Потопът и ковчега на Девкалион

Потопът и ковчега на Девкалион

0 1 min 3 mths

Всички сме чували легендата за потопът и за това, как той бил предупреден, че земята и всички нейни обитатели ще бъдат унищожени от огромната маса вода. След като водите се отдръпнали и ковчегът заседнал на върха на планината, той и съпругата му благодарили за спасението […]

История