Душите и земните електромагнитни канали

Душите и земните електромагнитни канали

0 1 min 6 mths

Една индийска традиция гласи, че “душите, които трябва да се прераждат, падат от небето с дъжда и се прераждат под формата на семена“… Диоген Лаерций по този въпрос добавя, че атмосферата е пълна с души, които се скитат из въздуха. Макробий (De somnium soiplonis, I, […]

Езотерика Любопитно Тайни и Загадки