Проект "Дъга" и тайната наука на XX век

Проект “Дъга” и тайната наука на XX век

0 1 min 3 mths

През 1912 г. математикът Дейвид Гилбърт открива нов метод в математиката, като тя води до създаването на добре известният проект “Дъга” и теорията за „хилбертовото пространство“. В рамките на тази теория той получил уравнения, описващи многоизмерността на пространството и многовариантността на реалността. Предисторията на проект […]

Конспирации