Вселената и нейните универсални парадокси?

Вселената и нейните универсални парадокси?

0 1 min 5 mths

Науката за Вселената и нейната еволюция до днес е съпътствана от редица различни парадокси. Един от първите бил така нареченият фотометричен парадокс, който възникнал в модела на неговата безкрайност и вечно съществуване. Ако Вселената е безкрайна и съществува вечно, то в нея има безкраен брой […]

Космос