Sunday, October 2office@prosveshtenieto.com

СвръхразумДо втората половина на миналия век се смяташе, че космическата материя – звезди, галактики са разположени в космоса по неподреден начин. Естонските астрономи от Института по астрофизика и атмосферна физика стигнали до заключението, че това не е така. Веществото във Вселената не е разположено хаотично, а е оформено в клетъчни структури с ръб от порядъка на 100-300 милиона светлинни години. За да обработят данните, били привлечени много учени, един от които насочил вниманието ни към едно откритие – галактиките и техните купове са разположени по стените на огромни пространствени клетки. Колкото по-близо до кръстовищата на такива клетки са разположени куповете, толкова по-концентрирано е веществото. По-подробният анализ на това откритие потвърдило клетъчната структура на Вселената. Същността на структурата е, че почти всички галактики са разположени в „стени“, които образуват шестоъгълна пчелна пита. Вътре в самите клетки изобщо нямало галактики, но имало гигантски кухини – кухини, в които на практика липсват не само обичайната за нас материя, но дори такава разредена материя като междузвездния и междугалактическия газ. Тези клетки били огромни. Размерите им достигат 100 – 300 милиона светлинни години.

Това откритие е било фундаментално.

Факт е, че е невъзможно да се обясни клетъчната структура на Вселената въз основа на известните ни физически закони. С други думи, такава структура не би могла да възникне в резултат на случайно пренаселение, при което космическите обекти са групирани по случаен начин. И ако е така, тогава трябва да търсим силата, която е причинила групирането на галактиките за да се групират по този начин. С други думи, нищо не се е случило случайно, защото Вселената е създадена съгласно предварително очертан проект, план.

Свръхразум

Трябва да се отбележи, че шестстранните енергийни структури не са прерогатив на Големия Космос, те проникват във всички макро- и микроструктури на космоса. Следователно всичко отново се свежда до съществуването на Супермозък или Суперкомпютър, който не е бил ограничен във времето, тъй като не е съществувал. Този мозък е създал стабилна шестстранна енергийна структура на свръхфинното пространство. От това може да се разбере, какво е причинило синусоидалните закони на неговото разпространение и да се изчисли, как тези потоци създават вълнови полета, а те от своя страна, пресичайки се под прав ъгъл, образуват локални кръгови пространства, в които се раждат атомите и звездните системи.

Силата на този Свръхразум, който съществува от много милиарди години, е невъзможно да си представим. За него няма да има препятствия в знанието и той със сигурност ще достигне етапите на абсолютна власт. Най-вероятно това се е случило още преди появата на нашата Метагалактика. Суперинтелигентността съществува! Но от друга страна може да се окаже, че няма значение, кога се е появил. Ако Свръхразумът знае всички закони, управляващи природата, тогава, вероятно, Той може да се движи във времето. Тогава целият график от най-далечното минало до най-далечното бъдеще ще бъде в Неговата власт – независимо от момента на появата му тоест, Свръхразумът съществува извън времето.

Той е сам!

Къде е той? Можете ли дори да кажете, че има конкретно местоположение във Вселената? Материалистичният подход изисква да приемете, че Свръхразумът има материално средство. Не можем да си представим, как ще изглежда структурата на Свръхразума след милиарди години самоусъвършенстване. Може само да се твърди, че всяка материална структура има ограничение, както в скоростта на мисленето, така и в обема на паметта. Увеличаването на тези два основни параметъра на ума изисква увеличаване на броя на елементите на его структурата и следователно на нейните измерения. Не е необходимо да се притеснявате, че увеличаването на размера може да доведе до увеличаване на времето за предаване на сигнали между отделни елементи. Използване на телепортационни сигнали (метод,открит от Козирев?) дава възможност структурата на Свръхразума да обхване цялата Вселена и да използва цялото вещество в нея. Вероятно това вече е така. Следователно можем да кажем, че свръхразузнаването е навсякъде – и ние, хората, също сме част от Неговото тяло и във всеки от нас има част от Него.

Свръхразум

Може да има само един тест за съществуването на Свръхразума – тест за безсмъртие. Учените и писателите на научна фантастика, обсъждайки безсмъртието, често стигат до извода, че рано или късно всяко безсмъртно същество трябва да достигне състоянието на насищане на всички желания и изчезването на самото желание за живот. Но вливането на всяка нова цивилизация с нейните чувства, желания и стремежи неизбежно ще даде нов тласък на живота и дейността на целия „организъм“ на Свръхразума. Ето защо Той трябва да позволи появата и развитието на все повече и повече нови цивилизации – за да има кой да му прехвърли нови жизнени сили.

Можем ли да се надяваме на помощ от Supermind? Всичко зависи от скоростта на възникване и „съзряване“ на новите цивилизации. Ако те са в достатъчно количество, за да нахранят Свръхразума, тогава ему не е необходимо да помага на никого – само за да „събира и поглъща“ зрели цивилизации. Но ако естествено не се получат достатъчно “узрели” цивилизации, тогава е очевидно, че Той трябва да се грижи за тях!

Но факт е, че не можем да оценим коя от двете ситуации съществува в действителност. Така че трябва да разчитате само на собствените си сили. Поне докато не получим знак отгоре.

Трябва да се разбере, че тези, които представляват заплаха за развитието на други цивилизации, вероятно ще бъдат унищожени. Следователно наличието на опасности, произтичащи от други цивилизации, е малко вероятно или дори възможно, само ако Той го позволи.

Същността и някои концепции за Свръхразума на Вселената

Полевият свят е свят на огромен брой различни полета, които взаимодействат помежду си, образувайки различни полеви образувания, главно със свойства, които все още са неизвестни за нас (по същия начин, в нашия свят, Светът около нас, Материалният свят, се състои на елементарни елементи). Искам да изостря вниманието на читателя – това е много важна концепция за разбиране на света около нас. Без разбиране на същността и значението на Полевия свят е невъзможно да се разбере същността на човека! Ние знаем само някои от последиците от въздействието на полетата върху Материалния свят. Например: гравитация, електромагнитно поле, биополе и др. Знаем, че противоположно заредените частици се привличат и подобно на частиците се отблъскват. Механизмът на привличане или отблъскване ни е непознат. Не знаем от какво всъщност се състои самото поле, колко разновидности на полета съществуват във Вселената,как взаимодействат помежду си, какви полеви образувания съществуват във Вселената.

Свръхразум

Полевият свят изпълва целия космос на Вселената и е основата на Материалния свят. Вземете елементарния атом. Защо електрон се върти около ядрото? Да, да – това е полето или полетата го държат. Ето основния принцип на Материалния свят за вас.

Накъдето и да насочим погледа или мисълта си, всичко във Вселената е свързано и си взаимодейства чрез различни полета. С други думи, цялото пространство – това е междупланетно, междузвездно и междугалактическо, е изцяло изпълнено с различни полета, носещи колосална енергия и информация. Имайки предвид размера на това пространство, се оказва, че в основата си Вселената се състои от различни полета, които не само запълват цялото пространство, но са и основата на нашия Материален свят. Следователно за нас е изключително важно да обозначим нашия Материален свят и да определим Полевия свят, да начертаем условна граница между тях.

Ако говорим за първоначалния произход на Живота,

то на първо място той би могъл да произхожда от Полевия свят. Полевият свят е вечен, тъй като е в основата на целия материален свят. Полевият свят на Вселената е много по-пластичен, огромен от всеки материален свят. В неограниченото пространство и време на Полевия свят и само в него, във време, което не е възможно за нашето разбиране, самият Живот и Ум биха могли да възникнат. Ние сме само едно от продължението на неговото развитие.

Да познаем света около нас, не измислен от ума на невеж човек, а създаден безкрайно преди време, съществуващ през цялото това време според собствените си закони и програми – това е основната задача на човечеството! Изхождайки от факта, че Полевият свят е основата на Материалния свят, можем уверено да заявим, че е имало време, когато Материалният свят изобщо не е съществувал.

Можем образно да предположим, че в невъобразимото – далечно минало, в безкрайното пространство на Вселената и Времето, сред първоначално мъртвите, неодушевени, полеви материи, универсалния хаос на информацията и често агресивна енергия, живата, интелигентна душа. Това беше първоначалният полеви разум. Умът, възникнал в полевия свят, променящ се структурно, непрекъснато увеличавайки обема си, поглъщал все повече и повече нови знания, придобивал все повече и повече нови възможности, подчинявал все по-невероятни Вселенски сили, докато се превърнал в съвършен, Суперинтелигентен, всемогъщ, всеобхватен полеви организъм. Това наричаме Бог.

Свръхразум

Възпроизвеждането в полевия свят е малко по-различно от възпроизвеждането в материалния свят. В Материалния свят хората се раждат със собствения си живот. В полевия свят това е подобно на клетъчното делене, увеличаване на масата. Клетките-клетки не се отделят една от друга за независим живот, те са толкова взаимосвързани, че представляват един организъм, който обединява милиарди независими, живи, интелигентни същества. Въпреки че в космоса те могат да бъдат разделени на значителни разстояния. Това разделение и увеличаване на масата позволи на Разума бързо да запълни цялата Вселена. Във всяко производство, възпроизвеждане има провали, промени. Някои интелигентни полеви образувания биха могли по една или друга причина да се отклонят от установените правила, по някакъв начин да се отделят. В резултат на това ние в действителност имаме не само Бог, но и Дявола. Дори в нашия далеч от перфектния свят някои страни са премахнали смъртното наказание. Естествено, за полето Ум, живеещо и подобряващо безкрайно (буквално и преносно) време, е неприемливо да се убива разумно същество. След като напълно овладее Полевия свят, Полевото разузнаване започва да търси възможности да използва собствената си сила. Подчинявайки се на волята на Създателя от бездната на „черните дупки“, започват да се появяват различни материални полета, материални обекти от Плътния свят. Така е създаден съвременният материален свят – светът на галактиките, звездите, планетите и накрая ние, хората. Светът, който виждаме, докосваме, усещаме, усещаме. Този процес продължава непрекъснато, тъй като материалният Свят, неговите обекти имат определен период на развитие. Те имат начало и край. Основният принцип на материята, различни области, за нас винаги остава постоянен.

Всичко това се е случило досега в миналото, че за нас, хората, съществуването на Създателя е безкрайна величина.

За да разберем напълно величието,

безграничността, възможностите и целите на Създателя, от една страна, това е просто, но от друга страна е невъзможно поради ограничеността на нашия ум, дори само от обема на мозъка. Възможно ли е да сравним възможностите на нашия мозък, който е ограничен от черепа, с полето Интелигентност, което дори не е ограничено по размер?

Размерът му е Вселената, възможностите са всичко, което съществува в нея. Човек не измисля информация, тя винаги е съществувала, конкретно и преди появата на човек. Човечеството само постепенно натрупва информация в своето съзнание, използвайки директно паметта си, паметта на хората (различни легенди) и твърдите носители (книги, магнитни ленти, компютри и т.н.).

Представете си свръхмощен компютър, работещ не на микросхема, а на полева основа. И сега, нещо като Интернет, но не на Земята, а в универсалния мащаб. Неограничени размери и правомощия на „компютри“, състоящи се от полета, обединени в една Универсална „мрежа – Интернет“, се добавят към Суперразузнаването, невъобразимо за човек от гледна точка на мощност. Притежавайки неограничен запас от време, информация (знания), възможността за използване на неограничената енергия на Вселената, полевото свръхразузнаване или просто Бог, е имал и прилага на практика всичките си неограничени способности за хармоничното устройство на Вселената. Бих искал да подчертая, че както във всеки компютър, Универсалните програми (контролни програми), Законите като такива са основният инструмент за контрол на Вселената. Практически дори за Свръхразума,със своите невъобразими възможности е невъзможно да се контролира всичко и всичко във Вселената, без да се инсталират фундаментални програми.

Свръхразум

Информационните и енергийни програми

контролират живота в Материалния свят, нашия живот с вас. С тяхна помощ нашите мисли се трансформират в полеви информационни и енергийни програми от местно значение, които впоследствие се прилагат в нашия свят.

Именно рамката на тези програми, които Христос ни очерта, давайки ни Заповедите, обозначавайки регулирана, защитена от агресивни влияния зона на човешкия живот. Зона, в която човек може да живее под закрилата на Създателя. Всички други човешки действия извън обхвата на тези програми се намират в опасна, нерегламентирана, незащитена зона на живот. Те винаги са изпълнени с непредсказуеми последици. Но човек има право на избор. Той има право да реши как да живее. Живейте под закрилата на Създателя или рискувайте не само собствения си живот, но и интересите на вашия вид.

Имайки предвид гореизложеното, можем недвусмислено да заявим: Полевото суперразузнаване на Вселената се състои не само от живи интелигентни части-клетки, но и от просто функционални формации (компютри), които поддържат, осигуряват функционалността на инсталираните програми във Вселената, натрупват, съхраняват информация, въведете необходимите корекции в хода на събитията и др. Това е много важна концепция за по-нататъшно изучаване на Вселената!

Нещо подобно може образно да си представи, естествено само в най-общ план, структурата на Вселенското свръхразузнаване, неговото величие и неговата сила. В момента можем да си представим структурата на полето Свят само със силата на нашето въображение. Но съм повече от сигурен, че скоро човечеството ще се научи да вижда полетата и тогава Полевият свят ще се появи пред нас в целия си блясък.

Представете си, че сте успели да се свържете с тази универсална интернет мрежа. В допълнение към огромното количество информация за миналото, настоящето и бъдещето, би било възможно директно да получите невероятно количество енергия, но най-важното е, че можете да повлияете на програмите! Не е ли това крайната мечта на човек? Въпреки че дори сега можем да влияем на полеви програми чрез мисъл. Молитвата е инструментът, с който ние сами създаваме полеви програми, които след това се реализират, по един или друг начин, в нашия Материален свят. Напълно признавам, че идолите на Великденския остров биха могли да бъдат поставени вертикално с помощта на едновременна молитва от маса хора. Тоест чрез създаване на мощна полева програма, която повлия на идолите, като ги доведе до вертикално положение. Традициите на островитяните твърдят точно това. Ако това е вярно, тогава пред човечеството се откриват невероятни възможности! Но тези знания трябва да се използват внимателно и само за създаване!

Благодарим Ви, че прочетохте тази статия. Просвещението няма за цел да промени вашата гледна точка. Дали ще повярвате на тази статия или не, това е ваш избор! Не забравяйте да ни последвате в социалните мрежи!

Просвещението ©

Внимание! Всяко пълно или частично копиране на материали на Просвещението без писмено разрешение и директен линк към оригиналната публикация на Просвещението, включително от други електронни ресурси, ще се смята за грубо нарушение на Закона за защита на интелектуалната собственост на Република България. Просвещението си запазва правото да реагира на подобни нарушения включително по съдебен ред.

1 Comment

  • Подробно описание на Сътворението вкл. извън догадките на науката до момента

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Translate »
error: Съдържанието е защитено!!!