Светата Тройца и нейната концепция

Светата Тройца и нейната концепция

0 1 min 4 mths

През 325 г. сл.н.е. или да бъдем по- точни на Първия Никейски събор е приета догмата за Светата Тройца. Повечето от тогавашните делегати приели догмата за съществуването на Бог в три лица. Онези, които отказали да признаят това, започнали да се наричат ​​антитринитаристи, или с […]

История