Съвременната наука и пътя към "отвъдното"
2 mths


Как да намерим пътя до място, което не ни е познато? Как да отворим вратите към неизвестното, ако нямаме ключ и не знаем, къде са самите порти? Ако няма път към определена равнина, това означава ли, че тя не съществува?

Съществуват две класически теоретични гледни точки за същността на сблъсъка на божественото и отвъдното. Едната противникова страна (огнената), се опитва да докаже реалността на демоните, като се позовава на религиозните източници, а втората, със студена усмивка, апелира към логиката и науката. 

Както разбираме, те в крайна сметка не стигат до нищо особено, тъй като нямат обща точка, от която да продължат. Но ако се вгледаме по-внимателно, може да намерим научна основа за съществуването на „отвъдното“.

Как да намерим място, което не съществува,

за да докажем, че го има или поне трябва да е така? Чували ли сте за Теорията на струните или по-точно за М-теорията? 

Съвременната наука и пътя към "отвъдното"

Теорията на струните е опит да се комбинират квантовата механика и теорията на относителността и да се изгради на тяхна основа Теорията на квантовата гравитация, която ще опише всички възможни физически взаимодействия и ще се превърне в Теорията на всичко. 

В квантовата теория на струните има напреднала посока, наречена М-теория. Това означава матрична или мембранна теория.

Квантовите струни са квантови обекти с дължината на Планк

и всички частици във Вселената и техните фундаментални взаимодействия оживяват от вибрациите на тези струни. Математически това е много удобен и ясно описан модел, въпреки че е физически невъзможно да се открият такива структури на практика. В резултат на това е невъзможно да се проведе критичен експеримент.

Теорията на струните е силно противоречива, но става последователна, когато се приложи към реалностите с по-високо измерение (с други думи, към други измерения). Както знаем, ние съществуваме в 4-измерно пространство. Към височината, дължината и ширината се добавя още едно измерение – времето.

В нашето 4-измерно пространство теорията на струните работи по някакъв начин, но с увеличаване на измерението всичко изведнъж си идва на мястото и теорията започва да работи математически. Тоест, пряка последица от теорията на струните е многоизмерността на пространството.

Съвременната наука и пътя към "отвъдното"

М-теорията развива тази идея.

За да открият квантовата гравитация и да комбинират всички известни физически взаимодействия, учените били принудени да приемат, че съществуват хипотетични фундаментални многоизмерни физически обекти с размери, по-малки от размерите на пространството, в което се намират. Те ги наричат брани (мембрана).

Мембраната е двуизмерна повърхност, а браната или трибраната може да бъде триизмерна повърхност в по-високоизмерно пространство (точно като нашия свят). Но около нашата брана трябва да има безкрайно много други брани, много по-големи и с повече измерения, т.е напълно различни светове, реалности и вселени.

Но защо тогава не ги забелязваме? Как да намерим пътя до тях?

Физиците приемат, че браните са непроницаеми една за друга. Единственото най-слабо нещо в браната са гравитоните (хипотетични частици), които носят гравитационната сила. И тук се натъкваме на квантовата гравитация, която трябва да може да отвори вратите към другите измерения.

Съвременната наука и пътя към "отвъдното"

Връщайки се към темата за съществуването на демоничните светове и с основата на квантовата теория на струните, ние приемаме, че Вселената има много измерения и различни светове, които съществуват под формата на брани.

Тогава въпросът за съществуването на другия свят

се премахва от само себе си, а за да открием пътя към обиталището на демоните, се нуждаем от напълно революционни открития в областта на квантовата гравитация. 

Можем да направим паралелизъм със Stranger Things и пътуването не само в пространството, но и във времето като това изглежда още по-правдоподобно, ако си припомним връзката им от гледна точка на физиката. 

Съвременната наука е отделена от това не за стотици, а за хиляди години според много учени. Следователно, дори теоретично да знаем къде да отидем и как да отворим вратата, практически не можем да го направим, защото ще се видим от другата страна, така или иначе.

Благодарим Ви, че прочетохте тази статия. Просвещението няма за цел да промени вашата гледна точка. Дали ще повярвате на тази статия или не, това е ваш избор! Не забравяйте да ни последвате в социалните мрежи!

Просвещението ©

Внимание! Всяко пълно или частично копиране на материали на Просвещението без писмено разрешение и директен линк към оригиналната публикация на Просвещението, включително от други електронни ресурси, ще се смята за грубо нарушение на Закона за защита на интелектуалната собственост на Република България. Просвещението си запазва правото да реагира на подобни нарушения включително по съдебен ред.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *