Sunday, October 2office@prosveshtenieto.com

Сами ли сме във Вселената?Трябва да се отбележи, че основният въпрос за произхода на живота на Земята, все още не е намерил своя отговор.

Професор Крик, (основателят на съвременната молекулярна биология) казва на Бюраканския симпозиум по проблема за извънземните цивилизации през септември 1971 г.:

Не виждаме пътя от първобитната супа до естествения подбор. Може да се заключи, че произходът на живота е чудо, но това може само да свидетелства за нашето невежество.

Извънземен живот

Вълнуващият въпрос за живота на другите планети преследва астрономите от няколко века. Възможността за самото съществуване на планетните системи в другите звезди (само в наши дни) става обект на научни изследвания. Преди това въпросът дали има живот на другите планети била областта на чисто спекулативните заключения. Междувременно Марс, Венера и другите планети от Слънчевата система отдавна са известни като не-самосветещи твърди небесни тела, заобиколени от атмосфери. Отдавна е станало ясно, че като цяло те приличат на Земята и ако да, защо да няма живот върху тях, дори силно организиран и, кой знае, може и интелигентен?

Сами ли сме във Вселената?

Би било съвсем естествено да се предположи, че физическите условия, които преобладават на земните планети (Меркурий, Венера, Земя, Марс), току-що образували се от газообразната прашна среда, са много сходни. По-специално, да вземем например техните първоначални атмосфери, които са били еднакви.

Образуването на жива материя

Основните атоми, които изграждат тези молекулни комплекси, от които се е образувала живата материя, са водород, кислород, азот и въглерод. Ролята на последния е особено важна. Въглеродът е четиривалентен елемент. Следователно само въглеродните съединения водят до образуването на дълги молекулярни вериги с богати и променливи странични клони. Различните протеинови молекули принадлежат към този тип.

Силицийът често се нарича въглероден заместител. Силицийът е доста изобилен в космоса. В звездните атмосфери съдържанието му е само 5-6 пъти по-малко от въглерода, тоест е много високо. Но е малко вероятно силиция да играе ролята на „крайъгълен камък“ на живота. По някаква причина неговите съединения не могат да осигурят толкова голямо разнообразие от странични разклонения в сложните молекулярни вериги като въглеродните съединения. Междувременно богатството и сложността на такива странични разклонения осигурява огромно разнообразие от свойства на протеиновите съединения, както и изключителното „информационно съдържание“ на ДНК, което е абсолютно необходимо за възникването и развитието на живота.

Условия за произхода на живота

Най-важното условие за произхода на живота на планетата е наличието на повърхността на доста голямо количество течна среда. В такава среда органичните съединения са в разтворено състояние и се създават благоприятни условия за синтеза на сложните молекулни комплекси на тяхната основа. Освен това новопоявяващите се живи организми се нуждаят от течна среда, за да се предпазят от разрушителното въздействие на ултравиолетовата радиация, която в началния етап от еволюцията на планетата може свободно да проникне на нейната повърхност.

Сами ли сме във Вселената?

Може да се очаква, че такава течна обвивка може да бъде само вода и течен амоняк. Много от съединенията, които между другото са сходни по структура с органичните съединения, ни дават представа за появата на живот в амонячна основа, която се разглежда днес. За образуването на течен амоняк е необходима относително ниска температура на повърхността на планетата. Като цяло стойността на температурата на първоначалната планета за появата на живот на нея е доста голяма. Ако температурата е доста висока, например, над 100 ° C, а налягането в атмосферата не е много високо, на повърхността ѝ не може да се образува водна обвивка, камо ли амоняк. При такива условия не е необходимо да се говори за възможността за възникване на живот на планетата.

Въз основа на горното изказване можем да очакваме, че условията за появата в далечното минало на живот на Марс и Венера могат да бъдат благоприятни. Течната обвивка може да бъде вода, а не амоняк, което следва от анализа на физическите условия на тези планети по време на тяхното формиране. Към днешна дата тези планети са доста добре проучени, като някои от тях са открили сложни органични съединения, от които, изграждането на протеини. Много стъпки в този удивително сложен процес са повторени в лабораторията.

Но засега не всичко е ясно. Това обаче не показва наличието дори и на най-простите форми на живот на някоя от планетите на Слънчевата система, да не говорим за интелигентен живот. Но е доста трудно да се получат ясни индикации за присъствието на живот на определена планета чрез астрономически наблюдения, особено когато става въпрос за планети в други звездни системи.

Преди това учените са идентифицирали не само най-общите условия, при които във Вселената може да възникне живот. Такава сложна форма на материята като живота зависи от голям брой абсолютно несвързани явления. Но всички тези разсъждения се отнасят само за най-простите форми на живот. Когато преминем към възможността за някои прояви на интелигентен живот във Вселената, ние сме изправени пред много големи трудности.

Еволюция. Интелигентен живот

Животът, на която и да е планета трябва да претърпи огромна еволюция, преди да стане интелигентен. Движещата сила на тази еволюция е способността на организмите да мутират и естествения подбор. В хода на тази еволюция организмите стават все по-сложни и техните части стават специализирани. Усложненията се извършват, както качествено, така и количествено. Например, един червей има само около 1000 нервни клетки, докато един човек има около 10 милиарда. Развитието на нервната система значително увеличава способността на организмите да се адаптират, тяхната пластичност.

Сами ли сме във Вселената?

Тези свойства на силно развитите организми са необходими, но, разбира се, не са достатъчни за появата на интелигентност. Последното може да се определи като адаптация на организмите към сложното им социално поведение. Появата на интелигентност трябва да бъде тясно свързана с радикалното усъвършенстване и подобряване на начините за обмен на информация между индивидите. Следователно, за историята на появата на интелигентен живот на нашата планета, появата на език било от решаващо значение.

Възможно ли е този процес да се счита за универсален и за еволюцията на живота на други планети? Вероятно не! Всъщност по принцип при напълно различни условия средствата за обмен на информация между индивидите не биха могли да бъдат надлъжни трептения на атмосферата (или хидросферата), в която живеят тези индивиди, а нещо съвсем различно. Защо не си представим начин за обмен на информация, която не се основава на акустичен ефект? Като цяло – наистина ли е необходимо животът, на която и да е планета в процеса на нейната еволюция да стане интелигентен?

Рядко интелигентният живот

Междувременно тази тема тревожи хората от древни времена. Говорейки за живота във Вселената, той винаги е бил, на първо място, интелигентен живот. Има ли живот на други планети? Философи и учени още от древността са били сигурни, че има много светове, където има интелигентен живот. Не са представени научно обосновани аргументи в полза на това твърдение. Мотивите по същество протичали по следната схема – ако има живот на Земята, (една от планетите на Слънчевата система), то тогава защо да няма и на други планети?

Като цяло е страшно да си представим, че във Вселената, (в район с радиус от десет милиарда светлинни години) умът съществува само на Земята. Но интелигентният живот може да бъде изключително рядък. Може например, да го няма във всички галактики, а да живее в определени. Възможно ли е като цяло да се счита, че съществува интелигентен живот и на други планети? Вероятно. При сегашното ниво на технологично развитие да е възможно и необходимо да се справим с този проблем още днес, защото това може да се окаже много важно за развитието на нашата цивилизация…

Благодарим Ви, че прочетохте тази статия. Просвещението няма за цел да промени вашата гледна точка. Дали ще повярвате на тази статия или не, това е ваш избор! Не забравяйте да ни последвате в социалните мрежи!

Просвещението ©

Внимание! Всяко пълно или частично копиране на материали на Просвещението без писмено разрешение и директен линк към оригиналната публикация на Просвещението, включително от други електронни ресурси, ще се смята за грубо нарушение на Закона за защита на интелектуалната собственост на Република България. Просвещението си запазва правото да реагира на подобни нарушения включително по съдебен ред.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Translate »
error: Съдържанието е защитено!!!