Квантовите парадоксиКвантовата механика не дава никакви аргументи в полза на съществуването на Бог. Тя го прави индиректно, излагайки аргументите си срещу философията на материализма, която е основният интелектуален противник на вярата в Бог в съвременния свят.

Материализмът е атеистичната философия, която твърди, че цялата реалност се свежда до материята и нейните взаимодействия. Тя получава развитие, тъй като хората отдавна са се отдалечили от средновековния мрак и започнаха да вярват в науката, а науката изучава точното взаимодействията на материята. Хората смятат, че физиката е показала, че материалният свят е затворена причинно-следствена система (която не ни позволява да пътуваме във времето), ограничена от всички прояви на нефизическата реалност – ако такава разбира се съществува. Тъй като нашите мисли и умове влияят на физическият ни свят, то това означава, че те самите трябва да са физически явления. В нашия свят няма място за душата или свободната воля, защото за материалистите ние сме просто една „консуматорската машина“.

Квантовата механика, колкото и да е странно,

оспорва материалистичния поглед върху нещата. Юджийн Вигнер, Нобелов лауреат по физика, казва, че материализмът – поне по отношение на човешкия ум – „не е логично съвместим с истинската квантова механика“. Ръководейки се от основите на квантовата механика, сър Рудолф Пайерлс, друг изтъкнат физик от 20-ти век, каза, че „идеята, че можете да опишете във физически термин всички функции на човека, включително знанието и съзнанието, е несъстоятелна. “

Квантовите парадокси

Как ще попитате вие, може квантовата механика да ви каже нещо за човешкия ум? Не е ли това работата на частиците и силите, описани от физиката? Ако някой вярва, че е възможно (по принцип) – да даде пълно физическо описание на това, което се случва по време на измерването на ума, включително ума на човека, който извършва измерването – то той ще се сблъска с някои трудности. Това е забелязано още през 30-те години на миналия век от един от най-великите математици, Джон фон Нойман. Няма да навлизаме в подробности на неговото есе, но ще се опитаме да опишем подробно неговите аргументи.

Всичко започва с факта, че квантовата механика всъщност е вероятностна наука. Разбира се, дори класическата физика (т.е. тази, която предшества квантовата механика и все още се използва за различни цели) предполага вероятности, но те не съществуват, ако има достатъчно информация. Квантовата механика е коренно различна. Тя казва, че дори да разполагаме с пълна информация за състоянието на физическата система, законите на физиката могат само да предсказват бъдещите резултати. Тези вероятности са кодирани в система, наречена “вълнова функция“.

Добре известен пример е идеята за полуживота. Радиоактивното ядро ​​се “разпада” на малки ядра и други частици. Ако определени ядра имат период на полуразпад, да речем, час, това означава, че ядрата от този тип имат 50 процента шанс да се разпаднат в рамките на един час, 75 процента шанс да се разпаднат за два часа и т.н. Уравненията на квантовата механика не могат да определят, кога радиоактивните частици ще се разпаднат, а само вероятността това да се случи в определен период от време. Това не важи за ядрата. Принципите на квантовата механика се прилагат за всички физически системи и тези принципи са неизбежни по своята същност.

Тук започват проблемите.

Парадоксален, но съвсем логичен факт, е че вероятността има значение само ако вероятността предсказва нещо определено. С други думи, вероятността от събития, която е между нула и сто, трябва да избере една от скалите в определен момент, в противен случай няма да е вероятност.

Основното уравнение, което е отговорно за промяната на вълновата функция във времето (уравнението на Шрьодингер), не е отговорно за факта, че вероятността внезапно ще избере 0 или 100 процента, но постулира, че то плавно ще се влее в нещо, което е над нулата и по-малко от сто. Радиоактивните ядра са добър пример. Уравнението на Шрьодингер гласи, че “вероятността за оцеляване” на ядрото (т.е. вероятността то да не се разпадне) започва от 100% и постепенно намалява до 50% (след един полуживот), до 25% (след два полуживоти) и т.н., но никога не достига нула. С други думи, уравнението на Шрьодингер извежда само вероятността за разпадане, но не и самото разпадане. Ако настъпи разпад, вероятността за “оцеляване” ще бъде 0.

Квантовите парадокси

Сега нека помислим, как умът се вписва в този натюрморт? Традиционно се смята, че има “определени събития”, вероятността за които в квантовата механика се изчислява в резултат на “измерване” или “наблюдение“. Ако някой иска да види дали ядрото се е разпаднало, например с помощта на брояча на Гайгер, то той или тя получава категоричен отговор – да или не. Очевидно в този момент вероятността ядрото да се разпадне трябва да достигне или до нула, или до сто процента, тъй като наблюдателят ще получи определен резултат. Това е здрав разум. Вероятностите за резултата от даденото събитие се свеждат до знанието на някой друг.

Традиционната интерпретация на вероятността

в квантовата механика – и „вълновата функция“, която я описва се свежда до нивото на познание на наблюдателя. Както се изрази известният физик сър Джеймс Джинс, вълновите функции са „вълните на знанието“. Знанието на наблюдателя и вълновата функция, която го описва, прави кратък скок до конкретен резултат, когато той или тя иска да знае със сигурност резултата от разследването (известният „квантов скок“, известен като „колапса на вълновата функция“). Това означава, че има нещо повече, което влиза в действие, когато знанията се променят независимо от физическите процеси.

Защо изобщо трябва да говорим за знания и разум? Може ли неодушевен обект (същият брояч на Гейгер) да измери това, от което се нуждаем? Тук възниква проблем, който е описан от същия фон Нойман. Ако “наблюдателят” е физически обект, като брояча на Гайгер, някой ще трябва да опише голямата вълнова функция, която ще включва не само измерения обект, но също и наблюдателят. Според уравнението на Шрьодингер и голямата вълнова функция също няма да се срути. Тоест, докато са включени само физическите елементи, посочени в уравнението, вероятностите няма да скочат.

Ето защо, когато Пайерлс се зачуди дали една машина може да бъде наблюдател, то той казва „не“, обяснявайки, че „квантовата механика е описана от гледна точка на знанието, а знанието изисква някой, който знае“.

Квантовите парадокси

В тази интерпретация реалността е разделена на много последици, съответстващи на всички възможни резултати от развитието на всички физически ситуации. Ако вероятността за събитие е 70%, то това няма да се случи в нулев или сто процентов случай, а ще остане 70 процента. Представете си, че имате две реалности, в едната от които ядрото се е разпаднало, а в другата не и вие сте наблюдател на едно от събитията. Или не вие, а вашата „друга“ версия, в различната реалност. В многосветската картина на света вие съществувате в безкраен брой възможности. В някоя от реалностите четете тази статия, в друга вие спите, докато в друга изобщо не сте родени.

Благодарим Ви, че прочетохте тази статия. Просвещението няма за цел да промени вашата гледна точка. Дали ще повярвате на тази статия или не, това е ваш избор! Не забравяйте да ни последвате в социалните мрежи!

Просвещението ©

Внимание! Всяко пълно или частично копиране на материали на Просвещението без писмено разрешение и директен линк към оригиналната публикация на Просвещението, включително от други електронни ресурси, ще се смята за грубо нарушение на Закона за защита на интелектуалната собственост на Република България. Просвещението си запазва правото да реагира на подобни нарушения включително по съдебен ред.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Next Post

Съзнанието и реалността - каква е тяхната връзка

Всички ние сме се опитвали да разберем или поне малко на научим, за това какво е реалността? Джо Диспенца е един от първите, които изучават влиянието на съзнанието върху реалността от научна гледна точка. Неговата теория за връзката между материята и ума му донесла световна слава след излизането на документалния […]
Съзнанието и реалността - каква е тяхната връзка
error: Съдържанието е защитено!!!