Saturday, September 24office@prosveshtenieto.com

Невероятната връзка на всички живи организми с енергията на човекЗнаете ли, че емоциите, които изпитваме, могат да променят информацията, която е кодирана в нашите електромагнитни полета, и да окажат различно въздействие, както върху околната среда, така и върху човека. Помислете – ако всички хора живееха на основата на желанието за познание на света, търсенето на истината, любовта, симпатията, взаимното разбиране, емоционалното единство и сътрудничеството. То тогава как би изглеждал човешкият свят?

Но за съжаление нашият свят е различен.

Вижте, какви вибрации ни създават тези, които управляват нашия свят – алчност, омраза, разединение, литература и кино, които са предназначени да пробудят у хората най-долните чувства и инстинкти. Героите на нашето време са убийци, маниаци, глупави и отвратителни лидери на мнение, че глупостта се представя като благословия. Ако глупавия човек знае, как да прави големи пари от глупостта си, образованието, което не допринася за саморазвитието на личността, а по-скоро допринася за нейната деградация, като се налага стадно поведение“, което постоянно се подхранване у хората идеята, че те са просто животни. На човека вече му липсва културата на общуване, способност да изразява мислите си, има дори липса на интерес към миналото и историята на човечеството.

Знаете ли, че тялото ви излъчва електромагнитно поле?

Този факт играе много важна роля, далеч отвъд общоизвестното, защото тук става въпрос за разбиране на нашата биология и връзката, която споделяме с всички живи същества.

А знаете ли, че  сърцето излъчва най-голямото електромагнитно поле от всички основни органи в тялото? Тези полета и информацията, кодирана в тях, могат да се променят в зависимост от това, как се чувстваме, какво мислим и какви емоции изпитваме. Сърцето дори изпраща сигнали до мозъка чрез система от неврони, които имат, както краткосрочна, така и дългосрочна памет, и тези сигнали могат да повлияят на емоционалните ни преживявания.

Всъщност сърцето изпраща повече сигнали към мозъка, отколкото мозъкът към сърцето. Емоционалната информация, която се модулира и кодира в тези полета, променя тяхната природа и тези полета могат да повлияят на хората около нас.

Ролин Маккарти, д-р и директор на изследванията в HeartMath Institute, казва:

Ние сме фундаментално и дълбоко свързани един с друг и със самата планета. Резултатите от изследванията показват, че когато използваме хармонията на сърцето и излъчваме любов и състрадание, нашето сърце генерира електромагнитна вълна в местното поле, която насърчава социалната хармония, независимо дали става дума у дома, на работното място или просто на разходка.

Тъй като все повече хора излъчват хармония на сърцето, то създава енергийно поле, което улеснява другите хора да се свързват със сърцата си. Така теоретично е възможно достатъчен брой хора, създаващи индивидуална и социална хармония, да допринесат за формирането на глобална хармония за цялото общество.

И така, какво представлява хармонията на сърцето?

Това предполага ред, структура и, според д-р Роузман, последователност вътре и между системите – било то квантови частици, организми, хора, социални групи, планети или галактики.

Този хармоничен ред означава холистична система, чието оптимално функциониране е пряко свързано с лекотата и плавността на нейните процеси. С други думи, чувствата на любов, благодарност, признателност и други положителни емоции оказват влияние не само върху нашата нервна система, но и върху хората около нас.

Те потенциално променят информацията, кодирана в нашето магнитно поле, която пряко засяга хората около нас и нашата среда. Това е подобно на изследването, което е направено върху масовата медитация и молитвата. Що се отнася до тяхното влияние върху физическите системи и глобалното човешко съзнание, многобройните публикации дават статистически значими резултати.

Невероятната връзка на всички живи организми с енергията на човек

В едно проучване (Интелект на сърцето: свързване с интуитивното ръководство на сърцето), проведено по време на войната между Израел и Ливан през 80-те години, то включва организирани групи от опитни медитатори в Йерусалим, Югославия и Съединените щати с конкретната цел на фокусирането върху зоната на конфликта през различни периоди от време в рамките на 27 месеца. В проучването нивото на насилие в Ливан спада с 40 до 80 процента всеки път, когато групата за медитация работи там. Средният брой хора, убити по време на войната всеки ден, спадал от 12 на 3, а броят на нараняванията, свързани с войната, е намалял със 70 процента. Друг ярък пример е проучване направено през 1993 г. във Вашингтон, окръг Колумбия, което показало 25% намаление на престъпността, когато повече от 4000 медитиращи медитират с това намерение в определени моменти.

Авторите на изследването си сътрудничали с местното полицейско управление, ФБР и 24 водещи независими криминалисти и социолози от големи институции, включително Университета на Мериленд, Университета на Тексас и Университета Темпъл.

В крайна сметка всички се съгласили с формулировката, анализа и резултатите, които били доста невероятни. Те прогнозирали 20% спад в престъпността, а постигнали цели 25% спад.

Енергията на всеки човек влияе върху колективната среда.

Това означава, че емоциите и намеренията на всеки човек генерират енергията, която влияе на полето. Първата стъпка в промяната на социалното напрежение на глобалната арена е всеки от нас да поеме лична отговорност за собствените си енергии. Можем да направим това, като увеличим личната си кохерентност (Кохерентността във физиката е съотношението на няколко колебателни или вълнови процеса във времето, което се проявява при добавянето им. Осцилациите са кохерентни, ако разликата в техните фази е постоянна във времето и когато трептенията са добавени, и тогава се получава трептене със същата честота.) Увеличаване на нашата вибрационна скорост, което ни помага да осъзнаем по-добре мислите, чувствата и нагласите, с които ежедневно подхранваме полето. Във всеки един момент от времето имаме избор – да приемем присърце значението на съзнателното манипулиране на нашите енергии. Това е свободната воля или местната свобода, която може да създаде глобално сближаване.

Всичко това е много вълнуващо, особено, когато се потопите във връзката на човешкото съзнание с нашата физическа и „материална реалност на квантово ниво“.

Глобалната инициатива за съгласуваност (GCI)

GCI е международно съвместно усилие, насочено към енергизиране на сърцето на човечеството и насърчаване на промяна в глобалното съзнание. Основната посока е да се поканят хората да участват, като активно се добавя повече сърдечна любов, грижа и състрадание към планетарното поле. Второто е научно изследване за това, как всички ние сме енергийно свързани помежду си и с планетата и как можем да използваме тази връзка, която е много реална, за да засили нашите лични вибрации, и за да помогнем за създаването на по-добър свят

Хипотезите на изследователите и учените зад този процес са следните:

  • Магнитните полета на Земята са носител на биологично значима информация, която свързва всички живи системи.
  • Всеки човек влияе на това глобално информационно поле. Голям брой хора, създаващи сърдечни състояния на любов, признателност, грижа и състрадание, могат да създадат по-съгласувана полева среда, която е от полза за другите и помага за компенсиране на текущите планетарни разногласия и непоследователност.
  • Съществува обратна връзка между хората и енергийните/магнитните системи на Земята.
  • Земята има няколко източника на магнитни полета, които засягат всички нас. Две от тях са геомагнитното поле, излъчвано от земното ядро ​​и полетата, които съществуват между Земята и йоносферата. Тези полета обграждат цялата планета и действат като защитни щитове, блокирайки вредното въздействие на слънчевата радиация, космическите лъчи, пясъка и други форми на космическото време. Без тези полета ледът, какъвто познаваме, не би могъл да съществува на Земята. Те са част от динамичната екосистема на нашата планета.
Невероятната връзка на всички живи организми с енергията на човек

Да помислим за сегашното състояние на нашата планета. Определено ни липсва последователност. С цялото насилие, война, омраза и алчност, които все още тормозят нашата планета, имаме много работа. Все още не знаем, как тези мисли, емоции и чувства влияят на цялата планета и какъв тип информация кодират тези преживявания в електромагнитните полета на хората, и как те взаимодействат с електромагнитното поле на Земята.

Науката също така твърдо установява, че някои физиологични ритми и глобално колективно поведение не само са синхронизирани със слънчевата и геомагнитната активност, но и че смущенията в тези полета могат да създадат неблагоприятни ефекти върху човешкото здраве и поведение. Интересно е да се помисли и за това.

Когато средата на магнитното поле на Земята не е еднородна и нестабилна, това може да причини проблеми със съня, объркване, често срещана липса на енергия или чувство на напрежение или депресия без видима причина. В други моменти, когато земните полета са стабилни и имат определени нива на слънчева активност тогава те са повишени, и хората съобщават за повишени положителни чувства и по-голяма креативност и вдъхновение. Това вероятно се дължи на взаимодействието на мозъка, сърдечно-съдовата и нервната система на човек с резониращи геомагнитни честоти.

Земята и йоносферата генерират честоти, вариращи от 0,01 херца до 300 херца, като някои, от които са в същия честотен диапазон като тези, които се срещат в нашия мозък, сърдечно-съдовата ни система и автономната нервна система. Този факт е един от начините да се обясни, как флуктуациите в магнитните полета на Земята и Слънцето могат да ни повлияят. Доказано е също, че промените в тези полета влияят на нашите мозъчни вълни, сърдечен ритъм, памет, спортни постижения и цялостно здраве.

Промените в земните полета са резултат от екстремната слънчева активност, като се свързват и с някои от най-великите произведения на човешкото изкуство, както и с някои от най-трагичните му събития.

Ние знаем как тези полета ни влияят, но какво ще кажете за това как ние влияем на тези полета? Това е основният въпрос. Учените от GCI вярват, че тъй като честотите на мозъчните вълни и сърдечния ритъм припокриват резонанса на земното поле, ние сме не само приемници на биологично значима информация, но и предаваме информация към глобалното поле, като по този начин създаваме обратна връзка с магнитното поле на Земята.

Невероятната връзка на всички живи организми с енергията на човек

Изследванията показват, че човешките емоции и съзнание кодират информация в геомагнитното поле и тази кодирана информация се разпространява в световен мащаб. Магнитните полета на Земята действат като носещи вълни за тази информация, която засяга всички живи системи и колективното съзнание.

Това изследване, което все още е в начален стадий, има големи последици. Това ще помогне да се гарантира, че нашето отношение, емоции и намерения наистина имат значение, и то не малко, и че тези фактори в областта на нематериалните науки могат да повлияят на целия живот на Земята. Едно координирано, съвместно намерение може да повлияе на глобалните събития и да подобри качеството на живот на Земята.

Практиката на любов, благодарност, признателност и самоусъвършенстване е една от многото стъпки към промяна на нашата планета към по-добро място за живеене. Любовта наистина е ключът към промяната. От ключово значение е да управляваме емоциите си и да им позволим да ни водят през разрешаването на конфликти.

Материалните фактори трябва да бъдат изоставени и ако искаме да продължим напред, се нуждаем от насоки, които действат от страната на етиката, морала, сътрудничеството и служенето на другите.

Благодарим Ви, че прочетохте тази статия. Просвещението няма за цел да промени вашата гледна точка. Дали ще повярвате на тази статия или не, това е ваш избор! Не забравяйте да ни последвате в социалните мрежи!

Просвещението ©

Внимание! Всяко пълно или частично копиране на материали на Просвещението без писмено разрешение и директен линк към оригиналната публикация на Просвещението, включително от други електронни ресурси, ще се смята за грубо нарушение на Закона за защита на интелектуалната собственост на Република България. Просвещението си запазва правото да реагира на подобни нарушения включително по съдебен ред.

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Translate »
error: Съдържанието е защитено!!!