Извънземната реалност на Земята

Извънземната реалност на Земята

0 1 min 4 mths

Извънземната реалност ни е представена от Том Делонг (от To The Stars Academy), който е имал възможността да направи едни от най- интересните интервюта (лице в лице) с ключови американски военни и разузнавателни източници. По този начин, зад затворените врати на своите интервюта, той успял да […]

Конспирации Тайни и Загадки