Sunday, October 2office@prosveshtenieto.com

Описание на фините човешки телаФините тела са един от духовните компоненти на всички живи същества. Биоенергийно-информационната същност на човек се състои от 7 тела, свързани с енергийните центрове или така наречените – чакри.

Фините тела са разположени около физическото тяло на човек като пъшкули, всяко от които има свое собствено метафизично значение. Душата на човек е многоизмерна структура, проявяваща се на 7 нива в реалността, като те са различни по плътност и честота.

Всяко ниво на реалността включва едно от 7-те енергийни тела. Подобно на тази структура, цялата вселена е подредена.

Описание на фините човешки тела

7 фини човешки тела са:

 1. Физическо тяло
 2. етерно тяло
 3. астрално тяло
 4. ментално тяло
 5. Причинно тяло
 6. будическо тяло
 7. Атмично тяло

1) ​​Физическо тяло

То е най-плътното от всички тела, като останалите фини тела са събрани около него. Физическото тяло е необходимо за съществуването ни в материалния свят, но именно в него се изразяват всички фини тела.

Всички човешки мотивации и причини за действия идват от другите фини тела, но физическото е това, което действа като инструмент за тяхното въплъщение.

За какво е отговорно физическото тяло?

 1. Адаптиране към физическия свят за комфортно съществуване;
 2. Играе ролята на инструмент за придобиване на житейски опит чрез различни уроци на съдбата, отработване на кармичните дългове;
 3. Инструмент за изпълнение на програмите на душата, нейното призвание и предназначение в настоящото въплъщение;
 4. Биологичен организъм, който отговаря за съществуването, жизнените функции и най-простите нужди.

2) Етерно тяло

Първото фино тяло на човек е ефирното, то точно повтаря физическото тяло. Разположено е възможно най-близо до физическата обвивка и излиза извън нейните граници с 1-3 см. Етерното тяло е електромагнитен слой, като това е тялото с най-ниска честота на вибрации.

Етерното тяло прониква във физическото, и е доставчик или по-скоро проводник на прана, връзката с другите висши тела. Когато живо същество умре във физическия свят, праната напуска тялото и жизнената обвивка също умира.

Функции на етерното тяло:

 1. Това тяло на живот и здраве е отговорно за издръжливостта, тонуса и имунитета;
 2. Действа като пазител и проводник на праната – жизнената сила;
 3. Помага за устояване на различни заболявания на енергийно ниво;
 4. Осигурява връзка с космическата енергия и нейната циркулация в тялото;
 5. Основната функция на това тяло е да насища с енергия и буквално да съживява физическото тяло за удобно и хармонично човешко съществуване. Физическото тяло зависи от неговото състояние.

То се ражда на място с физическото тяло и умира на 9-ия ден след смъртта на човек в земния му живот.

Физическото тяло също влияе върху чистотата и развитието на етерното. Например физическо тяло, замърсено с шлаки и токсини, оказва негативно влияние върху състоянието на своя ефирен двойник. Грижата за здравето на физическото тяло (прочистващи процедури, упражнения, здравословен сън и др.) има положителен ефект върху силата и чистотата на жизненото тяло.

3) Астралното тяло

Астралното или емоционалното тяло повтаря контура на физическото, излизайки от неговите граници с 5-10 см. Астралното тяло пронизва във физическото и етерно тяло. Цветът и формата му пряко зависят от вътрешната природа на човек – от онези чувства, желания и стремежи, с които човек се изпълва ежедневно.

Описание на фините човешки тела

За какво отговаря астралното тяло?

 1. Тялото от желания, емоции, впечатления и страсти. Състоянието му пряко зависи от желанията на човек;
 2. Отговаря за осигуряване на връзката между егото и външния свят, в резултат на което човек има способността да реагира на външни обстоятелства с определени емоции;
 3. Заедно с етерното тяло контролира здравето и благополучието на физическото същество;
 4. Под негов контрол е дясното (творческо, емоционално) полукълбо на мозъка.

Общоприето е, че астралното тяло най-накрая умира на 40-ия ден след смъртта на физическото тяло в земното въплъщение.

4) Психично тяло

Като цяло следва контурите на човек. Той излиза извън контурите на физическото тяло с 10-20 см.

Мислите са материалът, от който е съставено менталното тяло. В това тяло има осъзнаване, усещане за себе си и за света, Божествената същност е да мислиш и приемаш света със Сърцето, а не с ума. Генерира мисли и идеи. Налице е умственото възприемане на света и неговото отразяване чрез реч, рационално и логическо мислене. В менталното тяло се съхраняват всички знания, информация, която човек е чул, чел, възприел и усвоил. Колкото повече човек мисли положително, развива своето мнение, своите преценки, толкова повече се развива психическото му тяло.

Функции на металното тяло:

 1. Менталното тяло възприема информация от околния свят, като я преобразува в мисли, заключения, разсъждения;
 2. Психичното тяло съдържа всички мисли и съзнателни процеси, които протичат в мозъка. Той е отражение на логиката и знанията, вярванията и мисловните форми;
 3. Изпълнява функциите на хранилище на целия обем информация, която прониква в човешкото съзнание от самото му раждане;
 4. Отговаря за връзката на емоциите, чувствата с паметта и ума;
 5. Контролира инстинктите и други несъзнателни процеси. Без този контрол човекът буквално би се превърнал в животно без причина.

Менталното тяло умира на 90-ия ден след смъртта на физическото тяло.

5) Кармично или каузално тяло

Тялото на причините и следствията контролират мислите, желанията и действията на човек. Той излиза извън контурите на физическото тяло с 20-30 см.

То съществува завинаги. Във всички следващи прераждания кармичният дълг, който остава от минали животи, се отработва в това тяло. То съхранява информация за навиците, характера, енергията и постиженията, които са разработени от Духа. Тази информация се предава на следващите прераждания. Също така в това тяло се съхраняват всички мисли, чувства и желания на индивида. Тя отговаря за мястото на въплъщение, за вродени таланти или болести, за въплъщение в определено семейство, с чиито членове Душата е имала връзка в минали животи и т.н.

То също така съхранява информация за предишните 4 тела. Тяхното състояние и как според „чертежа“ в съответствие с развитието се създават ново тяло и душа в следващо въплъщение.

Кармата под формата на така наречените кармични образувания се намира в каузалното тяло. Цялата информация, както положителна, така и отрицателна, се съхранява тук. Натрупаното положително преживяване е вплетено в тялото, което го прави по-широко, по-красиво и светло. Отрицателният опит се съхранява в него като чужди тъмни съсиреци.

За да излекувате кармичното тяло, трябва да се научите да работите върху своите вярвания, да контролирате емоциите си и да тренирате осъзнаване (контрол на мислите).

Описание на фините човешки тела

6) Интуитивно или будическо тяло

То олицетворява духовното начало на човека. Това е проява на интуиция – фина визия и усещане за света около нас. То е с овална форма и излиза извън границите на физическото тяло с 50-60 см.

Това е съвкупност от ценности, резултат от взаимодействията на астралната и менталната същност на конкретен човек със сходни същности на околните души. Именно в това тяло произлизат всички човешки таланти, прозрения, брилянтни идеи, откровения свише и т.н. Чрез „включване” на душата на това ниво става възможно да се постигне висока степен на осъзнаване и просветление.

7) Атмическо тяло

Името идва от думата “атма“, тоест душата. Това е нашето истинско Аз, нашата вечна, изначална природа. Това е най-финото и най-чисто тяло. Той е с овална форма и се простира на разстояние 80-100 см отвъд границите на физическото тяло. При хора с висока енергия се случва дори повече. Това тяло осигурява на човек връзка с Висшите сили и Създателя.

Близостта на това тяло до Абсолюта не означава, че атмичните идеи представляват енергията на духовното единство с Бога. Това е много важно за тези, които са избрали за себе си пътя на духовното развитие, усъвършенстването на душите си. В човека е заложен определен механизъм на просветление, който дава възможност с постоянна работа върху себе си през периода на въплъщение да променя, подобрява ценностите си, изчиствайки кармата си от натрупаните грешки, като по този начин се доближава до божествените атмични идеи.

Всички човешки тела са взаимосвързани. Те влияят един на друг и на човешката енергия. По този начин здравето и човешката съдба също са взаимосвързани и зависят от състоянието на фините тела.

Как да развиете фините си тела?

 1. Фините тела на човек се развиват автоматично, с нарастването на съответните чакри, тоест с осъзнаването от индивида на стремежите и принципите на тези чакри. Например, ако човек се занимава с умствена работа, тогава психичното му тяло ще се развие в по-голяма степен и т.н.
 2. Придържайки се към правилния начин на живот – такъв, който не води до изчерпване на енергията, а напротив, води до хармонично развитие на личността и в резултат на нейните фини тела. Когато има място в живота – спорт, закаляване, емоционални тренировки, има хармония във взаимоотношенията, умствената работа, духовното развитие и т.н.
 3. Чрез премахване на отрицателна, блокираща или разрушителна енергия от фините тела и съответните чакри. Този човек може или да го направи сам, ако има способността да направи това (например в медитация), или духовен лечител помага за това (индивидуална работа с професионалист).

Благодарим Ви, че прочетохте тази статия. Просвещението няма за цел да промени вашата гледна точка. Дали ще повярвате на тази статия или не, това е ваш избор! Не забравяйте да ни последвате в социалните мрежи!

Просвещението ©

Внимание! Всяко пълно или частично копиране на материали на Просвещението без писмено разрешение и директен линк към оригиналната публикация на Просвещението, включително от други електронни ресурси, ще се смята за грубо нарушение на Закона за защита на интелектуалната собственост на Република България. Просвещението си запазва правото да реагира на подобни нарушения включително по съдебен ред.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Translate »
error: Съдържанието е защитено!!!