Тайният проект на ЦРУ - "Подпроект 94"

Тайният проект на ЦРУ – “Подпроект 94”

0 1 min 5 mths

Събитията, описани по-долу за тайният проект на ЦРУ, са предимно теории на конспирацията, тъй като наличните в момента доказателства за тяхната реалност са или съмнителни, или недоказани. Въпреки това има много изследователи, които ги смятат за частично или напълно верни. През 1953 г. по заповед […]

Конспирации