Просвещението и знанието за смъртта

Просвещението и знанието за смъртта

1 1 min 6 mths

Какво представлява просвещението? Някакво ново начало или пък прераждане? Просвещението идва етимологично от глагола просвещавам, което означава придобиване на ново знание, откровение, което човек получава през живота си и реагира според еволюцията на собствената си душа. Според Мирча Елиаде инициацията от състояние на прераждане също […]

Езотерика