Можете ли да се погледнете в огледалото

Можете ли да се погледнете в огледалото

0 1 min 2 mths

Известният философ Талес от Милезий веднъж бил попитан “какво е трудно?” за него, а той отговорил, че е „трудно е да опознаеш себе си“. Така че самосъзнанието и да погледнете в себе си… На пръв поглед бихме казали, че е лесно нещо, но наистина ли […]

Езотерика Психология