Силата на чакрите и кундалинитеВ теоретичното описание на чакрите те представляват прост и удобен начин за изчертаването на визуалната по мащаб карта на човешкото развитие. Този термин е един от централните в духовната практика и традиция на индуизма. Смята се, че чакрите са енергийни канали във финото тяло, около които „кръжат” енергийните вихри. Но дори и материалистичният поглед върху живота да е по-близо до вас, можете да се запознаете с теорията за чакрите като вид стълба на човешката еволюция. Смята се, че всички наши усещания са свързани с работата на чакрите – яснота и сила на преживяванията, дълбочина на възприятието, яснота на мислене, креативност и бодрост.

В човешкото тялото има много чакри, но само седем са основните във всички учения. Смята се, че цветовете на чакрите на едно фино ниво съвпадат с цветовете на дъгата от червено – първата чакра до лилаво – седмата чакрта. До известна степен всеки човек може да почувства своите чакри. Толкова сме свикнали с тези усещания, че вече не им обръщаме внимание и ги приемаме за даденост. Чакрите (енергийните центрове в човешкото тяло) се преживяват субективно, тъй като информацията в каналите на финото тяло и дълбочината на възприятие са индивидуални.

Силата на кундалините

е енергията на всички наши минали кари, нашия житейски опит. Невъзможно е да се каже конкретно, че кундалини се намира на едно или друго място, но конвенционално муладхара чакра е общоприета като източник – именно чрез тази чакра се проявява кундалини. Издигайки се по-нагоре, по централния енергиен канал (по гръбначния стълб), кундалини преодолява трите енергийни възли във фините тела и отваря по-високите чакри, като изправя енергийните канали, подхранвайки ги с енергия като включва области на възприятие, които преди са били недостъпни за нашето съзнание.

Дейностите на кундалини се приписват всички усещания на нашата човешка реалност, а отворените чакри се тълкуват като проява на безкрайния ѝ потенциал. По същество, как и какво чувстваме, е самата сила на кундалини, която непрекъснато се проявява и пресъздава чрез енергийните центрове.

Съществуват специални практики на кундалини йога за бързото събуждане и повишаване на тази сила, така че тя да премине през всяка чакра, да я енергизира със своя ток и да разкрие пълният ѝ потенциал. Тези упражнения обаче не са безопасни и не са предназначени за независимо овладяване. Ефектите от кундалини йога без съответните промени в съзнанието не траят дълго. Докато еднозначността се задълбочава в медитацията, Кундалини се събужда спонтанно.

Понятието “чакра”

идва от санскритски език. Обикновено се използват оригиналните имена на чакрите, които ще ви покажем по-долу. Чакрите са разположени както следва – отдолу нагоре: муладхара (областта на опашната кост, при жените, задната стена на шийката на матката), свадхистхана (гениталиите), манипура (областта на пъпа), анахата (центърът на гърдите), вишудха (гърлото област), аджна (трето око, хипофизна жлеза), сахасрара (корона).

Силата на чакрите и кундалините

Чакрата Муладхара е отговорна за проявата на съзнанието на физическо ниво, за оцеляването, безопасността, храната и подслона. Смята се, че в муладхара има кармичен „възел Брахма“, който е свързан с грубите желания. Съзнанието на силно развитите животни, малките деца и много възрастни, които са се забавили в развитието си, е фиксирано върху тази чакра.

В езотеричната среда

понятието „чакрата“ е широко използвано. Да бъдеш човек на определена чакра означава да бъдеш повлиян от основните ѝ програми. В този случай да си на муладхара означава да възприемаш и оценяваш света през призмата на енергиите на тази чакра. В муладхара околната среда и нейните обекти са средствата за оцеляване. Блоковете на тази чакра като правило са различните животински страхове.

Разработената или дори отворена муладхара събужда енергията на кундалини, като и дава силно здраве и прекрасни способности („сиддхи“ в йога). Отварянето на тази чакра започва с усещането за кипене, кипяща енергия и леки тръпки в областта на опашната кост. Преживяванията могат да бъдат както приятни, така и болезнени.

Чакра Svadhisthana е отговорна за удоволствието и просперитета. Това все още е грубо, инфантилно познание за света. В наше време преобладаващата част от човечеството е в svadhisthana, поради което темата за секса е толкова актуална навсякъде. Сексуалното удоволствие е енергията на svadhisthana. По време на полов акт във финото тяло цялата енергия се изтегля в областта на тази чакра и по време на оргазъм тя изгаря. Затова ученията препоръчват въздържание. За да се издигнете до ниво над svadhisthana, е необходимо да се спести енергия, след което тя започва да притиска блокажите в каналите на финото тяло, което се проявява като позната сексуална възбуда.

Издигнала се по-високо, тази енергия започва да захранва по-активно висшите чакри, понякога, тъй като те се изчистват, причинявайки разновидности на тъпа и влошена психическа болка, съчетана с всякакви приятни преживявания. Интензивността на страданието е право пропорционална на вътрешната съпротива срещу натиска на силата на кундалини. Блаженството и радостта, от друга страна, са резултат от свободния поток на жизнената енергия. Блоковете в svadhisthana се проявяват като силни желания и похот. Смята се, че разкритата свадхистхана придава удивителен чар и изпълнение на желанията, от които вече няма зависимост.

Силата на чакрите и кундалините

Чакрата Манипура

е отговорна за волята, властта, контрола и подчинението. Това се дължи както на външния, така и на вътрешния свят. Блоковете на тази чакра са всякакви социални страхове, алчност, неувереност в себе си и слабост. Разкритата манипура дава особена сила – да влияе на нещата и събитията със собствена воля, да влага силата на тази енергия в думи и действия. Трите долни чакри са нивата на обикновените социални хора. Другите четири са духовни.

Анахата чакра е отговорна за любовта

Смята се, че възелът на Вишну (Vishnu granthi) се намира в анахатата, която преодолявайки опитът от единството на вътрешните енергии, се появява връзката на долния и горния център.

Любовта на Анахата няма нищо общо с обич, ревност, съжаление и притежание. Ако се отървете от тези болезнени преживявания, то тогава от ежедневната „любов“ изобщо няма да остане нещо. Любовта на Анахата е нещо по-дълбоко, почти майчина. Именно от анахата чакра започва истинското духовно отваряне. Любовта на Анахата е безусловна, тя не изисква нищо и не е насочена към конкретни хора. Това е самодостатъчно блажено преживяване. Започвайки от този етап, идва реализацията на добре познатия християнски изказ – „Бог е любов“. С по-нататъшния напредък осъзнаването на смисъла на тази поговорка не се променя толкова, колкото се задълбочава.

Преходът към анахата е пробив към нов полюс на възприятие. Егоистичните стремежи към власт и правда се заменят със смирение и приемане. Вече има много малко такива хора в социалната среда, когато говорят – понякога дори няма значение какво, просто искате да слушате реч, наситена с тази топла енергия.

Блоковете върху анахата най-често са чувство за вина, депресия, емоционална привързаност и срам за извършеното в миналото съществуване. Ако енергията се издигне до тази чакра, понякога са необходими години, за да изпитате натрупаната отрицателна карма. Но след тези мъчения съзнанието се възнаграждава с относителна свобода и лекота.

Всяка отворена чакра дава различен вид блаженство, като следствие от свободно течащата енергия. В анахата това преживяване е особено дълбоко, макар и не толкова усъвършенствано, както във висшите центрове. Отворената анахата събужда интуицията и разширява съзнанието, защото прилепването към частните тесни прояви на егото изчезва. Възприемането става по-малко „фиксирано“. Медитацията протича лесно и дори спонтанно.

Силата на чакрите и кундалините

Вишудха чакра

е отговорна за творчеството на живота в най-дълбоките му аспекти. Ако кундалини напълно се издигне до нивото на вишудха, никога повече няма да се смъкне по-ниско – това е един вид хълбок. Смята се, че пълното разкриване на вишудха облекчава глада, дава дълголетие, дългосрочно осъзнаване в сънищата и други възможности. Възприятието на Вишудха може да бъде многостранно. Ако човек е гениално развит в творческата сфера, това изобщо не означава, че съзнанието му е във вишудха. Нивото на тази чакра е съзнанието на истински магьосник, създател на собствената си реалност. Съзнанието при тази чакра е още по-разширено. Блоковете на Вишуда се проявяват като придържане към собственото „Аз“, липса на гъвкавост, консерватизъм и посредственост в речта, ума, поведението и други прояви.

Аджна чакра

е отговорна за енергийния аспект на възприемане на реалността като поле на дейност на безграничните аспекти на различните видове енергии. Смята се, че възелът Шива се намира в аджна чакрата, която е отговорна за двойното (приятно / неприятно) възприемане на реалността. На нивото на тази чакра материята престава да изглежда толкова твърда и плътна, колкото на нивото на долните центрове. Тя отваря безкрайни възможности за собствена реализация. Финият свят се усеща като по-значим и дори по-„реален“ от физическия план.

Пълното разкриване на аджна се отървава от илюзията за индивидуалното съществуване. Реалността се усеща като огромно пространство, вибриращо от енергии. Появява се фината дълбока мъдрост, зависимостта от някакви фиксирани идеи изчезва и фактът за съществуването на неограниченото абсолютно знание става очевиден. Обикновеното разделяне на знанието на поток от частни мисли се дължи на неспособността да се разпознава и смила нивото на информация на висшите центрове. Ясновидството и всезнанието се появяват върху тази чакра, без да се ограничават до тесни понятия.

Блоковете в аджна чакрата се чувстват като различни видове ограничавания на собствените знания, изкривяване на входящата информация чрез собствени интерпретации, придържане към идеи, учения, догми, банална глупост и неадекватност. Тук отново можем да си припомним кастанеданския термин „правене“ и неговата противоположност – „неправене“, чиято същност се проявява напълно с отварянето на аджна чакрата.

Разбирането на ниво мисли е неизбежно субективно, чисто индивидуален процес. Всяка обективност в този случай или точността на разбирането винаги е относителна. В този смисъл всеки човек, привързан към възприемането и проявяването на реалността през призмата на мислите, е самотен.

Силата на чакрите и кундалините

Сахасрара чакра

е отговорна за съзнанието и възприятието като такова, за проявлението на нивото на чистото съществуване. Според текстовете сахасрара е група чакри, където основните са гуру чакра и нирвана чакра. Взети заедно, нивото на сахасрара съответства на нивото на проявление на Атман – по-висшето „Аз“. В индуизма се смята, че бог Шива е божеството на сакрасрара чакра, следователно, когато кундалини достигне този център, тя внася просветление в живота на човека и всички качества, които произтичат от обединението на кундалини с Шива.

Имената на Господ не са толкова важни за истинския практикуващ. Отиването до този център само по себе си вече бележи просветление и степента на реализация от която зависи чистотата на каналите на тази чакра. Пълното и окончателно просветление идва, когато кундалини достигне напълно този център, премахвайки всички запушвания в каналите. Тогава субектът се разпознава в собствената си абсолютна форма на чисто безусловно същество, при което безграничната реалност възниква спонтанно.

Става ясно, че това винаги е било така, просто умът не е бил в състояние да разпознае толкова фино ниво на реалността. Чистото „Аз“ е абсолютният субект. Ако има някакво усещане, което се приема за “Аз“, това е илюзия. „Азът“ възприема всички усещания. С издигането към по-висшето „Аз“ егото се оттегля и личността в обичайния смисъл вече не е там, просто съществува, в която тази личност се среща точно, както всички други жизнени явления. Важността и разделението идват от непросветения ум, който се е поставил на преден план. Всъщност умът няма своя собствена основа, а се появява на фона на висшето „Аз“ заедно с другите явления от реалността.

Атман обикновено се нарича наблюдателя, свидетеля, въпреки че дори това не може да отразява напълно същността му. Понякога те говорят за известна запълнена празнота, неописуема от факта, че умът оперира само с това, което се възприема.

Блоковете на сахасрара понижават нивото на яснота и грижа. Като цяло вашето ниво на разкриване на сахасрара може да се определи от степента на осъзнатост в съня. Смята се, че при напълно просветлен човек „кръгът на деня и нощта“ е затворен и той винаги е в съзнание, дори и в съня без сънища, на нивото на висшата причинно-следствена равнина.

Силата на чакрите и кундалините

Чакрите,

при условие че са ясно разбрани, сами по себе си са подходящи обекти за медитация от напреднал практикуващ. Когато има проблем, свързан с преживявания в областта на определена чакра, се препоръчва медитация върху тази чакра или върху самото преживяване. Например, медитацията върху вишудху, както вече споменахме, дава разширено съзнание.

При отваряне на сахасрара, на определен етап може да се появи видение на ярка златна топка. Смята се, че така се преживява причинното тяло. Можете да „влезете“ в тази топка, като медитирате върху нея. В същото време се преживява състояние на още по-дълбока свобода и празнота. Тази практика връща спомените от минали животи.

На чакрите също се гледа удобно като на своеобразна пирамида на човешката еволюция. В муладхара надделява желанието на човек да оцелее. В svadhisthana той вече изглежда оцелял и сега иска да живее до насита, да умножава, украсява и утешава съществуването си. На манипура човек, писнал от инфантилност, започва да възстановява всичко. Сега той се интересува от властта и контрола, а след като като се насити достатъчно от тях, той отива в анахата. При тази чакра човек се научава да обича всичко, което се е опитвал да контролира преди. Това също е удоволствие, но вече по-фино, свързано с алтруистичната склонност да споделя благословията си с ближния и състраданието. На още по-фино ниво човек създава вишудха чакра, като наистина се възхищава на красотата на най-фините и дълбоки форми. Преходът към аджна чакра е белязан от още по-фино и дълбоко възприемане на случващото се, състоящо се от различни нива на енергийни вибрации. Накрая, короната на еволюцията е Сахасрара чакра, която дава осъзнаване на реалността в нейния първичен и най-дълбок аспект на съществуването като такова.

Благодарим Ви, че прочетохте тази статия. Просвещението няма за цел да промени вашата гледна точка. Дали ще повярвате на тази статия или не, това е ваш избор! Не забравяйте да ни последвате в социалните мрежи!

Просвещението ©

Внимание! Всяко пълно или частично копиране на материали на Просвещението без писмено разрешение и директен линк към оригиналната публикация на Просвещението, включително от други електронни ресурси, ще се смята за грубо нарушение на Закона за защита на интелектуалната собственост на Република България. Просвещението си запазва правото да реагира на подобни нарушения включително по съдебен ред.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Next Post

Как да имаме супер памет?

Можете ли да си спомните името на учителя си от втори клас или какво сте яли онзи ден за вечеря? Ако отговорът ви е да, това е добре. Както дългосрочната, така и краткосрочната памет обикновено се влошават с възрастта. Колкото повече невролози научават за стареенето, толкова повече трикове откриват, за […]
Как да имаме супер памет?
error: Съдържанието е защитено!!!