Връзката на Българското богомилство и розенкройцерите

Връзката на Българското богомилство и розенкройцерите

0 1 min 2 yrs

Тази тема все още не е задълбочено и всестранно проучена, което е съвсем обяснимо при десетилетия на забрана да се работи по тези въпроси. От друга страна, апокрифната богомилска литература е била унищожена в България, а богомилите и техните последователи са били прогонени от страната […]

Богомили