Никола Тесла и тайните на пирамидите
2 mths


Никола Тесла е един от първите хора, който не споделя идеята, че цивилизациите са преминали от примитивно състояние към по-напреднало. Той смята това твърдение за погрешно. Ако човек изостави глупостите, разпространявани от еволюционистите и предразсъдъците, и се вгледа внимателно в историческите препратки и знания, с отворен ум, то той ще се сблъска с историята на една цивилизация, която е използвала много по- сложни технологии и от нашите днес.

Освен древните египтяни, траките, маите и шумерите са тези цивилизации, които ни показват, че са използвали широкото познание на най- различни учения и науки като електричество, електрохимия, електромагнетизъм, металургия, хидрогеология, медицина, химия и физика.

И забележете, че електричеството се е генерирало ефективно, чрез тези технологии, които били широко използвани в Древен Египет. По това време се е използвала Багдадската батерия и първите дъгови лампи. Въпреки това производството на електроенергия или наличната енергия е била ограничена в Древен Египет.

Внимателното проучване на египетската история

веднага разкрива изтънчеността и перфектното осветление на помещенията в храмовете. Не са били открити сажди в коридорите на пирамидите и гробниците, защото тези зони и тези помещения са били осветени с електричество.

А релефите и каменните резби показват, че египтяните са използвали ръчни фенери, захранвани от безжични източници на енергия. Например, била е използвана дъговата лампа във фара в Александрия, като това е просто доказателство, че в Древен Египет много отдавна е било използвано електричеството.

Енергията, необходима за захранването на александрийския фар 24 часа в денонощието, била свързана само чрез обикновен източник на енергия. Египетските пирамиди са били гигантски електроцентрали, т.е. централи, които са произвеждали електричество денонощно.

Външната обвивка на Голямата пирамида била покрита с бял туф, т.е. варовик, която била толкова плътно изградена, че дори бръснарско ножче не можело да влезе между блоковете. Белият варовик не съдържа магнезий и има високи изолационни свойства. Тези изолационни свойства попречили на тока вътре да изтича неконтролируемо и да се загуби.

Каменните блокове, използвани за изграждането на пирамидата,

били от друга форма варовик, съдържащ кристал, който е изключително добър проводник на електричество и съдържал малко количество метал, подходящ за предаване на максимална мощност. Вътрешността на пирамидата, както и шахтите, са били облицовани с гранит. Гранитът е леко радиоактивно вещество и позволява йонизиране на въздуха. Ако погледнем изолационният електрически кабел, ще видим, че проводимите материали и изолационни материали се използват за изолация по същия начин, както в пирамидите днес.

Проводимите и изолационни свойства на пирамидите са пример за звуково инженерство, но и за генерирането на електричество, което е необходим източник на енергия. Разбира се, платото Гиза, на което се намират пирамидите, е пълно с подземни водни канали. Над тези слоеве варовик се издигат пирамидите, а пространствата между тях са пълни с вода.

Тези специални слоеве от скали, които предават електричество нагоре, докато пренасят вода към повърхността под земята, сега са известни като водоносни хоризонти. Големият обемен поток на Нил, който текъл точно там по това време, дава електрическият ток на околните подпочвени води през този водоносен хоризонт и днес е известен също като Физиостром.

Този електрически ток се пренасял директно в горните части

на подземните части на пирамидите. Електромагнитното поле, което се образува в дъното на пирамидата, се предавало в концентрирана форма към горните слоеве на пирамидите, а на върха на пирамидите имало ключов камък от злато, който бил отличен проводник на електричество.

За съжаление този участък вече не съществува в наше време, което означава, че пирамидата е загубила необходимата си структура, т.е. перфектната си геометрия, поради загубата на върха. Този златен основен камък улеснявал образуването на проводим път за предаване на отрицателни йони към йоносферата и по този начин се създавал тока.

Как този ефект може да се използва за преместване на електромагнитни полета и полето на земята с помощта на водоносен хоризонт? Много лесно. Идентична форма на технологията, използвана в Египет преди 5000 години и по-рано, била използвана от Никола Тесла, изобретателят на електрическата енергия в началото на 19 век, чрез кула, която той построил и разположил в Съединените щати.

Тесла е изобретател на такава фундаментална електрическа технология, базирана на променливият ток, като електрическия двигател, радиото, лазера и радара, като същевременно отговарял за предаването на звук и изображения между континентите днес. Той успешно го построява и използва между 1901 и 1917 г.

Никола Тесла и тайните на пирамидите

Той използвал външен източник на захранване за тази техника, както и безжично предаване на енергия. Тесла бил построил кулата си над водоносен хоризонт, зареждайки и изхвърляйки отрицателните йони от подземните води в кулата.

Електромагнитната енергия, използвана в известната кула на Никола Тесла,

е идентична с електромагнитното поле, което било определящият фактор при разполагането и изграждането на пирамидите на това място. И двете системи генерират и предават отрицателни йони без нужда от електрически кабели.

И така, за каква цел древните египтяни са използвали електричеството?

Релефите ясно показват, че египтяните са го използвали за захранване на лампи от типа ръчна крушка от безжичен източник на енергия. Тези лампи много напомнят на описанието на Никола Тесла, което показва, че променливият ток е безопасен. На Световния панаир в Чикаго през 1893 г. Тесла предава променлив ток през тялото си, за да запали електрическа крушка, която държал без електрически проводници.

Този пример показва един вид WLAN антена. Египтяните са използвали антени и безжична енергия за безжична комуникация. WLAN разбира се е модерен термин, но може да се види, че от лявата страна има предавател с приемник, гравиран в камъка. Тези данни показват, че египтяните са имали безплатна, безжична локална мрежа, която е била използвана за комуникационни цели.

Оказва се, че много златни предмети, които са намерени и запазени от Древен Египет до днес, всъщност са много фино позлатени. Такива перфектни позлатени покрития обаче (както в тези парчета), определено изисква използването на електричество.

Електромагнитните измервания, направени около Голямата пирамида до момента, показват идентично поле, като това на светкавицата, произведена от гръмотевична буря, около пирамидата. Това може да се види и днес и може да се наблюдава чрез прост експеримент.

Стоейки на върха на пирамида, с бутилка, увита във влажна кърпа, човек може да види, как искри излизат от бутилката.

Никола Тесла и тайните на пирамидите

Пирамидите не са построени като гробници.

Всъщност, въпреки че пирамидите винаги са били тълкувани като гробници на фараоните, няма никакви надписи в коридорите, шахтите или пътеките на Голямата пирамида.

Празен каменен сандък бил открит в камерата (археолозите го наричат ​​„Камерата на царя“) на централната ос на пирамидата, като те твърдяли, че това е саркофага на фараона, но тъй като бил откраднат, каменният сандък вече бил празен.

Но внимателното изследване на размерите на камъка и счупеното парче, както и позицията на конкретното място, където е била монтирана тази конструкция, разкриват различен въпрос, тъй като точно тук може да е липсващата част от проводящата структура на пирамидата, която е задължителна, за да може основната система да работи.

Така че целият дизайн се основавал на факта, че този проводник трябвало да бъде точно там. Ако там бъде инсталиран свръхпроводящ материал, пирамидата е могла да произведе достатъчно електричество за цял Египет. Друго доста интересно нещо за този свръхпроводник, е че се споменава в библейските предания като „Ковчегът на завета“, който съдържал 10-те Божи заповеди. Този факт е достигнал до нас от древността. Преданията за размерите на Ковчега на Завета съвпадат с размерите на тази каменна кутия.

Библейският пророк Моисей е бил приет от фараона и според историческите сведения той е бил издигнат до длъжността администратор поради превъзходните си морални ценности, интелигентност и способности.

Никола Тесла и тайните на пирамидите

Една от фазите на неговите учения

били преподаването на всички мистерии на Египет и познанието за енергията. В допълнение към другите му свойства, имали и различни доказателства, че Ковчегът на завета е служил като кондензатор и че това е източникът на египетската енергия.

Говори се, че пророк Мойсей взел със себе си Ковчега на Завета, когато избягал от Египет. Според историческите справки това е една от причините фараонът да преследва Моисей, тъй като фараонът бил толкова наясно с Ковчега на завета, колкото и че цялата слава и блясък на Египет ще бъдат загубени без електрическия ток.

Историческите справки също така показват, че египетската цивилизация достига своя връх по време на управлението на Рамзес II, който живял по същото време като пророк Мойсей. Но тази цивилизация се сринала за по-малко от десет години след Рамзес II и Гиза дори била изоставена. Градът, който някога бил център на една цивилизация останал пуст, докато следващата династия не се заселила там.

Дали египтяните са били единственото общество, използващо безжична технология или електричество?

Не, релефите на маите и асирийците говорят за подобни техники и също съдържали информация за тях. Така че същата техника била използвана и в техните пирамиди и сгради.

Цялата тази информация ясно показвала, че примитивните хора и общества не са съществували в миналото, както еволюционистите, в което ни карат да вярваме. От гледна точка на цивилизациите, в един момент от историята сме имали повече от по-слабо развитите общности.

Общество, което е съществувало преди хиляди години в световен мащаб, се е радвало на много напреднала технология в сравнение с живота ни през 20 век. И това ни показва, че развитието, водещо до нас днес, не е част от еволюционен процес, или с други думи, че няма линейна прогресия от примитивно ниво на цивилизация към напреднало в историята.

Благодарим Ви, че прочетохте тази статия. Просвещението няма за цел да промени вашата гледна точка. Дали ще повярвате на тази статия или не, това е ваш избор! Не забравяйте да ни последвате в социалните мрежи!

Просвещението ©

Внимание! Всяко пълно или частично копиране на материали на Просвещението без писмено разрешение и директен линк към оригиналната публикация на Просвещението, включително от други електронни ресурси, ще се смята за грубо нарушение на Закона за защита на интелектуалната собственост на Република България. Просвещението си запазва правото да реагира на подобни нарушения включително по съдебен ред.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *