Съществува ли гравитацията наистина

Съществува ли гравитацията наистина

0 1 min 18 hrs

За съжаление много хора не разбират природата на гравитацията и вероятно никой не я разбира. Официалната дефиниция гласи, че всяка маса има гравитация и привлича други маси. Но колко голям трябва да бъде един обект, за да започне да има гравитация? Защо Земята има гравитация? […]

Наука