Пътуването през четвъртото измерение
3 mths


Много е писано, за пътуването и канализирането на Петото измерение и възнесението на човечеството в тази нова сфера на съществуване. Освен това много нормални хора днес имат свои вътрешни преживявания, видения и „възгледи“ за петото измерение. Въпреки, че не всички източници са съгласни с подробностите на тази реалност и с измеренията, те описват доста сходни характеристики.

Според ученията за възнесението, Земята и всички същества, които живеят в нея, са в процес на промяна, към изцяло ново ниво на реалност. В тази реалност ще доминира съзнанието за любов, състрадание, мир и духовна мъдрост. Това се нарича Петото измерение.

Някои казват, че тази промяна вероятно ще бъде завършена през следващите две десетилетия. Други пък не дават точна дата или период. Но изглежда, че всички са съгласни, че ще бъде завършен някъде в близко бъдеще. Индивидите ще се придвижват в петото измерение със свое собствено темпо, когато тяхната честота е достатъчно висока, за да съответства на вибрациите на по-високото измерение.

Пътуването през четвъртото измерение

Повечето учения потвърждават, че преминаването,

което Земята и човечеството ще преживеят в петото измерение, вече е било „планирано“ от векове. На 21 декември 2012 г. била средната дата на промяната, която ще продължи да се развива по все по-очевидни начини, набирайки скорост с течение на времето.

Приказка ли е петото измерение?

  • Всички хора живеят в мир и хармония, изпитвайки единство с живота, напълно уважавайки всички хора и самата Земя. Любов и състрадание ще протичат през всички комуникации между индивидите.
  • Равенство, справедливост и уважение към всички хора на Земята, свободни от глад, бедност или престъпност. Изобилие, достъпно за всички.
  • Всеки живее без страх, с абсолютно доверие в Божественото;
  • Всеки се пробужда за величествените, божествени и междуизмерни същества, които наистина са.
  • Някои от описанията може да звучат още по-„лудо“, като например, че хората ще могат свободно да общуват със съществата от другите планети и галактики и да пътуват до отдалечените части на Вселената с тези същества.

Въображение, памет или интуиция?

Не сме ли всички мечтали да живеем в такъв свят? Възможно ли е тези очаквания да са плод на нашето въображение? Това ли е така нареченият „изгубен рай“, който всички търсим? Дали са това спомени, които сме направили преди хиляди години.

Пътуването през четвъртото измерение

Тогава, което някога сме преживели в някакъв момент сме загубили, което води до света, който познаваме днес, който е пълен с борба и болка и липса на пряка връзка с Божественото?

Дали тези мечти идват от интуицията, която някои хора имат за бъдещето, което ни очаква? Много от нас имат тези интуитивни черти. Някои наистина имат ясни визии, други чуват в себе си реалността на бъдещето на човечеството. Други пък вярват, че сме чакали хиляди години за тези времена (в които навлизаме, както твърдят).

Ако погледнем дълбоко в себе си, можем да открием, че тези мечти за идеален и мирен свят са наистина далечен спомен за това, което някога сме били преди много време. Нашето желание да се върнем в този идеален свят е просто желание най-накрая да се върнем в нашия „първоначален дом“, в този красив свят, който лежи пред нас.

Как може да се случи толкова бързо?

Тук възниква въпросът – Как може да се случи това? Как може този свят да отиде от мястото, където е днес, в този вид утопичен свят? Все още има толкова много тъмнина на планетата като войни, омраза, предразсъдъци и несправедливост.

Пътуването през четвъртото измерение

Според различните източниците отговорът е различен. Първо, хиляди хора на планетата днес изпитват пробуждане с безпрецедентна скорост и това пробуждане изглежда се ускорява с течение на времето. И второ, всеки на планетата в момента може да направи своя избор (съзнателно или подсъзнателно) да постигне изместване в Петото измерение.

Всички души имат възможност да влязат в петото измерение,

след като са усвоили достатъчно Светлина, за да поддържат енергийните си нива, присъстващи в тази по-висока вибрация. Много други обаче ще изберат да напуснат Земята през следващите две десетилетия, за да преследват други 3D изживявания в другите части на Вселената – без да са завършили това, на което 3D реалността все още трябва да ги научи.

Тези, които изберат да останат и да направят промяната със Земята, ще преминат през някои интензивни и бързи промени, тъй като телата и мозъците им ще направят радикалните промени, необходими за преминаване към висшето съзнание, необходимо за преминаване към Петото измерение.

Какви точно са измеренията?

Първо, измеренията не са места, или позиции. Те са нива на съзнание, които вибрират с определена скорост. Има много измерения. Четвъртото и петото са просто по-високи измерения от това, в което живеем. Възнесението към още по-високи измерения ще продължи дори след достигането на пето ниво.

Всяко измерение вибрира с по-бърза скорост от предишното. Във всяко по-високо измерение има по-ясна и по-широка перспектива на реалността, по-високо ниво на познание. Изпитваме повече свобода, повече сила и повече възможности да създаваме реалност.

Пътуването през четвъртото измерение

За да достигнем до по-високо измерение, трябва да „виждаме“ през вибрациите. Преминаването от едно ниво на съзнание към следващото по-високо означава да се установим в него, за да не се връщаме назад.

Третото измерение

Важно е да разберем, че Третото измерение, в което живеем и сме, не е това, което виждате – масата, дървото или Земята. Това са формите. Всички елементи в същата форма все още съществуват в Четвъртото измерение (и до известна степен в 5-то). В по- високите нива формите са по-пълни със светлина, а не толкова плътни.

Третото измерение е много ограничено състояние на съзнанието. Тъй като сме живеели в тази 3D реалност толкова много животи, сме склонни да приемем, че това е единствената реалност, в която можем да живеем. Ние вярваме, че това е просто реалност, без да осъзнаваме, че това е много ограничено преживяване на реалността.

„Операционната система“ на третото измерение се основава на строги вярвания и доста твърд набор от правила и ограничения. Например в Третото измерение се научаваме да вярваме, че телата са твърди, че не могат да се слеят или да преминат през стени. Всичко зависи от гравитацията, физическите обекти, които не могат да изчезнат. Има твърда вяра в двойствеността, докато преценката и страхът са вездесъщи.

Четвъртото измерение

Това е „мостът“, на който всички ние се намираме в момента и ще бъдем за сравнително кратко време. Много от нас са имали преживявания в Четвъртото измерение в продължение на няколко години, без да го осъзнават.

Пътуването през четвъртото измерение

Можем да знаем, че преживяваме Четвъртото измерение, когато имаме моменти на духовно пробуждане и преживявания с отворено сърце. Друг път може да се случи, когато просто се чувстваме спокойни и умиротворени вътрешно. Всичко в нас и около нас се чувства по-леко, по-малко твърдо. Имаме усещане за простор и повдигане.

Времето вече не е линейно в четвъртото измерение. Тогава ще имате постоянно чувство, че сте в сегашно време, без дори да имате знание за миналото и бъдещето.

Проявлението е много по-бързо в четвъртото измерение. Нещо, за което просто мислим, може да се види много бързо. Като цяло, когато изпитваме радост, любов и благодарност, ние изпитваме четириизмерно съзнание.

Петото измерение

Петото измерение е описано като измерението на Любовта, абсолютното живеене на Сърцето. За да влезете в петото измерение и да останете там, целият негативен умствен и емоционален багаж трябва да бъде оставен извън него. Там няма страх, гняв, враждебност, вина, няма болка или чувство за раздяла. Владеенето на мисълта е предпоставка.

Проявлението в петото измерение е мигновено. Когато помислите за нещо, то вече ще е налице. Хората обикновено общуват телепатично и имат способността лесно да четат мислите и чувствата на другите. Преживяването на времето е коренно различно. Някои го описват като „всичко, което се случва наведнъж“. Няма разлика между минало, настояще или бъдеще.

Много от нас имат преживявания (или “сънища”), които приличат на посещения в Петото измерение. Те са окуражаващи, изключително вълнуващи и обнадеждаващи. Те ни държат през трудностите, които понякога възникват, докато пътуваме през Четвъртото измерение и в Петото.

Пътуването през четвъртото измерение

Преходните времена

В момента сме в това, което ние наричаме ​​„времена на преход“. Това са времената, в които преживяваме смъртта на 3D реалността, докато същевременно започваме да пътуваме през нови и непознати пейзажи на 4-тото измерение. По същество една интегрирана структура на реалността се разпада, докато се появява нова. Надяваме се, че няма да има някакъв хаос, объркване и дезориентация, както вътре, така и около нас, докато се опитваме да се адаптираме към изцяло нов начин на живот.

Много от нас започват да изпитват радикални промени в живота си, когато навлязат в тези времена. Всичко, което не ни помага да преминем към по-високо измерение, трябва да изчезне. Това може да включва стари връзки, кариера през целия живот, подходи към живота, които традиционно сме възприемали, чувство за остаряла идентичност или всякакви ограничени или негативни мисли и чувства. Всички тези чувства ни държат в по-ниските вибрации.

За щастие, сега можем да бъдем значително подпомогнати при преминаването към по-високи вибрации. Същества от по-високи измерения присъстват все повече, за да ни помогнат. Просто трябва да поискаме помощта им. Можем също така да осъзнаем потока от божествена светлина, идващ от по-високите измерения. Така освобождаването от старите модели и негативни емоции става по-лесно, ако имаме ясното намерение да ги изоставим.

Можем ли да вземем телата си с нас?

Много източници ни казват, че можем да вземем физическите си тела със себе си. Някои казват, че въпреки, че други планети и галактики са се изместили към по-високи измерения преди историята на Вселената, това е първият път, когато душите във въплъщение на планета ще вземат своите физически превозни средства със себе си в по-високите измерение. По този начин изглежда като следващата стъпка в еволюцията на човечеството.

Пътуването през четвъртото измерение

Имайки това предвид, изглежда важно наистина да се грижим за телата си точно сега. Радикалната трансформация може да бъде тежка за тялото, причинявайки болка, дискомфорт и изтощение.

Ти решаваш

Ако почувствате резонанс с информацията в тази статия, възможно е да сте решили, съзнателно или подсъзнателно, да се промените заедно със Земята в петото измерение в този живот. Ако е така, имате избора просто да позволите на живота да ви да се трансформира.

Можете да изберете да си сътрудничите активно с промените, които се случват във вас. Можете съзнателно да се откажете от старите модели, и да се освободите от негативните емоции, преценки и мисли и да работите за повишаване на собствената си вибрация. Това усилие може би ще ви гарантира, че вашето пътуване през Четвъртото измерение ще бъде много по-плавно и може би дори по-бързо.

Имайте предвид, че няма правилен начин за това пътуване. Всеки от нас трябва да го прави по най-добрия за него начин. По един или друг начин ще направим новата реалност пред нас и, според различни източници, ще преживеем едно вълнуващо пътуване.

Благодарим Ви, че прочетохте тази статия. Просвещението няма за цел да промени вашата гледна точка. Дали ще повярвате на тази статия или не, това е ваш избор! Не забравяйте да ни последвате в социалните мрежи!

Просвещението ©

Внимание! Всяко пълно или частично копиране на материали на Просвещението без писмено разрешение и директен линк към оригиналната публикация на Просвещението, включително от други електронни ресурси, ще се смята за грубо нарушение на Закона за защита на интелектуалната собственост на Република България. Просвещението си запазва правото да реагира на подобни нарушения включително по съдебен ред.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *