Пленници на времето

Пленници на времето

0 1 min 1 yr

В съвременното общество ние сме пленници на времето, което е ограничено само до количеството, тоест до простото аритметично изчисление на секунди, минути, часове, години. Времето никога не ни стига и ако някога имаме малко повече, ние го губим ненужно. Качествените му характеристики са изчезнали. Някога […]

Езотерика Психология