Sunday, October 2office@prosveshtenieto.com

Следсмъртният животЗаконите на Вселената са повече от необичайни за нашите замъглени традиционни представи. Самият факт на посмъртния живот е многократно доказан от ясновидците при изучаването на фините структури на човека и Земята.

Както А. Безант казва в книгата си Езотерично християнство – “На човека е дадено да познава невидимите светове

За да стане още по-ясно на читателя защо и как след земния живот той ще продължи да живее в различната реалност, е полезно да покажем някои от характеристиките на областта на знанието, която притежава тази неясна тема. В различни времена тази тема получава различни имена, наричайки я езотерика, окултизъм, магия, йога, тайно учение, теософия, метафизика, парапсихология, психотроника.

Езотериката, или метафизиката, е наука, основана на резултатите от изследването на природните явления, отнасящи се до човека и Вселената. Науката е древна и нейните корени се връщат към нас от многото десетки хиляди години. За да оцелее, първобитният човек трябвало да научи скритите явления на околния свят, за да може да се излекува, да намери пътя до дома си, да се ориентира в непознатата област, да усети потенциалната опасност, да предвиди настоящите и бъдещите събития и т.н.

Следсмъртният живот

Установено е, че пет от сто души имат по природа окултни способности. Такива хора понякога се оказват изключителни специалисти, които създават със своите ученици истинска енциклопедия от интимни знания – за Божествения принцип и Вселенския разум, космогонията, еволюцията на човешкото общество, еволюцията на човешката душа и посмъртния живот на човек, окултна медицина, астрология, хипноза, телепатия, ясновидство, телекинеза, левитация и др.

Обектите на изследване тук са предимно „фини“ енергийно-материални структури, с други думи – вътрешната (езотерична), съществено-съдържателната страна на нещата, а не външната, повърхностна (екзотерична).

В училище ни учеха, че физиката е наука за природата и нейните явления в рамките на физическия свят. А езотериката, или метафизиката, изучава основно това, което е извън физическия свят. Ще покажа това с пример. Екстрасенсът знае, че човек се състои не само от физическо тяло, но и от няколко фини тела. Ясновидецът знае, че нашата планета има освен плътната материя, по която ходим и върху която живеем, още няколко огромни топки с фина структура, покриващи и проникващи в планетата. Подобни образувания, т.е. Природата като цяло, включително фините и материални обекти и явления, както и човешките връзки с тях, са включени в кръга на метафизичните изследвания. В същото време се правели опити да се достигне дори до познанието за същността на Бог.

Постепенно световете и структурите, невидими за обикновения човек, разкриват своите явления, особености и закони пред специалистите. С една дума, езотериката, или метафизиката, познава различната реалност. Към нея принадлежи и темата на тази статия.

Процесът на опознаване на невидимите светове

и структури е изключително труден дори за напреднали специалисти, тъй като всичко там е необичайно за нашия ум. На земята сме свикнали например с линейни, дву- и триизмерни измерения, докато астралният и менталният свят се характеризират съответно с четири и петизмерни измерения. Или как може неподготвен човек да разбере, че в будичния свят минало, настояще и бъдеще време присъстват едновременно?! Преди около 100 години съвременниците смятат C. Leadbeater за най-добрия изследовател на астралния и менталния план поради необичайното му развитие на дарбата на ясновидството и този уникален човек пише, че девет десети от това, което вижда и чувства по време на изследване, не могат да бъдат предадени с човешки думи. Между другото, терминът “ясновидство” означава способността да се види това, което е скрито от физическото зрение.

Ето един пример. Освен физическото тяло човек притежава и такива фини енергийно-материални тела като астрално и ментално. Ако бъдат събудени за действие, тогава всеки ще отговори на вибрациите на материята от своя собствен план. Това въвежда човек в нови условия и свойства, благодарение на които той ще възприема по-високите и по-ниски вибрации от обикновено. Така ще му станат достъпни специалните форми на възприятие, включително за посмъртния живот на хората.

Придобиването на такива знания и умения обикновено се извършва под ръководството на опитен ментор, а за постигане на най-високо ниво на резултати са необходими много години упорит труд.

Следсмъртният живот

Както пише Е. Шур, на Питагор (роден през 570 г. пр. н. е. и по-късно станал един от най-големите окултисти) му е отнело 22 години, за да учи при египетските жреци и 10 години за да тренира при персийските жреци наученото. Всичко това му коствало 32 години от неговия живот! Друг пример. В Палестина е имало обичай, че тийнейджър на 13-годишна възраст трябва сам да избере булка. А Исус от Назарет, както е известно от неговите „загубени години“, постъпил по различен начин – вместо да се ожени, той тайно напуснал дома си на тази възраст и с керван търговци заминал за Индия и съседните страни, където, учейки с мъдреците, той достигнал изключително високи висоти в областта на окултизма, като там той става Великият Посветен в тайните на Вселената. Това му отнело 17 години! Друг пример. Днес във Филипините работят лечители-хирурзи, които с голи ръце (без скалпел, дезинфекция и анестезия) извършват коремни операции за 2-3 минути, включително отстраняване на злокачествени тумори. За обучение по държавната програма на такива лечители се избират и обучават юноши с естествени окултни данни в продължение на 10 години.

Друга особеност на езотериката

в много отношения е нейната секретност за широката публика. През цялото време основната част от знанията се запазвала само от избрани специалисти. Това били преди 20 хиляди години – брахманите, преди 7 – 2 хиляди години – Великите Просветени (Кришна, Гаутама, Рама, Конфуций, Хермес, Мойсей, Питагор, Исус и др.), както и в посочените времена и по-късно Учители на мъдростта и духовни водачи – йерофанти, махатми, Адепти, гурута и т.н. Всички те предавали знанията си само на своите доказани ученици, които с времето се превърнали и в изявени специалисти. Например, преди 100 години е имало около 50 Махатми и Адепти на земното кълбо, а колко са сега – никой няма информация. Тези Учители периодично позволявали на своите ученици да разкриват само някаква информация на обикновените хора, но не повече. Една от причините за такава секретност е следната – на Земята е имало, има и ще има егоисти, които в случай на притежаване на супер-психически способности ще могат да причинят големи щети на обществото за лична изгода. Именно за да се избегне това, това знание се държи под ключ.

Понякога езотериката е била умишлено изкривена. Например, римските епископи и папи, водени от алчното желание за власт, господство над хората и богатството, не се задоволявали с хуманизма и езотеричното учение на историческия Исус и заменят същността на тази личност с „църковната“ , а неговото учение с догма и церемониал от външно качество. В резултат на това християнската църква се ражда и укрепва чрез сплашване, жестокост, кръв и загуба на живот. Достатъчно е да си припомним, какви ужаси поправяла инквизицията в продължение на 600 години! Френската революция и лично Наполеон нанасят съкрушителен удар на инквизицията. Сега църквата не изгаря живи хора на клада и не им изтръгва вътрешностите, но догмите и церемониите всъщност са останали същите.

През втората половина на 19-ти век и първата половина на 20-ти век на Запад настъпва вълна на теософската мисъл, представена от такива светила като Блаватска, Ледбитер, Безант, Рьорих и други (между другото, отбелязвайки Е. П. Блаватска за услуги на човечеството, ООН обявило 2001 г. за „Година на Блаватска“). Всички те имали активни контакти с Махатмите и Адептите. Последните понякога предавали определена информация на посочените лица за публикуване, която тези лица проверявали в своите проучвания, след което получените резултати се проверявали с данните на техните колеги. По този начин в пресата се предавал само материалът, който преминава през „многослойния филтър“, като по този начин се постигало високо ниво на надеждност на публикациите.

Следсмъртният живот

Днес езотериката се разпространява на планетата по различни начини. На Изток се приема, както и преди, на всички нива – битово, религиозно, държавно. Там всяко дете знае, че след земния живот ще дойде извънтелесния, както идва пролетта след зимата или утрото след нощ. Природата по принцип е присъща на цикличност и в различни форми. Западът е по-хладнокръвен към езотеризма, но има и училища, катедри, центрове и други институции, където се изучават и разпространяват езотеричните науки. Например в Мюнхен, Германия, има Институт по парапсихология и сродни науки, който преподава голям брой езотерични дисциплини. В САЩ Институтът за психични изследвания обучава основно специалисти по практическа психоенергетика.

При хората и Земята се разграничават 7 енергийно-материални градации, които ги наричат ​​„тела”при хората и „светове”, „равнини” или „нива” за Земята. В Земята и отчасти при хората, има по-малко плътна формация, която прониква в по-плътната формация и я оставя на известно разстояние, да речем, както дневната светлина прониква през стъклото на прозореца. Човекът и планетата имат различно устройство като глава зеле, където всяко листо заема свой собствен обем. И така, извън човешкото тяло излиза етерното – с 2-3 см, астралното – с няколко дециметра, а умственото – до 2,5 метра, образувайки овал с формата на яйце. Съставните части на „триадата” във физическото тяло са лишени от строго очертани форми, докато „божественото” тяло 7 заема областта, където влизат човешкият мозък и сърцето. Всичките седем човешки тела са взаимосвързани с фините тела, които влияят на физическото тяло.

По-малко плътните светове на Земята

имат сферична форма, като самата планета, и стърчат извън нейните граници на огромни разстояния. Астралният свят на Земята почти достига орбитата на Луната, менталният свят, по размер се отнася до астрала по същия начин, както астралът към физическото тяло на Земята, нирваничният свят или “нирвана” обхваща почти цялата слънчева система. Извън границите си Земята има още два свята с по-малко плътна материя, но нямаме информация за тях. Плътността на материята във всеки свят се различава от плътността на съседния по приблизително същия начин като плътността на водната пара и леда. Всяка равнина на Земята е разделена на още седем подравнини, където седмата е най-плътната. Всички тези светове заемат едно и също пространство на повърхността на Земята, поради което хората са заобиколени и проникнати от тях.

Характерна особеност на човешката структура е, че телата на “кватернера” ​​се отхвърлят по различно време, а душата като част от “триадата” живее вечно. Всичко това засяга общата еволюция на човешката душа и живота след смъртта.

Етапите и смисълът на човешкия живот

Според Закона за еволюцията всичко във Вселената се развива и усъвършенства – галактики, планети, човечеството и пр. Това важи и за човешките души, по техния сложен път на движение. Първо те преминават през всички нисши царства – минерални, растителни и животински, където постепенно стават по-съвършени. Тогава душите мигрират в човешкото общество, за да придобият възможно най-много интелектуални и морални качества. По време на живота на земята човек развива астралното и менталното тяло на „кватернера”, който „храни” свръхфизичните тела на ума и сетивата на „триадата”. Въпреки в много отношения несъответствието на условията на земния етап от живота, именно на земята душата придобива повече импулси за усъвършенстване, отколкото в други части на еволюционния път.

Когато физическото тяло се износва, то се откъсва от другите човешки тела и настъпва актът на смъртта. Скоро етерното тяло също се отхвърля, а от останалите пет тела се образуват като независим организъм, който ще започне да живее във фините светове на Земята. Така започва вторият етап от живота на човека. То продължава средно 1000 – 1500 години като целта е основно почивка на душата от земните трудности и продължаване на известно усъвършенстване на нея. С течение на времето астралните и менталните тела на човек ще се износят и тогава душата, вече напълно освободена от всички компоненти на “кватернера“, според универсалните закони отново ще бъде изпратена на Земята. Целта на това действие е по-нататъшната еволюция на душата в земните условия, но вече в ново физическо тяло, с нова “кватернита“.

Следсмъртният живот

Такива прераждания, земни и извънземни етапи от живота, се случват стотици и хиляди пъти, докато душата стане божествено съвършена. След това ще се премести в най-фините универсални светове и ще попълни армията от членове на Божествената йерархия, Разумни сили. Всичко това е програмирано и осъществено, защото според езотеричното учение Вселената се интересува от попълване на редиците на Разумните сили, които са строителите на цялата универсална икономика – галактики, слънчеви системи, планети и т.н. Със същата цел тези Сили организирали човечеството на планетата Земя. В същото време, за разлика от повечето от най-близките до нас планети, тук са създадени благоприятни условия за живот. Следователно всеки човек изпълнява, без да забелязва това, висока мисия – усъвършенствайки се, той усъвършенства човешката душа за Вселената в два основни параметъра – интелект и морал. Но Разумните сили приемат в своята компания само онези души, които са постигнали най-високото съвършенство. Невъзможно е това да се организира в един земен живот, следователно бяли предписани не само земните, но и посмъртните етапи на живот, и дори в множествено число (земният етап и извънтелесният, които се наричат ​​„кръгът на живота“). Това, накратко, е естеството на факта, че съществува посмъртен живот.

Високото ниво на съзнание и морал в човек е привлекателно не само за Вселената, но и за самия човек, тъй като благодарение на тези си качества той ще може да организира както земната, така и посмъртната фаза на живота в по-смислен и интересен начин. Какъвто е бил човек на земята, такъв ще бъде и във финия свят, където ще вземе целия си интелектуален и морален багаж, с всички недостатъци и предимства. Само в надземния свят те ще станат по-тънки и по-силни – например човек, който е бил зъл на земята, ще се разгневи още повече там. Следователно, едно притъпено съзнание и пороци трябва да бъдат премахнати през земния живот. В същото време е полезно да се развива съзнанието в широк смисъл, с творчески пристрастия, по отношение на морала и е желателно да се ръководи от принципа: „Прави повече за хората, отколкото за себе си“. Ако при постигане на тези качества нещо не се получи, тогава няма значение. За да се създаде по-благоприятна кармична ситуация, важен е не толкова резултатът, колкото искреното, от сърце, желание на човек да постигне резултат.

Как Вселената преценява достойнствата и недостатъците на всеки човек?

За това тя има сигурно средство – Законът за причината и следствието (Кармата). Същността му на всекидневно ниво е следната – ако в този земен живот човек е направил нещо лошо, то в следващия земен живот, след извънтелесния, той ще трябва да изкупи предишните си действия и обратно – добрите дела сега ще бъдат възнаградени с добро по-късно. Кармата компенсира справедливостта според поговорката: “Каквото посееш – това жънеш!

Кармата се простира до всички светове, земни и фини, т.е. засяга човек през целия “кръг на живота“. Но всички неприлични действия човек сам трябва да коригира на земята. Обредът за опрощение, дори и за пари, поражда у човека безотговорност за действията, което влошава кармата му.

Законите на еволюцията и кармата до голяма степен оформят живота на човек, но той не е напълно кодиран от тях, защото той има свои собствени средства, които могат да повлияят на неговата съдба и живот, земен и посмъртен, и това е неговата воля! Въпреки че има потенциални помощници за човека във фините светове на Земята, те обикновено са заети със собствените си дела и всъщност нямат време за нас. Следователно, както вече споменахме, окултизмът учи, че човек трябва да се опита сам да реши проблемите си. Освен това, както било отбелязано, кармата засяга главно следващия „кръг на живота“, докато решителността, постоянството и другите прояви на силната воля на човек могат да надделеят над кармичната ситуация към по-добро дори в настоящия „кръг на живот“.

Следсмъртният живот

Според универсалните закони смисълът на живота на човек във всеки „кръг“ е насочен към подобряване на интелектуалните и моралните качества на душата. Преминаването на всички „кръгове на живота“ има за цел да доведе човека-звяр до Богочовека, тоест приблизително до нивото на Махатмите (Махатма е Адепт от най-висока степен, изпълнявайки плана на Логоса върху Земята, той достига горната степен на битието – нирвана). В ежедневието добротата, незаинтересоваността, подпомагането на хората без полза за себе си са високо ценени в човек.

Езотериката настоява, че смъртта не е краят! Точно обратното – само преходът към втория етап от живота на човек, и то за повечето хора той е по-лесен и приятен. Да, смъртта временно ви разделя от близките, но ще ви свърже с роднини и приятели, които преди това са напуснали земния свят. За да организира среща с тях, човек ще трябва, след като премине през чистилището, само да напрегне мислите и желанията си за среща.

Ще бъде по-добре за човек, ако в часовете на смъртта той започне да мисли за прехода към новия свят само като ярко действие, мислейки какви приятни дейности може да прекара там. С една дума, трябва да се стремим към светлината, насочвайки всичките си ресурси към това – съзнание, желание и воля. И преди смъртта, и по-късно. Само към светлината, изхвърля всички мрачни настроения.

Благодарим Ви, че прочетохте тази статия. Просвещението няма за цел да промени вашата гледна точка. Дали ще повярвате на тази статия или не, това е ваш избор! Не забравяйте да ни последвате в социалните мрежи!

Просвещението ©

Внимание! Всяко пълно или частично копиране на материали на Просвещението без писмено разрешение и директен линк към оригиналната публикация на Просвещението, включително от други електронни ресурси, ще се смята за грубо нарушение на Закона за защита на интелектуалната собственост на Република България. Просвещението си запазва правото да реагира на подобни нарушения включително по съдебен ред.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Translate »
error: Съдържанието е защитено!!!