Sunday, October 2office@prosveshtenieto.com

Нивата на съзнаниеКакто човек осъзнава себе си в пространството на своя живот, така и Висшият разум осъзнава себе си в пространството на бъдещия космос.

Най-високото ниво на съзнание е Абсолютът

Абсолютът е вечният, неизменен Източник, от който произлиза всичко, съзнанието на Бог в единството и цялостта. Абсолютът е нивото на пасивното съществуване отвъд движението и промяната. На това ниво на съзнание няма дуалности и никакво разделение.

Според египетската легенда богът Атум веднъж провъзгласява: „Аз съществувам“, заявявайки присъствието си. „Аз съществувам“ е единственото нещо, което е абсолютно вярно – според Декарт. Всяко уточнение и дефиниция ще бъде частно, като е възможно проявлението на Единното. Но само едно може да се каже без съмнение: „Аз съм, и доказателство за това е моята мисъл.

Нивата на съзнание

Аз съм. Но кой съм аз? Уви, всеки път, когато се опитвате да дадете отговор на този въпрос, никакви думи не са достатъчни за описание на съзнанието. Тогава То открива, че истината винаги е по-голяма от всяка дума или понятие. Истината винаги е по-велика от всеки неин израз.

Истината е възможна, казва Кант, само като „нещо само по себе си“, независимо от другите неща в този свят. Истината е чистото съзнание, почиващо в мир и вечност. Но всяко съществуване трябва да бъде потвърдено с действие, или в противен случай то се различава малко от несъществуването. Следователно Създателят-Абсолюта се проявява в акта на сътворението.

Нивата на съзнание – от чистата енергия до материята

Всяка вибрация на Абсолюта се разпространява като вълна в пространството. И на всяко ниво на съзнание, Единният Дух утвърждава своята сила. Всяко ниво на съзнание е сфера, в която управляват собствените си закони. За да живеете в хармония с тях, първо трябва да ги опознаете.

Нива на съзнание:

  • “ДО” – царството на материята.
  • “РЕ” – царството на енергията.
  • “Ми” – царството на ума.
  • “ФА” – царството на душата.
  • “Сол” е сферата на личността.
  • „Ла“ е царството на архетипите.
  • “Си” е Абсолютът.

Човекът е като нота в октавата на творението и пълната октава от 7-те ноти. Нашето съзнание може да остане, както в материалните светове, така и да се издигне до Бога. Инстинктите са нивото на съзнание на материалния свят, емоциите и мислите, които са нивото на астрала. Извън образите и думите, в духовния свят живее „Висшият Аз“. На това ниво човек осъзнава себе си, както Бог е осъзнал себе си в първичния океан от хаос. Осъзнаването на своето съществуване е раждането на безсмъртното съзнание. От момента на това раждане животът на човека вече не е случайна смесица от хаотични събития, а съзнателно творчество на жизнения път.

Нивата на съзнание

Нива на човешкото съзнание

1-во ниво на съзнание – тяло и инстинкти

Нивото на животното

Това е нивото на материалистта, който живее предимно за животинските нужди. Вкусна висококалорична храна, голяма безопасна къща. Тук човешкото съзнание е на ниво, близко до животинското. Все пак човек винаги има възможност да се развива и да се издига на по-високо ниво. Животното няма такъв избор.

Инстинктите са съзнанието на природата, осигуряващо оцеляването на видовете в дивата природа. Съзнанието на това ниво на реалност все още не е разделено на универсални детайли, защото тук няма морал, строгост или милост.

2-ро ниво на съзнание – емоции и чувства

нивото на егото

Тук се появяват желания, също дължащи се главно на инстинкти и емоционални предпочитания. Нездравословната храна съдържа много енергия и затова искате да я ядете. Желанието за уважение и признание е причинено от желанието да имате партньор, с който да оставите здраво потомство.

Емоциите са реакция на реализиране или неосъществяване на желанието. Когато реалността не отговаря на нашите очаквания, ние изпитваме разочарование, или досада. Разбира се, всеки ще изживее една и съща ситуация по различен начин. Някой е много уязвим и емоционален, друг пък,е студен и рационален. Това ще зависи от индивидуалните наклонности на индивида, които се изучават от психологията, астрологията, нумерологията, и хиромантия…

За човек, чието съзнание е предимно на ниво емоции, желанията ще имат основен приоритет при вземането на решения. Такива хора обикновено се ръководят от прост алгоритъм: „харесвам – не харесвам”, „приятно – неприятно”, „искам – не искам”. Това е нивото на съзнание на децата, чийто интелект и мироглед все още са в процес на формиране и развитие.

Ако по някаква причина възрастен човек остане на това ниво на съзнание, той ще се характеризира с повишена импулсивност, инфантилност, и егоизъм. Например, отдаването на всички желания в детството може да доведе до развитие на такъв егоистичен тип личност, който не е свикнал да се придържа към никакви норми и правила. В живота на възрастните такива хора не знаят, как да поемат отговорност за думите и действията си. В своите комуникации те често създават конфликти и напрежение. Това отношение към света създава много проблеми. Следователно нивото на съзнание на Егото е живот на страдание.

3-то ниво на съзнание е ума

Ниво на отражение

Психичното ниво е съзнанието на отразяващ човек, тоест този, който е в състояние да анализира съдържанието на своето съзнание. Човекът, който използва повече логиката, той познава себе си и контролира емоциите си. Следователно неговите действия ще бъдат най-проверени, преднамерени и ще се основават на съществуващия опит. Човек с ментално ниво на съзнание, подобно на емоционалния тип, ще действа, за да задоволи своите желания и нужди. Но в този случай това ще бъде спокойно изчисление на най-ефективния път към целта.

Преходът към нивото на отразяващо съзнание не отрича емоциите, а ги прави управляеми.

Разбира се, чувствата и разумът са взаимозависими и следователно човешкото поведение не може да бъде абсолютно рационално или абсолютно чувствено. Преходът на човек към рефлективното ниво на съзнание не отрича по принцип появата на емоции. Тук човек може да изпитва и физическа и психологическа болка по същия начин. Въпреки това, неговите преживявания са по-съзнателни и следователно по-управляеми.

Въпреки това, дори умът може да сгреши. Следователно човек с това ниво на съзнание е склонен да попадне в капаните на ума, и да стане заложник на своите стереотипи, ирационални вярвания, нагласи. Освен това умът никога не вижда цялата картина и доказателство за това са защитните механизми на психиката. Тези несъзнателни програми за действие и мислене понякога не позволяват на човек да види очевидното, предпазвайки го от психологическа травма или просто от вроденото нежелание на мозъка да се върне към рекапитулацията на старото.

Нивата на съзнание

Пример за това е моралният кодекс, в който разделяме всичко на „правилно“ и „грешно“. Но всичко в живота е променливо. Техните стари морални закони невинаги се вписват в съвременните условия и това води до конфликти с другите, които имат по съвременно мислене и закони.

Чувствата и умът са проявления на двойствеността на света. Преобръщането в едната посока е крайност, отклонение от единството. Хармонията се постига само във взаимодействие, и центърът на тази хармония е душата.

Факт е, че рефлексията е добър метод за себепознание, но за да се разбере другия човек, е необходимо нещо повече от студен анализ. Тогава имаме нужда от душа или по- точно от чувствата като вдъхновение, нежност, и любов.

4-то ниво на съзнание – душата

Нивото на емпатията

Отвъд границите на думите и всякакви определения живее безсмъртната душа. Тя не е ограничена от тялото, като тя не оценява, нито пък разсъждава. Тя просто присъства, наблюдавайки света от неговия център. Запитайте се: „Кой съм аз“ и останете в покой. Така ще почувствате душата. В това търсене идва просветлението, съзнанието влиза в контакт с вечността. Може да се опише като излъчване, възторг от съществуването, присъствие, но това ще бъдат само думи.

Понякога можем да почувстваме тази обединяваща духовна сила, която принуждава духовните същества да се обединяват, да си помагат. Това чувство за общност, колективната душа насочва хората един към друг, като предизвиква приятно усещане за принадлежност към нещо повече – към група, към вид, към племе, към държава, към цялото човечество…

Човек може да почувства това единство в медитацията. Необходимо е само да се извърши идентификация на съзнанието с желания егрегор – със Семейството, със Светлите сили, или със самия Създател.

Запомняйки себе си, съзнанието разкрива скритото, невидимото или по- точно законите на Вселената, причините и следствията, енергията, връзките, вибрациите.

Това ниво на съзнание е в пряк контакт с Висшите сфери. Затова някои, когато просто усетят това докосване, усещат насладата от съществуването и искат да останат в това неподвижно блаженство завинаги. Някои йоги правят точно това, като отиват в аскетизъм и дори по време на това въплъщение се обединяват с най-високото ниво на съзнание – Абсолюта. Кабалистите наричат ​​този път Пътят на Златната стрела, но като алтернатива има друг път, който също води към Бог. Нарича се Пътят на огнения меч и е по-трънлив и коварен.

И така, запомняйки себе си, съзнанието разкрива онова, което преди е било скрито от него, а именно законите на Вселената, кармичните връзки, енергията на мисълта, свещените връзки, фините вибрации. Преходът към това ниво е подобен на победата на Духовното съзнание над физическото. Това е началото на съзнателното творчество, съзнателното създаване на себе си и своята духовна реалност. На това ниво на съзнание човекът вече няма отделно, самостоятелно его. Тук Той вече е световната душа.

Нивата на съзнание

5-то ниво на съзнание – троновете

Ангелското ниво

Светът на троновете е обителта на Архангелите, нивото на силата и творението. На това ниво на съзнание човек достига до нивото на Магьосник. Той подчинява четирите елемента на природата на волята си, като поема контрола над реалността в своите ръце, като започва да създава, твори, и изгражда. Това е нивото на Строителя в духовната йерархия. Според легендите и древните традиции цивилизацията, достигнала до това ниво на съзнание е Атлантида – изгубената държава на полубоговете.

6-то ниво на съзнание – е нивото на архетипите

Архангелското ниво

Светът на изпълненията е светът на архетипите или първичните принципи на битието. В езотеричната система Дървото на Сефирот е това ниво, в което са представени два принципа: образите на Великия баща и Великата майка. Това е нивото на първото отделяне на Единния Дух и раждането на дуалността, т.е. енергията и материята.

7-мо ниво на съзнание – Абсолюта

Божественото ниво

Това е нивото на създаване на новата реалност. Тук съзнанието се връща към Единното, Абсолютът отново осъзнава своето съществуване и светът се преражда.

Не забравяйте, че всички разделения на нива са условни и съществуват само в сферата на нашите мисли и образи. Никакви думи не могат да опишат истинската същност.

Благодарим Ви, че прочетохте тази статия. Просвещението няма за цел да промени вашата гледна точка. Дали ще повярвате на тази статия или не, това е ваш избор! Не забравяйте да ни последвате в социалните мрежи!

Просвещението ©

Внимание! Всяко пълно или частично копиране на материали на Просвещението без писмено разрешение и директен линк към оригиналната публикация на Просвещението, включително от други електронни ресурси, ще се смята за грубо нарушение на Закона за защита на интелектуалната собственост на Република България. Просвещението си запазва правото да реагира на подобни нарушения включително по съдебен ред.

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Translate »
error: Съдържанието е защитено!!!