Еволюцията на Науката и философията

Еволюцията на Науката и философията

1 1 min 7 mths

Връзката между науката и философията е много важна за откриването на природата и съществата, за познаването, описанието и оценяването на тяхното значение. И двете дейности на човешкия дух са проява на една и съща когнитивна потребност и по същество са взаимозависими. Нека си спомним фразата, […]

История Любопитно