Пътуването през четвъртото измерение

Пътуването през четвъртото измерение

0 1 min 5 mths

Много е писано, за пътуването и канализирането на Петото измерение и възнесението на човечеството в тази нова сфера на съществуване. Освен това много нормални хора днес имат свои вътрешни преживявания, видения и „възгледи“ за петото измерение. Въпреки, че не всички източници са съгласни с подробностите […]

Езотерика