Невидимите електромагнитни полета


Според Платон пътят на науката е свързан, архетипно, с Истината. В търсене на истината, тоест със знанието, което основно интерпретира феномените на физическия свят, това, което бихме нарекли видимо, е не само видимо, а и невидимо. Аристотел, който е първият, който въвежда термина: „след естественото“ се занимава в своите едноименни трактати научно и с невидимото. По същия път върви и науката днес – теорията на относителността, квантовата механика… Науката се озова пред почти метафизичните открития, които засягат както видимото, така и невидимото.

Тази връзка между видимото и невидимото също притеснява всеки, който се опитва да се задълбочи във философските въпроси. Например връзката между дух и материя. Във всички философски школи изглежда съществува това двойно съществуване – Небето и Земята, Душата и тялото, като от самото начало се оказва, че невидимото – духът, душата, небето движи материята, която е тялото, земята. Първите се считат за вечни, безсмъртни, а вторите за тленни или променливи.

Невидимите електромагнитни полета

В личен план този човек се вижда лесно. Мислите (невидимите) влияят на нашите емоции (видимите), а те от своя страна влияят на нашето настроение (също видимо), на нашата енергия (способност за работа), на нашата жизненост, на силата ни да действаме (видимо) и според традиционната медицина на нашето здраве (видимо).

Как нематериалните активи могат да повлияят на материята?

Как духът се отнася към материята, как й влияе? Защо се чувстваме добре на едно място, а на друго не? Защо пътуванията влияят на настроението ни? Как стимулите се предават към невроните на мозъка? Има ли научно обяснение за тях?

Английският физик Майкъл Фарадей на 29 август 1831 г. прави много интересно наблюдение:

Забележете, че :

„Когато проводник се пресича или пресича от магнитни линии на магнитно поле (чрез преместването му в полето около проводника или чрез промяна на магнитното поле около проводника) се развива напрежение в краищата на споменатия проводник, чийто размер е пропорционален:

  • Интензивността на магнитното поле,
  • Скоростта, с която магнитните линии се пресичат в проводника (скорост на промяна на магнитното поле),
  • Дължината на проводника, който пресича магнитните линии и
  • Ъгълът на пресичане на магнитните линии (по-точно синусът на ъгъла) “

Той просто забелязал, че ако физическото тяло, което има свойството да движи електрическия ток вътре в него (проводника), той влиза в контакт с магнитно поле и се движи спрямо него, като тогава в краищата на това тяло (проводника) има напрежение, т. е. електрически заряд, способността да се генерира електричеството и следователно да се работи от него.

Това откритие в момента се използва широко при производството на електроенергия от електрически генератори: водноелектрически централи, вятърни турбини, морски генератори, автомобилни динама и др. Освен огромното значение за нашата култура (тъй като производството на електричество се основава предимно на нея), откритието има и много интересни последици на философско ниво.

Какво казва Фарадей?

Ако проводник (напр.: метален прът, намотка, човек) се движи по отношение на магнитното поле (магнит, земя), се генерира ток. Тоест, видимото и материалното (проводника), движещи се по отношение на невидимото и неосезаемото (магнитно поле), се зарежда, придобива напрежение, енергия и сила на действие…

Излишно е да казвам, че човешкото тяло е проводник. Това е известно. Нито че живеем в електромагнитното поле на Земята. И това е известно, но трябва да помислим за последиците от тази теория.

Невидимите електромагнитни полета

Когато ходим, тялото ни се движи в земното магнитно поле. Същото и когато пътуваме…

Земята се движи в магнитното поле на слънцето и взаимодейства с магнитните полета на другите планети…

И ако отидем още по-дълбоко…

Електромагнитната индукция (или просто електрическата индукция) (Електрическа индукция) е появата на електричество, дължащо се на магнитното поле. По-конкретно, това е явлението на развитие на потенциалната разлика в краищата на проводник, което се случва, когато магнитният поток, преминаващ през повърхността, определена от конкретния проводник, се промени. По този начин, смущението на магнитното поле причинява смущение на електрическото поле. Съответно се идентифицират две възможности, за да се наблюдава феноменът на електромагнитната индукция : или чрез промяна на интензитета на магнитното поле в точките на повърхността, определени от проводника, или чрез преместване на проводника в магнитното поле. Във всеки случай в краищата на проводника се развива потенциална разлика, която поради произхода си е получила името индуктивно напрежение или индукционно напрежение. В случай, че краищата на проводника са свързани с проводящ материал, като в този случай се създава затворена електрическа верига, феноменът на електромагнитната индукция се изразява чрез развитието на електродвижеща сила (HED) във веригата. Според закона за индукцията (или закона на Фарадей ), електродвижещата сила е пропорционална на скоростта на промяна на магнитния поток

Тоест видимото и материалното се влияят не само от движението, но и от “смущенията” или промените в магнитното поле…

Мисълта произвежда ли електромагнитни полета?

Ние живеем и се движим в невидимото. Буквално, научно и философски тя притежава много имена: „Матрицата“ (Лана и Лили Вачовски), „Излети на орли“ (Кастанеда), „Морфогенетични полета“ (Рупърт Шелдрейк), „Етер“ (Хераклит), „Фохат“ (Блаватска ). Ние живеем и се движим в невидимото, и все още неизследваното.

А нашият видим носител, тялото, е сложен проводник. Нашите невротрансмитери са материални, но синапсите на нашия мозък са електромагнитни явления. Човекът използва носещ материал, но този носител съжителства в нематериалните – невидими полета, чиито промени научно го засягат…

Благодарим Ви, че прочетохте тази статия. Просвещението няма за цел да промени вашата гледна точка. Дали ще повярвате на тази статия или не, това е ваш избор! Не забравяйте да ни последвате в социалните мрежи!

Просвещението ©

Внимание! Всяко пълно или частично копиране на материали на Просвещението без писмено разрешение и директен линк към оригиналната публикация на Просвещението, включително от други електронни ресурси, ще се смята за грубо нарушение на Закона за защита на интелектуалната собственост на Република България. Просвещението си запазва правото да реагира на подобни нарушения включително по съдебен ред.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *