Дискът на смъртта - мистериозният артефакт

Дискът на смъртта – мистериозният артефакт

0 1 min 2 weeks

Един от най-мистериозните артефакти от Теотиуакан, е т. нар. “Дискът на смъртта”. Този артефакт генерира много повече въпроси отколкото отговори. Различните изследователи градят хипотези, че това е част от ритуална структура, до най-алтернативните, потвърждаващи теорията за срещата на нашите далечни предци с извънземен разум. Този […]

Тайни и Загадки