Трите стъпки на Ницше към смислен живот

Трите стъпки на Ницше към смислен живот

1 1 min 8 mths

Историята на камилата, лъва и детето според Ницше придава на човек наистина смислен живот. Той имал дълбока вяра в потенциала на хората. Ницше се стремял да напише евангелие, което да служи като ръководство за онези, които споделят презрението му към традиционните ценности, табутата и „свещените […]

Психология