивки, които са в дълбините на психиката, и да пътуват свободно в тези черупки по света. Те участват в живота на човечеството, като същевременно запазват анонимност. Подобни идеи за статуса на човека показват, че преподаването на теософия и жива етика е по -нататъшно развитие на гностическата традиция в историята на западноевропейската култура.

Изненадващо е, че тези идеи, привидно фундаментално противоречащи на вътрешния потенциал на европейския дух, намират поддръжници и пламенни пропагандисти. Жаждата за човешка свобода е разбираема, както и придържането ѝ към идеите за хуманизъм и демокрация, които стоят в основата на социалната структура на европейските страни и гарантират правата му.

Създателите на окултни учения

са погълнали атмосферата на интензивното очакване на предстоящото настъпване на ерата на Светлината и желанието да унищожат всичко вулгарно, ниско, филистимско. Ето защо омразата на Рьорих към буржоазията, отхвърлянето им от консервативното начало на живота, нетърпимостта към хората, които не приемат новото, е тяхното противопоставяне на старите предразсъдъци е толкова разбираемо.

Възможно е сега да има промяна на идеологиите, в резултат на което идеалът за свобода и хуманизъм, да принуждават европейците да гледат в розова светлина на бъдещето.

Благодарим Ви, че прочетохте тази статия. Просвещението няма за цел да промени вашата гледна точка. Дали ще повярвате на тази статия или не, това е ваш избор! Не забравяйте да ни последвате в социалните мрежи!

Просвещението ©

Внимание! Всяко пълно или частично копиране на материали на Просвещението без писмено разрешение и директен линк към оригиналната публикация на Просвещението, включително от други електронни ресурси, ще се смята за грубо нарушение на Закона за защита на интелектуалната собственост на Република България. Просвещението си запазва правото да реагира на подобни нарушения включително по съдебен ред.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Translate »
error: Съдържанието е защитено!!!