Лотосът и неговата символика

Лотосът и неговата символика

0 1 min 3 mths

Лотосът е древен и в същото време вечен символ. Срещаме го в традиционните култури, както на Изтока, така и на Запад. Лотосът символизира духовното развитие, както и символ на четирите елемента. Според Ямвлих той е един от символите на съвършенството, защото листата, цветът и плодът […]

Езотерика