Пионерите на тъмната наука
5 mths


За да разберете имената на пионерите на тъмната наука е достатъчно да завършите училище, и да разберете имената на Коперник, Аристотел, Кеплер, Галилей и приписваните им на тях постижения. Но, уви, не всяка училищна програма ще ви каже, какво е предшествало големите открития на великите учени. Мнозина просто не се интересували от ровенето в аналите на историята, за да стигнат до дъното на въпроса.

В тази статия ще се опитаме да направим селекция от хората, чиито открития са направени по-рано от известните дати в историята.

P.S. В тази статия нямаме за цел да стигнем до дъното на истината. Тази статия е колекция от явни и не съвсем изрични препратки към постиженията и откритията.

Пионерите на тъмната наука

Кръглата земя

Вероятно много от вас са чували за Питагор, Аристотел, но малко хора знаят за Ератостен, на които е предписано първото учение за кръглата Земя. Малцина са чували за древногръцкия философ, ученик на Ксенофан и основател на елейската школа – Парменид. Той изразил възгледите си в метафизичната поема „За природата”, от която до нас са достигнали само фрагменти, на основата на които е трудно да се изгради общата картина на неговото учение.

За щастие, писанията на други учени мъже, които споменават Парменид, са достигнали до нас.

Ученикът на Ксенофан е Парменид, синът на Пирет, елеец. Теофраст в съкращението казва, че е бил ученик на Анаксимандър, но въпреки че учи при Ксенофан, той не става негов последовател.

Той бил първият, който предложил твърдението,

че Земята е сферична, а елементите огън и земя, първият има статут на демиург (създател, творец), а вторият е материята.

Диоген Лаерций

Тук може да се види, че Парменид още преди твърденията на Питагор, основани на съвършенството на света, твърди, че Земята е кръгла.

Пионерите на тъмната наука
Диоген Лаерций

Също така, според древногръцкия историк Страбон, Парменид, един от първите, който разделил Земята на зони на обитаване (тропици, субтропици, умерена зона) на еднакво разстояние от централната, най-гореща част, което предполага, че още тогава той е разбрал, че Земята не е плоска и най-вероятно има по-сложна форма.

Творбите на Парменид повлияли на работата на Аристотел, като той от своя страна изложил концепцията и предоставил доказателствата за сферичната форма на земята, от която много последователи впоследствие се отказали.

Хелиоцентрична система на света

Всички знаем, че авторът на хелиоцентричната система на света, който поставил началото на революцията в науката, е Николай Коперник.

Пионерите на тъмната наука
Коперник

Но дали наистина е така?

Не много преди раждането на Коперник в света е живял друг Николай. Николай Кузански, който в своите преценки отказва да приеме, че Земята е център на Вселената. Той предполага, че светът „има център навсякъде, а обиколката никъде“. Също така, Кузански, още преди откриването на Кеплер, предполага, че орбитите на космическите обекти са по-скоро елипсовидни, отколкото кръгли.

Но и той не бил първият. Далеч назад във времето, в древна Елада, в началото на 3-ти век пр.н.е. е бил роден, астронома и математик Аристаарх от Самос, който залага концепцията за хелиоцентричната система. Той е един от първите, който излага теорията, че планетите, включително Земята, се въртят около слънцето, а междувременно и около собствената си ос.

Този човек се опитал да обясни небесните явления с предположението, че небето е неподвижно, а земята се движи по наклонен кръг, който се върти в същото време около оста си.

Плутарх от Херонея

Аристарх от Самос в своите “Предположения“… вярва, че неподвижните звезди и Слънцето не променят мястото си в пространството, и че Земята се движи в кръг около Слънцето, което е в неговия център. Той също така, казва че центърът на сферата от неподвижни звезди съвпада с центъра на Слънцето.

Освен всичко друго, Аристарх от Самос е първият, който изчислява разстоянията от Земята до Слънцето и Луната, като размерите им също така са положили основата на съвременния календар.

Пионерите в Теорията на еволюцията

Разбира се, всеки е чувал за еволюционната теория на Чарлз Дарвин. Може би някои си спомнят от училищната програма теорията на Жан Батист Ламарк и класификацията на Карл Линей. Но дори и преди тях светът не бил бездействащ. Тук пионери отново са древните елини.

Пионерите на тъмната наука
Жан Батист Ламарк

Първият от тях е Анаксимандър, древногръцки философ, представител на милетската школа, който вярвал, че целият живот е възникнал във водата под въздействието на слънчевата топлина, а човекът произлиза от животните, подобни на рибите.

Следват Хераклит, Емпедокъл, Демокрит. Самият Дарвин се обърнал към произведенията на Хипократ.

Но всички те имали един основен недостатък.

Те били теоретици, които не подкрепяли думите си с нищо друго освен с нови думи. Но дори сред тях, с редки изключения, имало практикуващи. Един от тях бил, вече споменат по-горе, Ксенофан, идеологическият учител на Парменид. Ксенофан обичал да пълзи из планините и да събира вкаменелости, въз основа на които по-късно изграждал своите аргументи. Един пример е, че водата е била много по-висока и животът е възникнал в нея.

След древните гърци идва ерата на мрачните времена, обсебени от религията. Тогава не било разумно (и отчасти опасно за живота) да се говори за нещо, което не се вписвало в божествената картина на сътворението на света. Но дори тогава имало хора, които излагали теории за променливостта на видовете.

Сред тях са Тома Аквински, който признал, че някои животни са могли да се образуват много по-късно, отколкото Бог е създал света, и Алберт Велики, който пръв отбелязва спонтанната изменчивост на растенията, водеща до появата на новите видове.

Пионерите на тъмната наука
Алберт Велики

След това светът получил Коперник, Декарт, Ламарк, Дарвин и историята, за която всички знаем.

Излъчване

Тук не говорим за вечния спор между Попов или Маркони. На тях се приписва създаването на радиото като устройство. Тук ще разгледаме малко по-рано, момента, когато те просто се опитвали да предадат сигнал по въздуха.

Тъй като по едно и също време, в различни части на света, мнозина се опитали да проведат подобен експеримент, не е било толкова лесно да се припише авторството на конкретен човек. Някой смятат Херц за откривателя, други Едисон, а трети дори Тесла…

Младия експериментатор Малон Лумис, е един от първите, които успешно предават електрически импулс във въздуха.

На 13 януари 1869 г. в Сената е внесен законопроект за финансиране на изследванията на Лумис, под ръководството на Loomis Aerial Telegraph Company, но не печели подкрепата на нито един от сенаторите, нито от обикновените хора. Освен всичко друго, били наложени ограничения върху дейността на Loomis, което не позволило на компанията да излезе извън рамките на Вашингтон. Останалите 13 години от живота си, Лумис продължил изследванията, но за негова сметка. Умира в бедност и забрава.

За съжаление Лумис не могъл да повлияе върху никого. Има предположения, че той просто не е знаел за съществуването на теорията на Максуел, която е докладвана на Лондонското кралско общество през 1864 г. В противен случай той би могъл да изпревари всички с поне 15 години.

Благодарим Ви, че прочетохте тази статия. Просвещението няма за цел да промени вашата гледна точка. Дали ще повярвате на тази статия или не, това е ваш избор! Не забравяйте да ни последвате в социалните мрежи!

Просвещението ©

Внимание! Всяко пълно или частично копиране на материали на Просвещението без писмено разрешение и директен линк към оригиналната публикация на Просвещението, включително от други електронни ресурси, ще се смята за грубо нарушение на Закона за защита на интелектуалната собственост на Република България. Просвещението си запазва правото да реагира на подобни нарушения включително по съдебен ред.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *