Tuesday, September 27office@prosveshtenieto.com

Tag: Богомили

Тамплиерите и тайната за Исус
Богомили, Тайни и Загадки

Тамплиерите и тайната за Исус

Всички знаем, че Християнската религия се превръща в държавна религия в Римската империя едва през IV век, т.е. 350 години след смъртта на Исус. Каноничната версия на християнството, известна и сега, се формира от 4-ти до 8-ми век, като систематично пресява еретическите изповеди и евангелията, така наречените апокрифи в продължение на 400 години. Но оттам човек си задава въпроса промени ли Рим първоначалното учение на Исус? Въведение Както знаете, основателят на Ордена, Готфрид от Буйон, се смятал за един от вдъхновителите и организаторите на първия кръстоносен поход. Той отишъл там в компанията на няколко съмишленици, които поставил след превземането на Йерусалим в разрушения храм на Соломон. Всъщност Орденът на тамплиерите е основан през 1099 г., но по -късна дата влиза в история...
Връзката на Българското богомилство и розенкройцерите
Богомили

Връзката на Българското богомилство и розенкройцерите

Тази тема все още не е задълбочено и всестранно проучена, което е съвсем обяснимо при десетилетия на забрана да се работи по тези въпроси. От друга страна, апокрифната богомилска литература е била унищожена в България, а богомилите и техните последователи са били прогонени от страната или избити. Въпреки това, следи от тяхното учение и дейност са останали в страните, където богомилството намира добър прием – Сърбия, Хърватия, Босна, Франция, Германия, Испания, Англия, Италия. Какво знаем за богомилите? Основоположник на това учение, в основата на което стои вярата в Христос и християнството, е Боян Мага, по-малкият син на Симеон. Когато баща му умира, на престола сяда брат му Петър, а Бениамин-Боян отива да учи в Константинопол, където завършва Магнаурската школа. Имало сведения, че...
Скритите символи в НДК
Богомили, България, Траки

Скритите символи в НДК

В проекта Людмила Живкова вградила философията на богомилството и Агни йога. "Мислете за мен като за огън", често казвала тя, намеквайки за увлечението си по учението на Николай Рьорих. Около НДК се разгарят огнени страсти, хвърчат искри от оксижени и в буквалния смисъл бушуват пожари. Пророкът на “унижените и оскърбените” Петър Волгин плаши, че пламналият кран “Марица” вещае и други пожари. Нищо чудно, че около НДК всичко пламти - огнените символи са кодирани в двореца, те са самата му същност, философската основа, на която е построен той. Фундамент с печата на хилядолетията. Под бронзовото слънце на Георги Чапкънов, греещо от “зенита” на най-високата точка на фасадата, всяка Божа сутрин на зазоряване идват някакви хора, които посрещат изгрева, като изпълня...
Последните богомили са били изгорени на Арена ди Верона
Богомили

Последните богомили са били изгорени на Арена ди Верона

В сайта на италианската община Сирмионе може да се прочете следното: На 11 ноември 1276 г. последните 166 катари, приютили се в Сирмионе, са арестувани от военна експедиция, водена от капитана на народа на Мантуа и от Алберто дела Скала, и двамата заинтересувани да получат папски милости, унищожавайки последната катарска крепост. После са заведени във Верона, където на 13 февруари 1278 г. са изгорени живи на Арена ди Верона. Да почетем чудовищната човешка клада на последните 166 катари на Арена ди Верона от 13 февруари 1278 г.  Следва обяснението, какво представлява катарството и неговото върховно тайнство, което нашите богомили наричат Утешение, а когато отиват в земите на бившата Римска империя, го превеждат буквално на латински: Consolamentum. „Катаризмът беше едно учение ря...
Kакво е открил Николай Райнов в рицарските подземия на Малта
Богомили

Kакво е открил Николай Райнов в рицарските подземия на Малта

Неиздаден ръкопис на отлъчения от църквата проф. Николай Райнов преобръща средновековната история на българите! В подземните хранилища на рицарите йоанити на остров Малта се съхраняват древни ръкописи. От векове тези архиви са държани далеч от любопитни погледи. През 1933 г. благодарение на широките си международни контакти и влияние проф. Николай Райнов получава разрешение от Ордена на хоспиталиерите да влезе в библиотеката. Това, което го е отвело в Малта, е неистовият му интерес към едно друго, но много по-старо братство - това на богомилите. Тайната стая под пода на единствената напълно запазена богомилска църква в катакомбите на град Яйце в Босна. Според една градска легенда проф. Райнов донесъл подробни записки от тази командировка, които след смъртта му останали у сина му ...
Великата лъжа на Александър Чертков за България
Богомили, България, История, Любопитно, Траки

Великата лъжа на Александър Чертков за България

Руснакът  Александър Дмитриевич Чертков (1789-1858) първи пуска в ход измислицата, че българите на Аспарух, които през 680 г. създават държава на юг от Дунав, са една малка орда, която славяните асимилирали. Тази откровена лъжа, създадена от Чертков през 1842 г., е подета от руската пропаганда и догматично е наложена в историческата наука в Русия и България след 1878 г. Науката история работи с тези теории, които подлежат на критика, доказване или оборване. Когато коментираш и правиш съвкупни заключения, те би трябвало да бъдат на база археология, история, извори (от съвременни на събитието летописци), лингвистика, генетика и антропология. Великата лъжа за произхода на българите е сътворена от руснакът Александър Дмитриевич Чертков (1789-1858) , който първи пуска в ход измислиц...
Знакът на Богомилите
Богомили

Знакът на Богомилите

По ред причини считам, че Богомилството е продължение на магурската традиция на познанието. Тогава може би науката има какво да ни каже за този символ, след като магурските знаня имат и съвсем научен прочит? Знакът на Богомилите е е схематично представяне на атома на химичния елемент хелий. Той се „произвежда“ в звездите при термоядрения синтез, когато се сливат ядра на водорода: Името му значи „слънчев“, а може би дори и светъл, ярък, блестящ. Ако се използва разбирането за българските букви, кето се постига чрез разбирането на рисунките на Магура, HELL се чете по следния начин: Х е превръщане от един краен вид в противоположния, Е е проектирането на това превръщане, Л е равнището на телесното, а двойното ЛЛ следва да се прочеткато Й, което е равнището на действието. Енергията е др...
Възгледи на богомилите за сътворяването на света
Богомили

Възгледи на богомилите за сътворяването на света

Възгледите на богомилите за сътворяването на Всемира са описани подробно в 36 етапа от книгата „Мировъзрение”, част І: “Силата на Сътворението и Силата на Разрушението са били затворени дълго време в началната мъртва точка, от която нищо не е започвало и нищо не е свършвало. Тласканата от съзнанието за творчество Сила на Сътворението напуснала мъртвата точка и преминала от небитие към битие, тоест започнала сътворяването на света. Тя сгъстила част от своето дихание и по този начин създала първото тяло. Постепенно го уголемявала и когато то станало достатъчно голямо, създала от него Земята. Виждайки, че Земята тъне в мрак, в който Силата на Разрушението може да се опита да я разруши, Силата на Сътворението решила да създаде светлината. Със свое дихание, в което вложила огъня на вдъхн...
Тайната книга на Богомилите
Богомили

Тайната книга на Богомилите

Латинската версия на новозаветния апокриф, намерен в Архива на инквизицията в гр. Каркасон (Франция). Той е познат и под заглавието на нейния по-късен вариант Йоаново запитване, Йоаново или Лъжовно евангелие. Тайната книга е написана под формата на откровение на Христа в отговор на запитвания на Йоан евангелист и апостол. Тя е едно от най-известните апокрифни съчинения, което има неоценимо значение като извор за развитието на богомилските възгледи след X век. За разлика от Беседата на презвитер Козма, главният извор за първите богомили, Тайната книга не е насочена против богомилството, а е главно пособие за проповядването му през XII и близките следващи векове. Особено със своята втора, апокалиптична част тя свидетелства за това, че богомилите не са признавали Стария завет и по това...
Свещенната библия на Катарите
Богомили

Свещенната библия на Катарите

Преди да се говори за катарски превод на Библията е нужно да се отбележи, че учението на катарите води началото си от гностицизма на антична Александрия, където ранното Християнско учение е абсорбирано от религиите, философиите и културата на древността често водейки до създаването на еретични течения. Имено такова е учението на катарите и богомилството. И въпреки че, съществуването на цялостен катарски превод на Библията е спорно, важна за настоящата поредица са запазените до днес катарски преводи на части от Писанията и най-вече тяхната връзка с преводите на Уиклиф, Вулфила и славянската Библия.Преводът на Библията направен от Вулфила намира широко разпространение в готските кралства, а по-късно и в Ломбардия. Имено в тук я началото на 5 в. се преселват визиготите, между които се предпо...
Сакралните ритуали на Богомилите
Богомили

Сакралните ритуали на Богомилите

По българските земи богомилството възниква през 928 г. в подземието на манастира „св. Параскева“. Първите български богомили са княз Бенеамин, патриарх Стефан, презвитер Йеремия, Симеон Антипа, Василий Византиец и Гавриил Лесновски. Водач на българското богомилство става княз Бенеамин, известен още като Боян Мага, а в негова дясна ръка се превръща презвитер Йеремия, по-популярен като поп Богомил. Основната цел на богомилите била да приложат християнство, неподвластно на църквата и царете. Всяка сутрин богомилите посрещали изгрева на Слънцето, защото смятали неговите първи лъчи за лечебни. Често се молели до преумора и изкачвали планини, за да се заредят с енергия. Богомилите не забранявали брака, но безбрачието било желателно за служителите на религиозното движение. Те носели черни ...
Какво са скрили богомилите в Земенският манастир
Богомили

Какво са скрили богомилите в Земенският манастир

Богомилите криели в Земенския манастир мистичния знак на българите. Земенският манастир – една загадка на повече от 10 века Според древна легенда през Земен са минали и кръстоносците, които търсили храма на Соломон по писмени знаци от стенописите. Истина или не, със сигурност обаче не може да се отрече огромната архитектурна стойност на тази малка църква, чиито купол е вписан в квадрат. Вътре храма е изрисуван с живи и реалистични образи. Те са автентични и не са реставрирани. Цветните стенописи са изключително добре съхранени до днес, въпреки, че най-стария датира от 11 век, когато била построена обителта. Той изобразява Св. Ана и е единствената фреска, запазена от първото изографисване на храма. Лaнзa дoбaвя, чe вcичĸo, ĸoeтo мoжe дa ce cлyчи ce пpoявявa в няĸaĸъв мoм...
Как изглеждали Богомилските общини
Богомили

Как изглеждали Богомилските общини

Богомилите организирали своя живот в общини, които наричали “общиарии”. Живеещите в тези общини били с равни права и равни задължения. Трудът в общините бил посветен на Силата на Сътворението. Децата след 7-годишна възраст посещавали училище предиобед, а следобед изучавали занаяти. Не се допускало златото и среброто да служат за монети или за разменни стойности. Ценните метали се използвали само за украса. Излишъците от реколтата се разменяли за необходими вещи и храни с други общини. Във всяка община имало храм, който също бил посветен на Силата на Сътворението и представлявал помещение, което имало олтар и салон без украса. Олтарът се изграждал на източната стена на храма, а входовете били от запад, север и юг. В двора на храма имало жилище, в което живеел свещенослужителят. Допус...
Дан Колов – Българският борец
България

Дан Колов – Българският борец

Популярният българин отказал оферти на Ал Капоне и Холивуд Днес се навършват 78 години от смъртта на първата голяма световна звезда на българския спорт. На 26 март умира Дан Колов само на 47-годишна възраст. Най-силният българин за всички времена е роден на 27 декември 1892 г. в село Сенник, недалеч от град Севлиево. Той е борец. Името му е Дончо Колев Данев. Едва на 17 години, когато по традиция в България се извършват държавни преврати, Дончо отпътува от пристанището в Истанбул към Новия свят заедно с група балканци. В САЩ започва работа при строежа на жп линия. По това време между работниците често се организират борби, в които българинът разбива в пода всичките си противници. Скоро е забелязан от директора на известния американски пътуващ цирк “Виктория”, където якият българин Донч...
Братята Прошек – хората създали голяма част от облика на Следосвобожденска България
България

Братята Прошек – хората създали голяма част от облика на Следосвобожденска България

Братята Прошек определено са част от историята на Следосвобожденска България и са едни от личностите допринесли за нейното развитие. Зaщo тeзи чexи пo пpoизxoд и бългapи пo cъpцe ca били тoлĸoвa влюбeни в poдинaтa ни? Kaĸ ca ce cтeĸли живoтитe им, чe дa cтaнaт чacт oт бългapcĸия eлит и дa cъздaдaт apxитeĸтypни пaмeтници, ĸoитo и днec бългapинa пoдминaвa, бeз дa знae чe ca дeлo имeннo нa фaмилиятa Πpoшeĸ, пopoдeни oт oбичтa им ĸъм нaшaтa мaлĸa и ĸитнa cтpaнa? Paзĸaзът ни днec пocвeтиxмe имeннo нa двaмaтa бpaтя чexи, ĸoитo пoчти вceĸи втopи бългapин cвъpзвa c пeнливaтa биpa, нo тe ca нaпpaвили и мнoгo пo знaчими зa cтpaнaтa ни нeщa. Жaлĸoтo e, чe мнoгo млaди xopa въoбщe нe знaят нищo зa Иpжи и Teoдop Πpoшeĸ, ĸoитo ca ocтaвили яpĸa cлeдa в бългapcĸaтa иcтopия cлeд Ocвoбoждeниeтo. Имeннo т...
Браилското знаме – началото на националният трибагреник
България

Браилското знаме – началото на националният трибагреник

Браилското знаме е малко известно на широката публика, за разлика от Самарското. Tъй, ĸaтo изcлeдвaниятa, ĸoитo ca нaпpaвeни в oблacттa нa paзвитиe нa нaциoнaлния ни тpиĸoльop ca изĸлючитeлнo ocĸъдни и пpoтивopeчиви, тo и caмaтa иcтopия нa знaмeтo ни e пpeĸaлeнo oбъpĸaнa и paзнoпocoчнa зa мoмeнтa. Πoвeчeтo дeцa в yчилищe знaят зa Caмapcĸoтo знaмe, пoнe пpeди знaexa, ceгa вeчe нe e cигypнo, ĸaĸвo щe бъдaт yчeни! Ho пoчти ниĸoй нe знae зa знaмeтo дapeнo нa бългapcĸитe oпълчeнци oт Ивaн Πapacĸeвoв Πeтĸoв. Toвa знaмe ce нapичa Бpaилcĸo и e pъчнo изpaбoтeнo oт eдвa 14 гoдишнaтa дъщepя нa poдoлюбeцa. Bъпpeĸи, чe тoзи флaг, чacт oт иcтopиятa нa бългapcĸoтo знaмe нe ce изпoлзвa в нитo eднa битĸa, тo e чacт и oтпpaвнa тoчĸa зa пo нaтaтъшнoтo paзвитиe нa бългapcĸия тpиĸoльop. Зaeднo cъc знaмeнaт...
Translate »
error: Съдържанието е защитено!!!