Кумранските свитъци и скритата тайна в тях
2 mths


През пролетта на 1947 г. в района на Мъртво море, в планината Ras Feshkha, е направена необичайна находка – там били намерени Кумранските свитъци. Две бедуински момчета, които тръгнали да търсят коза, (която се отклонила от стадото), забелязали тясна цепнатина в скалата и влезнали вътре.

Пукнатината водела в малка пещера или по-скоро криволичещ коридор, чиито размери били приблизително 8 m дължина, 2 m ширина и 2,5–3 m височина.

Това, което арабите видяли в пещерата, било напълно неочаквано – там, сред разпръснатите парчета отломки, стояли осем плътно затворени глинени делви. Всичките те били празни, с изключение на една, която съдържала три кожени свитъка, увити в стар ленен плат. Вътрешността на свитъците била покрита с няколко букви.

И двамата бедуини били неграмотни, но веднага разбрали, че гледат стари неща, които могат да бъдат продадени с огромна печалба. Те взели със себе си кожените свитъци и няколкото кани, за да ги покажат на търговците на антики във Витлеем.

Кумранските свитъци и скритата тайна в тях

Така започва дългото пътуване на Кумранските свитъци,

които две години по-късно били предопределени да се превърнат в истинска световна сензация. Някои от тях попаднали при главата на якобитските християни Мар Атанасиос Джошуа Самуил, архиепископ на Йерусалим. Осъзнавайки, че пред него има фрагменти от текстовете от Стария завет, написани на иврит, той се опитал да определи възрастта на тези ръкописи.

По негово искане експертите от Американската школа по ориенталски изследвания в Йерусалим Дж. Тревър и У. Браунли изследвали свитъците. Фотокопията на ръкописите били изпратени на един от водещите експерти в областта на палестинските изследвания, професор Уилям Ф. Олбрайт. Олбрайт не изразил никакво съмнение относно автентичността на ръкописите и установил, че текстовете са написани около сто години преди нашата ера.

Подобно нещо досега в световната наука никой не познавал. Най-старият еврейски ръкопис на Стария завет, известен по онова време, така нареченият Codex Cairo, датира от 9-ти век сл. Хр. д. Така че откриването на текстове от Стария завет, които са с хиляда години по-стари, се превърнали в истинска научна сензация от голямо значение.

Учените от Американската школа по ориенталски изследвания в Йерусалим били предприели ново търсене на старите ръкописи. По-специално, те успяли да намерят онези свитъци, които бедуините продавали на различни търговци на антики.

На мястото на откриването на ръкописите

била изпратена специална археологическа експедиция, която включвала специалисти от Йорданския отдел за антики, Френската библейска археологическа школа в Палестина и Палестинския археологически музей.

След внимателно изследване на пещерата учените събрали фрагменти от глинените съдове и около 500 фрагмента от кожените свитъци с древни надписи. Според археолозите някога в тази пещера е имала около 50 съда и около 150 свитъка. Някои от тях вероятно са били ограбени от разбойници в древността.

Кумранските свитъци и скритата тайна в тях

В близост до първата пещера през следващите няколко години били открити още 11 пещери, от които били извлечени около 15 хиляди фрагмента от старозаветни текстове и няколкостотин светски ръкописа.

Разбира се, всички се интересували от въпроса – какви хора са оставили тези мистериозни свитъци в пещерите? Кой би могъл да си помисли да живее в тази мъртва пустиня, сред голи скали, лишени от всякаква растителност?

Имало ли е селища тук в древността?

В началото на 50-те години на миналия век археологическа експедиция, ръководена от Р дьо Во, директор на Библейското училище на Доминиканския орден в Йерусалим, и Д. Л. Хардинг, директор на йорданския отдел за антики, започнали да изследват хълма Хирбет Кумран, разположен близо до мистериозните пещери.

В края на 1951 г. археолози провели систематични разкопки там, които продължили шест сезона. С всички грижи там били разкопани останките от цял ​​комплекс от помещения, датирани от 125 г. пр. н. е. – 75 г. сл. н.е.

От 153 монети, открити по време на разкопки, 72 са били от времето, предхождащо управлението на цар Ирод Велики (35-4 г. пр. н. е.). Това разпространение на монети показвало, че селището на хълма Хирбет Кумран е било изоставено в началото на управлението на Ирод Велики и заселено отново след неговото управление.

От писмени източници е известно, че през 7-ата година от царуването на Ирод в Палестина е станало силно земетресение. Най-вероятно това е причината за прекратяването на живота в селището.

Сред руините на Хирбет Кумран археолозите открили голяма пукнатина в земята, простираща се на 15 м и повреждаща част от сградите – това вероятно е следата от тази дългогодишна катастрофа. В същото време земята се е слегнала почти половин метър и днес следите от това срутване са ясно видими.

Кумранските свитъци и скритата тайна в тях

Вероятно през това смутно време жителите на Кумран

са скрили свещените текстове в пещерата, като внимателно са ги увили в бельо и са ги поставили в глинени съдове. Вероятно са очаквали някой ден да се върнат за тях, но никой от тях не е успял, защото са били убити, пленени или разпръснати от римляните.

Но кой точно е живял в това уединено селище? Учените са разделени по този въпрос. Някои изследователи застанали на страната на хипотезата, че Кумран е местообитанието на есеите, за които Плиний Стари веднъж пише:

На запад от Мъртво море, на известно разстояние от вредната крайбрежна зона и отвъд нея, живеят есеите – самотен народ и най-удивителният от всички, без жени, без любов, без пари, живеещи в обществото на палмовите дървета. Те обаче непрекъснато се обновяват и при тях идват множество новобранци – хора, уморени от живота или подтикнати от превратностите на съдбата да изберат своя начин на живот“.

Така от хиляди векове съществува този вечен народ, в който никой не се ражда, колкото и невероятно да е това. Така, благодарение на тях, покаянието, което е техният живот дава плодове.

От съобщението на Плиний не може да се разбере кои са есеите. Затова се разгръща остра дискусия около хипотезата за есенския произход на Кумраните и кумранските свитъци. Според някои учени есеите са членове на определена религиозна секта, която е водила отшелнически начин на живот.

Други изследователи предполагат, че това е просто някаква специална общност от евреи. Третата група изследователи като цяло отрича съществуването на есеите.

На първо място, самите свитъци

биха могли да хвърлят светлина върху мистерията на Кумранските свитъци. За да проучат събрания материал (а количеството му се оказа огромно), била създадена специална изследователска група, която включвала специалисти от различни страни.

Кумранските свитъци и скритата тайна в тях

Състоянието на документите, които попаднали в ръцете им, било ужасяващо. Очевидно в древността е имало традиция да не се унищожават стари, протрити ръкописи на свещени текстове, а да се крият в уединени места. През последните две хиляди години времето все още старателно е „работило“ върху тях.

И сега, износени, частично скъсани, полуразложени, изядени от насекоми и гризачи, кожени свитъци лежали пред учените. Преди четене те трябвало да бъдат укрепени и възстановени. Човек може да си представи, каква огромна работа е била необходима, за да се изправи всеки фрагмент, като преди това се намокри с водна пара, след това се снима с инфрачервени лъчи, след това се класифицира според естеството на буквата и качеството на кожата и накрая се опита да се свърже с други фрагменти, за да се получи, ако е възможно, свързан текст…

Междувременно, когато учените започнали да разплитат кумранските свитъци,

двама „независими“ изследователи, французин и англичанин, вече бързали да публикуват собственото си „сензационно откритие“, че те обявили резултатите от изследването на свитъците като казали, че това

представлява радикална революция в историята на християнството“.

Сякаш от кумранските текстове следва,

че есеите са знаели, че определен „учител на правдата“ е бил разпнат на кръста, тялото му след това е било свалено и погребано, а апостолите са чакали възкресението и завръщането на земята на своя „ учител”, тоест образ, и по-точно прототипът на Исус Христос уж вече е съществувал сред есеите.

Кумранските свитъци и скритата тайна в тях

Ръкописните свитъци от Мъртво море са най-голямото предизвикателство за християнското учение след появата на дарвинизма!“ — помпозно твърдят авторите на хипотезата. Това необосновано твърдение, веднага било подхванато и тиражирано от световната преса.

Няма съмнение, че еврейските секти са съществували още преди появата на християнството. Но защитниците на „най-голямото предизвикателство към християнската доктрина“ могат да си починат в този случай. Текстовете от Кумран не съдържат абсолютно нищо, което би могло да постави под въпрос основните принципи на християнството.

Есенската общност, както се вижда от документите,

намерени в Кумран, е била дълбоко отдадена на традиционния юдаизъм. Наистина в есенизма има някои паралели с християнството, но те се обясняват с общите корени на двете учения, които произхождат от Стария завет.

Откритията в Кумран, разбира се, не са интересни заради глупостите, които “антирелигиозните” пропагандисти ги струпали. Кумранските ръкописи са ценни преди всичко, защото са обогатили с безценна информация не само общата история и историята на религията, но и лингвистиката (наред с основните еврейски диалекти в тях са представени още седем езика), палеографията – науката за древни ръкописи, история на литературата, история на правото (някои текстове от Кумран са договори за продажба).

Това обстоятелство осигурило на Кумранските свитъци

световна известност, далеч отвъд границите на чисто научния интерес. Днес е известно, че по-голямата част от находките в Кумран са предимно библейски текстове и апокрифи, тоест анонимни произведения с религиозно съдържание, които не се считат за божествено вдъхновени и следователно не са включени в Библията. Създадени през III-I век. пр.н.е, те са най-ценните документи на нашата епоха.

Благодарим Ви, че прочетохте тази статия. Просвещението няма за цел да промени вашата гледна точка. Дали ще повярвате на тази статия или не, това е ваш избор! Не забравяйте да ни последвате в социалните мрежи!

Просвещението ©

Внимание! Всяко пълно или частично копиране на материали на Просвещението без писмено разрешение и директен линк към оригиналната публикация на Просвещението, включително от други електронни ресурси, ще се смята за грубо нарушение на Закона за защита на интелектуалната собственост на Република България. Просвещението си запазва правото да реагира на подобни нарушения включително по съдебен ред.

2 thoughts on “Кумранските свитъци и скритата тайна в тях

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *